Fatima Masouma(A) – del 5 – sista delen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 5 – sista delen

När Seyyeda Masouma(A) blev sjuk i Saweh, så frågade hon hur långt det var till Qom. Hon fick svaret att det var 10 farsakh, ungefär 60 km. Hon bad därför att bli förflyttad dit, eftersom som vi nämnde tidigare, Qom var vid den tiden en shia stad och ett center för shia till skillnad från Saweh.

Allamah (A) Majlisi säger att stammen av Sa’ad Ashar’i fick höra om att Fatima(A) var i Saweh och var sjuk. Därför åkte dem till Saweh och bjöd henne dit. Musa ibn Khazraj som ledde denna stam och var bland Imam Ridhas(A) anhängare, tog Seyyeda Fatima(A) till hans hus, i Qom. Där spenderade hon dem sista dagarna av hennes liv, 16-17 dagar.

Hon avledd den 10 eller 12 Rabi al-Thani och var 28 år gammal. Huset där hon avledd i, som är Musa ibn Khazrajs, finns kvar. Där finns hennes plats som hon ägnade hennes sista dagar i.

När hon dog så visste man inte hur man skulle begrava henne. Vem som skulle sköta det. Det återberättas att de kom två män från öknen som tog tag i det. Våra lärda säger att det är Imam Ridha(A) och Imam Jawad(A). En felfri person begravs alltid av en annan felfri och så blev det med hennes fall. Det finns även andra kvinnor som är begravda nära henne.

Sen den dagen Seyyeda Masouma(A) begravdes i Qom, har staden växt mer och mer, och blivit allt mer ett centrum för shia muslimer. Qom har växt och blivit ett utbildningscentrum.

Imam Sadiq(A) sade till Affan Basri: ”Vet du varför Qom heter Qom? Den heter Qom för att dess folk kommer samlas kring Qaim av al-Mohamad (dvs. Imam Mahdi(AJ)), de kommer resa (göra qiam) sig med honom, vara lojala mot honom och stödja honom.”

I Isra wa Miraj så blev Profeten(S) uppmärksam till en plats (Qom), han frågade Jibrail om det. Jabrail sade: ”Det är dina shia och din efterträdares Alis(A), land.”

Profeten(S) förbannade Shaytan från denna plats och sade till honom. ”Res på dig, din förbannade.”

Imam Kadhim(A) säger: ”Qum är Ahl Al-Baits(A) hem och deras shias plats.”

Imam Kadhim(A) säger också: ”En man från Qom kommer resa sig och kommer kalla folket till sanningen. Folket kommer att samlas kring honom som järnet dras till magnet. De starka vindarna kommer inte rubba dem, dem kommer inte tröttna på krig och kommer inte bli rädda. De förlitar sig på Allah(SWT) och det slutliga goda slutet kommer tillhöra de gudsfruktiga.”

Imam Sadiq(A) säger i en hadith: ”Kuf’a kommer snart att tömmas på troende och kunskapen kommer att slingra sig ut från Kuf’a likt ormen som slingrar sig ut ur sin bo. Senare kommer kunskapen att dyka upp i en plats som kallas för Qom. Den kommer bli ett centrum för kunskap och meriter. Ingen, inte ens kvinnor, som kommer vara hemma, kommer vara okunniga i Guds religion. Detta kommer vara nära till vår frälsares (Qaims) återkomst.”

Låt oss avsluta med att berätta vilka meriter man får när man besöker Seyyeda Fatima Masouma(A)

1. Imam Sadiq(A) säger: ”En kvinna från min avkomma, vid namnet Fatima, kommer begravas i Qom. Den som besöker hennes helgedom kommer paradiset vara obligatorisk för honom.”

2. Imam Sadiq(A) säger: ”Att besöka henne är som paradiset.”

3. Sa’d ibn al-Ash’ari säger: ”Jag frågade Imam Ridha(A) om belöningen som man får, när man besöker Fatima Masouma? Imamen(A) svarade: ”Den som besöker henne får paradiset.”

4. Imam Ridha(A) säger: ”Den som besöker henne och känner till hennes rätt och status kommer få paradiset.”

5. Imam Ridha(A) säger: ”Den som besöker Masouma i Qom, är som att han besökt mig.” Och Imam Ridha(A) har sagt: ”Den som besöker mig och är i ett rent tillstånd, kommer bli av med sina synder som, som hans moder födde honom.”

Imam Sadiq(A) blev tillfrågad om belöningen som man får, när man besöker en Imam. Han sade: ”Den som besöker en Imam, är som att han besökt Profeten(S).”

6. Imam Ridha(A) säger: ”Den som inte kan besöka mig, besök min syster i Qom eller min bror i Ray.”

7. Imam Jawad(A) säger: ”Den som besöker min faster i Qom, belönas med paradiset.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *