Fatima Masouma(A) – del 2

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 2

Den heliga Profeten(S) sade i en hadith som erkänns både bland sunni och shia, sägandes:”Jag lämnar efter mig två dyrbara ting, om ni följer dessa kommer ni inte att vilseleddas efter mig, Guds bok, ett rep som är sträckt från himmeln till jorden, och mitt hushåll (Ahl al Baiti(A)), de kommer inte att separeras från varandra, tills de båda återvänder till mig vid floden i Paradiset, så se över hur ni skall ta hand om dem”. Utifrån denna hadith förstår vi att bege dessa dyrbara ting är sanningstalande. Liksom att Koranen är sanning på sanning, så Imamernas(A) ord sanning på sanning. Därför förstår vi att deras agerande, ord och uttryck är inte från något emotionellt perspektiv eller av måfå, utan en rinnande bäck från sanningens källa.

Seyyeda Fatima Masoumas(A) status är hög. Vill man känna igen den bör man läsa hennes ziyarah och se vilka fraser Imam Ridha(A) använder när han skickar fridhälsning till henne.

Imam Ridha(A) säger i en hadith: ”Den som besöker Masouma, [som betyder den felfria], i Qom, är som att han har besökt mig.”

Imam Sadiq(A) säger: ”En kvinna från min avkomma, vid namnet Fatima, kommer begravas i Qom. Den som besöker henne kommer paradiset vara obligatorisk för honom.”

Imam Sadiq(A) säger också: ”En kvinna från min avkomma, vid namnet Fatima dotter till Musa, kommer avlida i Qom. På domedagen kommer denna dam att förmedla (shaf’a) för hela min shia, så att de kommer trädda paradiset.”

I hennes ziyarah betonar Imam Ridha(A) från vilken helig familjeträd hon kommer ifrån genom att säga: ”Frid vare över dig dotter till Guds Sändebud(S), Frid vare över dig dotter till Fatima Zahra(A), Frid vare över dig dotter till de troendes mästare, Frid vare över dig dotter till Hassan och Hossein, Frid vare över dig dotter till Guds vän (Imam Kadhim(A)), Frid vare över dig syster till Guds vän (Imam Ridha(A)), Frid vare över dig faster till Guds vän (Imam Jawad(A)).

Sedan säger Imamen(A) i denna ziyarah, som visar vilken hög rank denna nobla kvinna har hos Allah(SWT). Imamen(A) säger: ”O’Fatima, förmedla för mig, så att jag kan träda in i paradiset, för sannerligen har du en hög rank hos Allah(SWT).”

En av de nobla karaktärerna som hon fått av hennes fader, är samma titel som Fatima Zahra(A) fick av hennes fader Profeten Mohammad(S). Nämligen ”Må hennes fader offras för henne.” Samma mening sades till henne av Guds bevis och ställföreträdare, Imam Kadhim(A), som Profeten(S) sade till Fatima Zahra(A). Sannerligen talar inte Profeten(S) av måfå då Koranen säger, [53:3] Och han talar inte av egen drift – [53:4] nej, [det är] uppenbarelsens ord,

Fatima Masoumas(A) helgedom har blivit likställd med Fatima Zahras(A). En av våra högsta lärda, Ayatollah Marashii Najafi, ville veta vart Fatima Zahra(A) var begravd. Han utförde flertalet andliga handlingar för detta ändamål och en dag såg han i drömmen Imam Baqir(A). I drömmen sade Imam Baqir(A) till honom att Fatimas(A) grav kommer förbli dold för alla och att man får vända sig till karimat Ahl al-Bait(A). Den givmilda av Ahl al-Bait(A), Fatima Masouma(A) i Qom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *