Fatima Masouma(A) – del 4

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 4

När Fatima Masoumas älskade bror, Imam Ridha(A) fick lämna Medina år 200 efter hijra, så var det en stor separation för henne. Därför bestämde hon sig för att åka mot Khorasan år 201 efter hijra. Med sig hade hon en karavan som innehöll familjemedlemmar och vänner till Imamen(A).

Enligt vissa historiker så valde Fatima Masouma att ta denna lång och hårda resan bara för att vara nära hennes broder, men det kan inte vara den enda anledningen. En annan anledning som låter mer ändamålsenlig är att Fatima(A) skulle stå vid hennes broder sida. Hon skulle hjälpa honom att propagera bland kvinnor och spela samma roll som Fatima Zahra(A) gjorde i Profetens(S) tid, och samma roll som Seyyeda Zaynab(A) spelade i Imam Alis(A), Imam Hassans(A), Imam Hosseins(A) och Imam Sajjads(A) tid.

Det finns mycket skilda återberättelser gällande hennes resa från Medina till Saweh. Saweh är en stad som ligger i Iran, 60 km från Qom, där hon finns begravd nu.

Enligt en återberättelse så fick Fatima(A) ett brev från Imamen(A), ett brev som Imamen(A) skickade med en av hans anhängare. Enligt återberättelsen bad Imamen(A) honom att inte stanna någonstans och rida direkt till Medina, där Fatima(A) var. När Masouma(A) fick brevet förberedde hon sig direkt för resan till Khorasan genom Saweh.

Enligt en annan återberättelse så skrev Imamen(A) brev till alla hans familjemedlemmar och bjöd dem att komma till Khorasan. Det återberättas att efter dessa brev kom, så samlades en grupp av shia, av Imamens familjemedlemmar och kusiner och började röra sig mot Khorasan. Den sammanlagda siffran på dessa var 12 000 personer.

Enligt en återberättelse så säger den att när familjemedlemmarna fick brevet från Imamen(A), så blev dem berörda och ledsna. Därför bestämde dem sig för att röra sig mot Imamen(A) och få slut på separationen. Därför förbereds en karavan som leddes av Ibrahim son till Imam Kadhim(A), och som rörde sig mot Khorasan.

Det återberättas att två olika karavaner rörde sig mot Khorasan. I en av dessa två fanns Seyyeda Fatima Masouma(A). Hennes karavan bestod av 23 personer och leddes av Harun son till Imam Kadhim(A).

Den andra gruppen som reste till Khorasan, bestod av 12 000 personer och var under ledarskapet av Ahmed son till Imam Kadhim(A). Dessa karavaner kom fram till staden Saweh. Där blev dem attackerade av Ahl al-Baits(A) fiender. En stor del av dem stupade och föll martyrer, bland annat Harun son till Imam Kadhim(A). Andra blev skadade och tillfångatagna och några lyckades fly. En kvinna i fiendens ledd förgiftade Fatima Masoumas(A), som ledde till hennes sjukdom.

Seyyeda Fatima(A) bad om att förflyttas till staden Qom och hennes önskemål uppfylldes. Där stannade hon några dagar tills hon avledd och begravdes.

Enligt en annan återberättelse berättas det att Harun och Seyyeda Masumas familjemedlemmar som var 23 personer blev mördade i ett bakhåll av folket i staden Saweh. Som vid den tiden hade ett stort agg mot Profetens(S) familj. Det återberättas att detta bakhåll leddes av den abbasidiska khalifen Mamuns soldater. Det återberättas att soldaterna insisterade och försökte hindra karavanens marsch genom att ljuga. De påstod att Imam Ridha(A) hade avlidit och att deras marsch var meningslös. Det orsakade att de blev tvist i karavanen. Vissa bestämde sig för att röra sig tillbaka till Medina, medens andra ville fortsätta.

Från denna återberättelse, förstår vi en av dem falska anledningarna som spridits. Där det sägs att Fatima(A) blev förkrossad när hon hörde nyheten om hennes brors martyrskap och avledd. När karavanen blev attackerad fick Fatima Masouma(A) vara vittne till en massaker på 23 personer från hennes familj, som mördades kallblodigt. Därför så jämförs hon ibland med Seyyed Zaynab(A).

Enligt en återberättelse så säger den att, när Fatima(A) fick vittna denna massaker och blev hon sjuk och fördes till Qom. Staden Qom var vid den tiden, en stad som älskade Profetens(S) familj. I Qom stannade hon i 16-17 dagar tills hon avledd i sin sjukdom. Fortfarande finns platsen där hon(A) ägnade sina sista dagar i, den kallas för Beytul Noor i Qom och besöks av tusentals pilgrimer årligen.

Det återberättas att den andra karavanen som bestod av 12 000 shia, blev också attackerad på order av Mamun. Enligt denna återberättelse blev de attackerade i staden Shiraz i Iran. Alla i denna karavan blev antingen mördade eller lyckades fly.

Dessa återberättelser förklarar också för oss och ger oss en anledning till varför så många av Imamernas söner och barnbarn finns begravda i Iran. T.ex. i Qom och dess gränser finns det över 400 gravar till Imamernas barn (Imamzadeh). I andra städer finns det också en del.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *