Imam Hosseins(A) fasta beslutsamhet

En av Imamens lysande karaktärer som vi saknar idag är ”azima”, dvs. fast beslutsamhet. Imamen hade likt hans farfar, Profeten(S), ärvt den starka viljan, denna starka vilja som förändrade historiens gång. En ensam person stod emot dåtiden stormakt och förvandlade betydelsen av livet för flera. Profeten(S) hade en sådan stark vilja att han sade till hans farbror, Abu Talib: ”Vid Allah(SWT), om de placerar solen i min högra hand och månen i min vänstra hand, för att få mig att avstå från kallelsen och profetskapet kommer jag inte att göra det tills jag dör, eller till dess att de Allah(SWT) ger mig framgång i saken.”

Tack vare denna kraftfulla beslutsamhet besegrade Profeten(S) polyteismen. Med samma beslutsamhet stod martyrernas mästare, då han stod framför en arme på 30 000 man, som ville inget annat än att döda honom eller få honom att underkasta sig och svära trohetsed till en alkoholist, en syndare, en hycklare som Yazid. Trots att antalet av hans anhängare var få stod han fast besluten likt ett berg framför fienden sägandes:

Imam Hossein(A) sade: “Jag ser inte döden utom lycka och ett liv med förtryckare utom elände [olycka]!”

Tills han må min mor och far offras för honom, stupade tillsammans med hans anhängare och familjemedlemmar, hans budskap skakade om alla förtryckares tron och revolutioner bröt ut den ena efter den andra, generation efter generation. Fram tills idag, så lever hans heliga martyrskap och och hans blod rinner genom de troendes hjärtan. Som Profeten(S) sade: ”Sannerligen, existerar en hetta för Imam Hosseins(A) martyrskap (shahada), som aldrig kommer att stillas i de troendes hjärtan.” [Mostadrak al Wasael, vol. 10, s. 318]

Dessa tårar som varje generation fäller reflekterade Imam Hosseins(A) beslutsamhet till den grad Imam Khomeini(A) säger: ”De kallas oss för en nation av tårar, men de vet inte att med dessa tårar, har vi störtat ett imperium.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *