Varför är Fatimas(A) grav fortfarande gömd?

En fråga som har ekat enda sedans Profeten(S) bortgång och har fortsatt att eka genom tiden fram tills idag. Varför är Profetens(S) älskade dotter, Fatimas(A) grav gömd? Idag kan du åka till begravningsplatsen Baqii i Medina, där kan du hitta Profetens(S) fruar, kusiner och andra begravda. Du hittar graven till Fatima bin Asad, Imam Alis(A) mor och flera andra. Men varför går det inte att hitta Fatimas(A) grav. Varför är hennes grav gömd från allmänheten?

Söker vi djupare i frågan finner vi att det var Fatimas(A) önskemål om att hennes grav skulle döljas för allmänheten och folket. Fatima(A) bad från hennes make, Imam Ali(A) att dölja hennes grav, samt att begrava henne på kvällen så att inte alla deltar på hennes begravning. Men frågan ställs återigen? Varför valde Fatima(A) att dölja hennes grav från allmänheten? Varför förbjöd hon allmänheten från att delta på hennes begravnings ceremoni? Varför tillät hon inte Profetens(S) följeslagare delta i hennes begravnings ceremoni?

Låt oss kort se på Fatima(A) vem hon var som person. Profeten(S) sade i en känd autentisk hadith gällande Fatima(A) följande: ”Fatimah är en del av mig, den som förargar henne, förargar mig”.  Profeten(S) yttrade inte detta på grund av någon emotionell kärlek utan allt han säger och gör är inom islam ett gudomligt bevis. Han säger och gör inget av måfå. Därför så förstår vi att Fatima(A) är en betydelsefull del i Profetens(S) existens och är en del av honom. Vidare så är Fatima(A) en av de kvinnor som utlovats paradiset och hon är även mästarinnan över alla världens kvinnor. Det vill säga hon innehar högre rank än Maria dotter till Imran, Khadija bin Khuwailid och Asia, Faroas fru. Hon är också de troende kvinnors ledare i paradiset. Fatima(A) i versen kring mubahela 3:61 var representanten för den muslimska kvinnan. Hennes ställning i det muslimska samfundet var väldigt hög och värdefull. Hon var inte någon vanlig muslimsk medborgare utan var väldigt älskad. Profeten(S) kallade Fatima för ”Hennes faders moder”, detta på grund av att hon tog hand om honom väldigt mycket. När han kom från slag, moskén eller arbete, så var det hon som vårdade honom. Hon var det första ansiktet Profeten(S) ville beskåda när han kom tillbaka från en resa och det sista ansiktet han ville ta farväl av när han skulle resa. När Fatima(A) kom in till ett rum och Profeten(S) befann sig i rummet, så reste Profeten(S) på sig och tog emot henne. Han(S) pussade henne på pannan och gav henne hans plats. Profetens(S) ögonsten och hjärta var Fatima(A). Fatima(A) fick beskedet från hennes fader innan han avledd, att den första personen som skulle följa honom, efter hans död från hans familj var Fatima(A).

Denna redogörelse om Fatima(A) ger oss direkt intrycket om att den här kvinnan betyder väldigt mycket inom islam och Profeten(S). Hon graderas inte som en vanlig muslim. Men vad var det som fick henne att välja att begravas dolt och varför hindrade hon det muslimska samfundet från att delta i hennes begravningsceremoni? För den som inte vet, så är det väldigt rekommenderat inom islam att delta i en begravnings ceremoni. Men varför gjorde Fatima(A) så?

Det måste finnas en anledning. Fatima(A) testamenterade Imam Ali(A) innan hon dog, hon ville inte att någon från dem ledande front figurerna i khalifat styret skulle delta i hennes begravningsceremoni. Detta ger oss indikationen om att någon tvist måste ha ägt rum, någon slags konflikt måste funnits. Denna konflikt måste ha eskalerat till den graden att hon även efter sin död inte ville att någon av dessa ledande front figurer skulle delta i hennes begravning eller veta ens vart hon finns begravd. Läser vi vidare i historien kan vi läsa i Sahih Bukhari att Fatima avledd och var väldigt arg över Abu Bakr och att hon fram till hennes död inte var nöjd över honom utan hade en tvist med honom. I andra böcker finner vi att hon hade en tvist med Abu Bakr och Omar bin Khattab och denna tvist fortsatte fram till hennes död. Hon ville inte heller ta emot dem när dem kom för att be om ursäkt. Men vad var det som hände? Varför var hon så besviken över dessa två följeslagare som enligt vissa muslimer räknas bland dem bästa.

Det vi kommer lägga upp här kommer vara som en smäll för vissa. Efter Profetens(S) bortgång så skedde en genomtänkt komplott och Profeten(S) var fortfarande inte begrav medens ett antal följeslagare samlades vid en plats som kallas Saqifat bani Sa’ada. I denna plats bestämde en del följeslagare mellan sig själv utan att rådfråga med andra om hur det islamiska styret skall tas över, fastän Profeten(S) redan klargjort saken innan han avledd. Dessa följeslagare samlades och svor trohetsed till Abu Bakr som första khalif. Det muslimska samfundet som redan då var bedrövat med Profetens(S) bortgång fick möta denna våg. De skulle svära trohetsed till den nya khalifen och den som skulle avstå från detta skulle straffas, detta fastän Koranen säger: ”Ingen tvång i religionen.” Detta genom att avskräcka massorna och få dem svära trohetsed. En av dessa individer som protesterade starkt mot denna komplott och orättvisa var Imam Ali(A). Han vägrade svära trohetsed till khalifen och hans kompanjoner, och påminde samlingen och folket om deras trohetsed till honom [Imam Ali(A)] vid ghadir khom. Även Fatima(A) försvarade detta och höll ett tal inför khalifen där hon påminde honom och samlingen. Imam Ali(A) återvände tillsammans med hans följeslagare till sitt hem utan att svära trohetsed till Abu Bakr.

Vidare så dröjde det inte länge förens en folkmassa hade samlats utanför Imam Alis(A) hus. Den som ledde folkmassan var Omar ibn Khattab. Denna folkmassa krävde från Ali(A) att komma ut och svära trohetsed till Abu Bakr. Omar bin Khattab hotade med att bränna ner huset om inte Ali(A) kommer ut. Fatima(A) var i huset och ville därför påminna denna folkmassa om att detta inte är vilket hus som helst som ni står utanför och hotar. Detta är Fatimas hus, Profetens(S) dotter och ögonsten, den mest älskade individen hos Profeten(S). Folkmassan blev då oroliga och började reflekterade sägande: ”Fatima är i huset”. Det chockerande svaret kom från Omar bin Khattab som sade: ”Och om Fatima är huset”. Denna händelse rapporteras i hos såväl sunni som shia historiker. Att Fatimas hus hotades med att brännas ner om inte Ali(A) svor trohetsed. Denna händelse går inte att neka och frågan kvarstår hos dig kära läsare att ta reda på, attackerades huset medens Fatima(A) försökte påminna dem eller inte? Och varför ville Abu Bakr och Omar bin Khattab be om ursäkt till Fatima(A)? Vad hade dem gjort?

Inte nog med det så förbjöds Fatima(A) att ta del från arvet som hon fick från sin fader. Landet Fadak, som var en bit mark som Profeten(S) gett till Fatima(A), beslagtogs och den nye khalifen vägrade ge den till Fatima(A), med argumentet att profeter inte lämnar något arv, detta fastän koranen säger ”Salamon ärvde David.”

Alla dessa händelser och mer förargade Fatima(A) och sårade henne. Detta fastän Profeten(S) sade: ”Den som förargar Fatima, förargar mig, och den som förargar mig, förargar Allah(SWT).” Dessa händelse utöver att Fatima(A) hindrades från att sörja över hennes bortlidne fader.

Detta var en del av de hemligheter som Fatima(A) ville uppmärksamma oss och historien, bakom mysteriet att dölja hennes grav från allmänheten tills nu. Detta för att låta muslimerna generation efter generation ställa denna fråga: Varför är Profetens(S) älskade dotter, Fatimas(A) grav gömd? Detta för att även om historieböckerna förändras genom historien och utsmyckar vissa individer så kvarstår denna fråga obesvarad om man inte forskar!

Fatima(A) dog medens hon försvarade förmyndarskapet (wilayat). Hon var den första att försvara Imam Alis(A) rätt och den första som uppoffrade sig själv för denna stig. Hon var skölden som skyddade det gudomliga ledarskapet. Utan henne skulle inte imamerna existerar. Det första blodet som spilldes var inte i Karbala utan det var i Fatimas(A) hus, genom hennes uppoffring.

Frid över Fatima Zahra, Profetens(S) ögonsten och älskling. Frid vare över den rena, sanningstalande och blomstrande kvinnan! Frid vare över det mänskliga idealet för män och kvinnor.

One thought on “Varför är Fatimas(A) grav fortfarande gömd?

  1. Pingback: Bevis från Sunni att Shia är rätt | Välkommen till en syster i Islam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *