Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 2

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen [6:54] Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: “Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag];

Profeten(S) utstrålade värme och kärlek till sina anhängare och de som var med honom. Även dem som träffade honom, och fick möta honom blev bemöta med värme.

Koranen säger: [9:128] ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

När Salman, en av profetens(S) trognaste följeslagare, kom in, tog Profeten Mohammad(S) kudden han lutade sig på och la den bakom Salman. Sedan sade han(S), “Salman! Låt dig veta att varje muslim som gör detta för att respektera sin bror, kommer Gud välsigna honom.” [Makarem al-Akhlagh, Vol 1, P. 41]

Profeten(S) värnade om muslimernas heder och blod. Han betonade vikten av att man skulle respektera sina muslimska syskon och inte skända dem. Idag ser vi bilder som sargar Profetens(S) hjärta, vi ser oenighetens mörka dimma vila över muslimerna. Fienden försöker splittra våra ledd och splittra vårt samfund från enighetens styrka och värme.

I flera år och även under Profetens(S) tid försökte fienden splittra muslimerna. Till dess att man valde att infiltrera islam och förstöra den inifrån. Genom att skapa individer och grupper som handlar mot islams värderingar och slaktar oskyldiga i islams namn, och samtidigt påstå sig vara muslimer som försvarar Profetens(S) fana. En fana som dem har doppat i blodet av oskyldiga människors liv.

Var detta Profeten(S) levnadsätt eller lärosatser?
Var detta hans moral och etik?

Vi ser dessa ISIS grupper slakta muslimer, sunni som shia. Dem påstår sig vara sunni, men slaktar mer sunni än shia muslimer. Alla som motsäger eller kritiserar deras ideologi och tänkande dömds till döden.

Var detta Profetens(S) lära? Gjorde han detta? Spillde han muslimernas blod? Spillde han de oskyldigas blod? Värnade han inte om muslimernas och människornas blod och heder? Trots att han kände till vissa hycklare bland sina ledd så valde han att inte slakta dem och skapa blodbad.

Var är ISIS och deras följare från Profeten(S) fotspår och handlade?

I mörkrets Europa, under kyrkans styre så började folk avsky allt med religion att göra, Pga. kyrkan brutala handlingar. De fick den kristna församlingen att vara mer sekulär och avsky kristendomen. Samma plan smids idag bland det muslimska samfundet. Idag härjar terrorister som slaktar, våldtar och förföljer folk i Allahs (SWT) namn och under islams fana. De legaliserar deras handlade med att påstå att Profeten Mohammad(S) gjorde detta. De vill få muslimerna att hata sin egen religion och motstå deras egna lärosatser!

Allahu Akbar! Idag fruktar muslimer ordet sharia lagar eller att skaffa skägg eller ens säga ordet Allahu Akbar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *