Fatima Masouma(A) – del 1

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 1

Ungefär år 179 efter hijra, beordrades fadern av dåvarande tyranni styret att han skulle fänglasas och föras bort från sin familj. Föras bort från sina barn, sina döttrar och söner, från sina älskare och följare. Han skulle föras bort långt från dem och kastas i en fängelsecell där varken natten eller dagen var känd för den fängslade. Ett fängelse där dem plågandes jämmer kunde höras och hur piskan slog till mot de oskyldigas kroppar. Fadern skulle lämna hemmet och bakom honom fast ett samfund som var törstiga efter kunskap och var i behov av den själsliga näringen som skulle vattna deras fält. Fadern skulle lämna hemmet och familjemedlemmarnas bön om att få återse honom igen ekade i en sorgsen åkallan till Allah(SWT).

Ahl al-Bait(A) var det enda som Profeten(S) bad samfundet att de skulle ta hand om. Han(S) sade till dem, ”Jag vill inte ha någon belöning för detta, endast att ni tar hand om min familj” Men Ack… samfundet levde aldrig upp till Profetens(S) önskemål. Istället förföljdes hans familj, de jagades, fängslade, tillfångatogs, plågades, mördades och massakrerades under Islams namn.

Fadern som skulle lämna hemmet var Imam Musa ibn Jafar, al-Kadhim. Vår sjunde imam. Sista gången han lämnade hemmet var då han tillfångatogs och fängslades av Harun Rashid må Allah förbanna honom. Imam Kadhim(A) hade flera barn, bland dem han lämnade var Fatima al-Kubra. Hon kallades för Fatima al-Kubra för att hon hade 3 systrar till som också hette Fatima. Fatima al-Kubra, dvs den äldsta,  kallades också för Fatima  Masouma och denna titeln fick hon från sin broder Imam Ridha(A) efter hennes bortgång.

Seyyeda Fatima(A) föddes år 173 efter hijra, hon ägnade ungefär 6 år med hennes fader, fram till år 179 då den abbasidiske khalifen Harun Rashid beordrade att Imam Kadhim(A) skulle fängslas och fördes från Medina där han bodde till Bagdad, via Basra i Irak. Detta skulle bli den slutliga separationen mellan Imamen(A) och hans älskade dotter Fatima(A). Eftersom imamen fängslades denna gång i 4 år fram till hans martyrskap år 183, den 25 Rajab. Då fick hennes älskade broder, Imam Ridha(A) ta hand om henne och vara hennes förmyndare. Han var 25 år äldre än henne.

Hennes mor var Najma Khatun. Hennes mor hade bara två barn, Imam Ridha(A) och Fatima(A). Seyyeda Najma Khatun var en slavinna från Nordafrika och som köptes av Seyyeda Hamidah, som var Imam Kadhims(A) mor. Seyyeda Najma Khatun började succesivt utvecklas intellektuellt och andligt tack vare att Seyyeda Hamidah, tog personligen hand om henne och gav henne lektioner och lärdomar. Fram tills en dag då Seyyed Hamida såg Profeten(S) i hennes dröm. Han sade till henne ”Gift bort Najma Khatun med Musa ibn Jafar, så att inom kort, så kommer den bästa människan att föddas från henne.” Seyyeda Hamida gjorde som hon blev tillsagd och senare efter giftemålet fick denna nobla kvinna två barn, Imam Ridha(A) och Seyyeda Fatima Masouma(A).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *