Vad menas att era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker?

Under gårdagens föreläsning fick vi frågan om vad som menas med att era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar.

Versen säger: [2:223] نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

[2:223] Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.

Vi bad om tidsfrist för att se vad olika tolkningar säger. För att förstå denna vers bör man läsa tidigare vers som säger:

[2:222] OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: “Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.” Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.

Versen tidigare dvs. 2:222 talar om kvinnans menstruation och förbudet från att ha samlag med kvinnan under den perioden. Sedan talar Koranen om att man kan utföra det efter den perioden och efter att kvinnan rengjort sig. Koranen ger sedan en fin metafor på hur livet och människans utveckling sker genom att beskriva mannen som odlaren, kvinnan som den bördiga jorden, och mannens sädescellen som fröet och barnet som skörden. Koranen använde ett fint och moraliskt språk för denna process.

Därför säger koranen också: وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ eftersom skörden av denna process, dvs. barnet är något man tillhandahåller för en själv. Koranen säger också att kvinnan är den som bär på säden. Man får därför njuta av denna förmån, så länge man upprätthåller rättfärdighet. Det betyder inte att du kan tvinga kvinnan till samlag och att du får ha det när du vill. Koranen förbjöd att man skall ha samlag under menstruationen och andra tider som under fastan och hajj etc. Men senare tider kan man ha samlag dock är det något som båda parterna skall vara med på, därför säger Koranen frukta Allah(SWT), dvs. uppträdd rättfärdigt. En kvinnan representeras enligt Koranen som platsen där man kan finna ro, lugnhet och kärlek. Att tvinga kvinnan till samlag är något som går emot den koraniska idealen, eftersom det går inte ihop med att man kan finna ro och kärlek i tvång.

Nu finns det vissa som argumenterar med denna vers, där de menar på att man kan utföra ”samlag” på ett annat sätt än det vanliga. Nu får man läsa mellan raderna. Denna argumentation förkastas av Allamah Tabatabai(RA), eftersom Allah(SWT) var tydligt att i versen innan att man inte skall komma nära kvinnan under hennes period, och att efter den perioden får man göra det på det lovliga sättet som Allah(SWT) befallt.

Kvinnan är också kärnan i familjen, där man skall finna ro, lugn och kärlek. Därför säger Koranen [30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Så de som tolkar av versen att kvinnan är åker fält och ni får göra vad ni vill är fel tanke som många okunniga argumenterar med mot islam.