Imam Ali(A) – En kärleks historia!

Imam Ali(A) och vad vet vi om honom. En person som varje sanningssökare dras till, en person som varje individ lär känna blir galen i. Imam Ali(A) är en manifestation av rättvisa, generösitet, modighet, tapperhet, kärlek, empati, sympati, godhet, god moral, gott uppförände. Imam Ali(A) är balansen mellan haqq och batil, mellan rätt och orätt, sanningen och falskheten. Imamens karaktär och personlighet drar varje ren själ mot sig, som en magnet drar till sig järn.

Imam Ali(A) är inte endast en tapper riddare och islams främsta fann bärare som vi känner honom. Imam Ali(A) är den som gråter i bönen av kärlek till sin skapare, imamen är den som frågar efter och tar hand om änkorna, föräldralösa barnen och de gamla. Imamen är den var den vältaligaste i predikarstolen och den modigaste i stridsfältet och den bästa förvararen för islam, Imamen är den förtrycktes bästa vän och förtryckarens mardröm, imamens är de fattigas sympatisör.

Ja, vad skall man tala och var skall man börja när du får äran att tala om en person som imam Ali. Imam Ali(A) är unik mina syskon. Du kan ta bort hans titlar som han förvärvade i dem islamiska stridsfälten, du kan beröva honom khalifatet och allt som har med dunya att göra, men du kan aldrig sluta älska imam Ali. Imamens karaktär och personlighet är så tilldragande, att endast dem som Allah(SWT) valt att förbli vilseledda och försegla deras hjärtan, inte får chansen att verkligen se denna gudomliga pärla.

En människa söker alltid högre egenskaper och söker perfektion, Imam Ali(A) är just fulländningen av denna perfektion som en människa kan nå, därför så kan en skapelse inte mer än annat att förälska sig honom.

Imam Ali(A) brukade sympatisera mycket med dem fattiga och de föräldralösa. Han brukade gått ut om kvällarna när folk lagt sig och dela mat till dem fattiga. Han brukade besöka dem föräldralösa barnen och tog hand om dem personligen. Han hjälpte dem med det dem behövde. Han brukade mata dem. Abo Tufail säger i en återberättelse: ”Jag har sett Ali kalla på dem föräldralösa, han brukade mata dem och ge dem honung till dess att även hans egna anhängare sade: ”Jag önska jag vore föräldralös.”

Imam Ali(A) var det muslimska rikets ledare och khalif. En man som är ledare över ett land som sträcker sig till Indiens gränser och till Nordafrika. Och från Iraks norra gränser ända ner till Yemens sydligaste gränser. En man som är ledare över sådant stort område hur är hans syn? Imam Alis(A) syn på en ledare över en nation. Imamens syn är som Sa’di säger: “Det är inte fåret som måste känna herden, utan det är herden som finns där för deras betjäning.”

Imam Ali(A), i sitt brev till guvernören av Azarbayjan, påminner honom om hans plikter gentemot folket med dessa ord:

”Och din uppgift [styre] är inte för dig ett byte, utan är en amanat (vad som lämnats i förvar hos en) ålagt på dina axlar, och du är en herde inför den som är över dig; ej är för dig att underkuva och egennyttigt förtrycka hans undersåtar.” (Nahjul Balagha brev 5)

Han brukade även säga: “Hur kan jag vara nöjd med att kallas Ameer-al-Mu’mineen (de troende mästare) av människor och samtidigt inte dela dem deras svårigheter eller vara ett föredöme för dem i att uthärda svårigheter. Ska jag vara bekväm med en full mage och det finns hungriga magar runt omkring mig? Jag måste leva i den lägsta nivå så att de fattiga kanske kan uthärda fattigdom lätt. ” (Nahjul Balagha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *