Imam Alis(A) kunskap

I Guds Namn

Läste denna morgon en fin återberättelse som jag vill dela med mig till er kära syskon.

Abul Muayyid bin Ahmad Khawarizmi som är en känd sunni muslimsk rättslärd återberättar denna händelse i hans bok ”Manaqib”:

En dag frågade Omar ibn Khattab, Imam Ali(A) med viss förvåning: ”Hur kommer det sig att om någon fråga ställs till dig, så ger du svaret utan minsta tvekan? ”

Imam Ali(A) öppnade sin hand för honom och sade: ”Hur många fingrar ser du?”

Omar svarade genast ”Fem.”

Imam Ali(A) sade då: ”Varför funderade du inte över ditt svar?”

Omar sade: ”Det fanns ingen anledning till att fundera över svaret, eftersom alla fem fingrar var framför mina ögon tydligt.”

Då sade Imam Ali(A): ”På samma sätt är alla problem och frågor tydliga för mig, så jag ger mina svar utan att begrunda över dem.”

Detta mina syskon är en bild av den kunskapen som Imam Ali(A) har och de övriga Imamerna(A) innehar. Allah(SWT) säger:

[10:35] Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme?”

Och i en annan vers säger Allah(SWT):

[39:9] Säg: “Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].”

Syskon det är orättvis och förtryck mot Imam Ali(A) att vi jämför honom med andra personer. Detta har till stor del med diskussionen kring Imamat (islamisk ledarskap) att göra. Många av oss och även skribenten brister i att förstå denna nobla position av Imamat.

Må Allah utöka vår förståelse till att förstå imamat mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *