Imam Jawad(A) sätts på prov

I Guds Namn

Det bestämdes att man skulle testa Imam Jawad(A) genom att fråga honom religiösa och komplicerade frågor. Abbasiderna gick då till en av dåtidens främsta och mest lärda personer Yahyha ibn Akthem som var en domare. De erbjöd honom pengar om han kunde förbereda en komplicerad religiös fråga. Enligt återberättelser så tänkte Yahya i över 40 dagar och när de väl bestämde sig för att samlas, meddelade dem Mamon. Mamon förberedde en stor ceremoni där Imam Jawad(A) närvarade.

Då reste sig Ibn Akthem sägandes till Mamon tillåter du mig att fråga. Mamon svarade, fråga honom om tillåtelse inte mig. Då vände han sig till Imamen(A) och han tillät honom att fråga.

Yahya frågade Imamen(A): ”Vad säger du om en Mohrem, – dvs. en som tagit på sig Ihram det vita tyget i Mecka, – som dödar ett djur?

Imam Jawad(A) svarade honom då: ”Dödade han djuret i Haram eller Halal, var denna mohrem kunnig eller okunnig, döda han djuret medvetet eller av misstag? Var denna mohrem en fri eller en tjänare? Var han ung eller gammal? Var det första gången eller var det en vanlig handling som han bruka göra? Var djuret av de djur som jagas eller av andra sorters? Var djuret av de stora eller små djur som man jagar? Var han belåten med sitt handlande eller hade han ångrat sig? Var det på natten eller på dagen? Var han Mohrem i Hajj eller Mohrem i umra?

Yahya blev då förbluffad och stum, han rodnade av förödmjukelse … de närvarande chokades av svaret. Sedan så besvarade Imamen(A) på alla dessa 22 grenarna med deras underkategorier. Fram tills idag så referera muslimer till denna händelse när det gäller att döma gällande jakt och djur i hajj.

Efter detta så fortsatte denna ceremoni men denna gång så bad Mamon att Imam Jawad(A) skulle fråga Yahya. Yahya gick med på det.

Imamen(A) sade: ”Berätta för mig om en man som såg på en kvinna i början av dagen då hans blick var haram. Men vid förmiddagen blev blicken halal för honom men vid duhor (Zawal) blev den haram och senare vid eftermiddagen blev den halal. När solen gick ner blev den haram för honom och vid kvällen var blicken åter halal, men vid midnatt så blev blicken haram för honom, och vid gryningen blev blicken halal. Vilken situation var kvinnan i och vad var det som gjorde att det blev haram och halal?

Yahya ibn Akthem sade: ”Vid Gud har jag ingen kännedom om denna fråga och kan inte besvara den. Kan du gynna oss med svaret genom din visdom.”

Imamen(A) sade då: ”Denna kvinna var en tjänarinna till en man bland människorna. När en icke-mahram såg henne vid början av dagen var hans blick haram, vid förmiddagen köpte han henne från hennes mästare och då blev den halal. Vid dohor frigav han henne och då blev hon haram för honom, vid eftermiddagen gifte han sig med henne och då blev hon halal för honom. Vid solnedgången sade han till henne, du är som min moder, då blev hon haram för honom. Vid kvällen betalade han en kafara (islamisk straffavgift) för sitt påstående och då blev hon halal. Vid midnatt så skiljde han sig från henne och då var hon åter haram för honom och vid gryningen så tog han tillbaka henne och då blev hon halal för honom.”

Då reste sig Mamon till folket och sade; ”Är det någon annan som har ett annat svar på denna fråga eller kan besvara det på detta sätt? Då sade de närvarande: ”Nej vid Gud.” Då sade Mamon: ”Som ni ser så har detta hushåll specificerats bland skapelsen av vad ni kan se av välsignelse, deras ålder hindrar dem inte från perfektion…” Imamen(A) var vid den tiden 9 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *