Imam Hosseins(A) tålamod och styrka

Imam Hossein(A) var rakryggad och lyste upp trots alla förluster av de nära och kära. Dessa bilder som vi fått av Imam Hossein(A) som en svag person som ropar jag är törstig och som går sorgsen fram och tillbaka, förvirrad, vill bara klara sig ur situationen är felaktiga.

Imam Hossein(A) hade tålamod och uthålighet som gjorde honom unik. Detta är en av hans mest eleganta karaktärer. Han är ledaren och alla såg upp till honom. Zaynab vände sig till honom för att få styrka, för kunna få uthålighet och utstå alla dessa svårigheter, hur kan vi då föreställa honom så svag.

Han är den som hade tålamod att se sina barn, kära, släktningar, vänner slaktas framför ögonen. Han var trots allt, trots alla hans anhängare och vänner stupats var han helt tillfreds inför fienden som omgav honom och deras soldater som fyllt marken. Han visade inte någon svaghet, trots att han var döds törstig. Hans inställning på Ashura dagen är en sällsynt sådan.

Ardbili säger: “Hosseins tapperhet blev en liknelse och hans tålamod i striden har gjort de senaste och kommande folk maktlösa.”

Han hade ett mål och var fokuserad mot målet trots alla problem som omringade honom.

Historiker säger att ingen tragedi försvagade hans beslutsamhet. En dag frågades Imamens son gällande det han sade “Vi Ahle Bayt och vad vi än ber Allah(SWT) så ger Han det till oss och vi är nöjda med vad han önskar för oss”

Imamen var nöjd med den gudomliga befallning och överlämnade allt i Guds händer och detta är kärnan i islam och den perfekta tron.

En av återberättarna av incidenten i Karbala som var bland Umar Ibn Sa’ads armé har beskrivit det som följande: ”Jag svär vid Gud att jag inte har sett en man som har belägrats av en så stor armé, alla hans följeslagare och barn har dödats, hans familj är omringad och ändå behålla sin tapperhet och självsäkerhet som Hossein(A). Även om han var begränsad på grund av svårigheterna, led av en svår törst och hade skadat sig, så var han inte omskakad; hans uppträdande och handlingar var fyllda med ära; han blev inte övermannad då han fortsatte strida. När de modiga soldaterna attackerade honom så stred han tillbaka så intensivt att de skingrades likt en flock får som har sett en varg. När armén samlades igen så brukade han attackera den stora armén och de skingrades igen likt en flock gräshoppor. Han brukade attackera arméns hjärta medan han reciterade: ”Det finns ingen makt eller styrka förutom Allah(Swt)”

(Tarikh Tabari, vol 6, s. 259 – Maqtal Abi Mikhnaf, s. 194 (Citat från Abdullah Ibn Ammar Ibn Yaghooth – Luhoof, s. 199 – Bihar al-Anwar, vol 45, s. 50).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *