Fatima Masouma(A) – del 3

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 3

Denna nobla kvinna, Fatima Masouma(A) gifte sig aldrig. Läsaren kanske undrar varför? Som vi vet är giftemål viktigt inom islam. Profeten(S) säger: ”Det finns ingen bättre bygge hos Allah(SWT) än giftemål.”

Profeten(S) säger också: ”Äktenskap är min sunna (tradition), den som inte följer min sunna, är inte från mig.”

Utifrån dessa hadither som betonar äktenskaps tyngd, förstår vi att det måste finnas en anledning till varför denna nobla kvinna inte gifte sig. Det finns flera anledningar, vi bekantar oss med två.

En anledning till är att någon rättmätig make aldrig kom till hennes. Denna nobla kvinna innehar en sådan högstatus och karaktär. Inte vem som helst är värd denna gudomliga pärla, och detta är inget konstigt. Profeten(S) sade: ”Om inte Allah(SWT) hade skapat Imam Ali(A) till Fatima(A), så skulle det aldrig finnas någon rättmätig make för henne på denna jord.”

Den andra anledningen som nämns är rädslan och fruktan som Haruns styre skapade kring dem som följde och levde med Ahl al-Bait(A). Var du någon anhörig eller tillhörde du Ahl al-Bait(A) fick du uthärda väldiga konsekvenser. Därför vågade inte någon komma fram och be om hennes hand, för det var farligt och ditt liv satt på spel. Men dock kan vi inte avgöra vilken av dessa anledningar det är.

Som vi nämnde tidigare levde Fatima Masouma med hennes far i 6 år. Fram till år 179 efter hijra. Därefter tog hennes broder Imam Ridha(A) över förmyndarskapet och började personligen ta hand om henne och instruera henne fram till år 200 efter hijra. Detta då Mamun, den abbasidiske khalifen (Haruns son) tvingade Imam Ridha(A) att komma till Khorasan, Iran. Imam Ridha(A) tog hand om Fatima Masouma i 21 år. Tänk er då vilken näring och andlig kunskap som denna nobla kvinna fick. Denna blomma bevattnades från sanningens källa, till den grad att Imamen(A) själv väljer att ge henne titeln ”Masouma” (Den felfria) efter hennes martyrskap.

När Harun Rashid dog, så blev det ett krig mellan bröderna Amin och Mamun om styret. Mamun mördade då sin broder Amin och tog över khalifatet. Vid den tiden var styret lite svajigt. Mamun ville då stärka sin position genom att få med sig shia. Därför beordrade han Imam Ridha(A) att komma till Khorasan. Han gav honom posten som hans efterträdare. Mamun förflyttade Imamen(A) från Medina till Khorasan och tog emot honom på ett fint sätt. Allt detta var ett politiskt spel från Mamun för att säkra sin position. Imamen(A) ville inte ha detta men blev påtvingad det. Imamen(A) gick med på det då han såg att de skulle gynna muslimerna och bespara muslimernas blod, samt att han inte hade något annat alternativ. Imam Ridha(A) kom fram till Khorasan år 200 efter hijra och blev förgiftad av Mamun år 203 efter hijra. Detta eftersom folkmassorna började älska imamen mer och mer, och Mamun fruktade att de skulle bli uppror, eftersom folket ansåg imamen vara mer lämplig till styret än honom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *