Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 1

I Guds Namn

Profeten(S) och vad vet vi om honom? Vad vet samhället om honom och vad vet mänskligheten om honom? I vår tid presenteras inte den korrekta bilden av denna nobla människa. Denna person vars existens är nåd och välsignelse för skapelsen. Kärlekens Profet(S). Idag presenteras en bild av Profeten(S) som är motstridig islams essens, en bild som wahabister, salafister och ISIS sprider.

Allah(SWT) säger i den heliga koranen: [60:8] Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Han(S) respekterade allas idéer och tankar, det spelade ingen roll vare sig du var muslim, kristen eller jude. I en överenskommelse som signerades med dem kristna under andra året efter hijra, skrev han:

”Jag lovar härmed, att jag inte kommer att ändra deras präster och munkar, samt att jag inte kommer att utvisa eremiter från klostren. Jag kommer inte att stoppa resenärer och jag kommer inte att förstöra deras tempel, samt att jag inte kommer att acceptera något från deras kyrkor, för att bygga en moské. Den som gör detta bryter mot Guds löfte … kristna är helt fria i sina religiösa ceremonier. ” [Islam and Human Rights, P. 399]

Profeten(S) sade för 1400 år sedan tydligt till den kristna minoriteten och samfundet, ni är fria att utöva er tro. Han lagstiftade Allahs(SWT) lagar och implementerade dess förpliktelser så att inte rättvisa skulle utbryta. Han var barmhärtig. För 1400 år sedan medens Europa var i mörkrets imma och kyrkan förbjöd annan tro och annat tänkande, så erbjöd Profeten(S) de som levde i det islamiska styret skydd och gav dem frihet att utöva deras tro.

Vart är denna bild från ISIS handlingar som är i Allahs(SWT) namn? Vart är denna bild jämfört med ISIS vandalisering av kyrkor, minoriteter, halshuggningar, massplundring, våldtäkt och slakt?

Svaret är enkelt. Deras profet är inte samma Profet(S) som 1, 6 miljarder muslimer tror på. Vår profet är Mohammad(S) son till Abdullah(A), Guds nåd över mänskligheten, skickad från en Allmäktig och kärleksfull Skapare. Deras profet är djävulens förbannelse som vilar på jorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *