Den första tillbedjaren som underkastade sig Allah(SWT)

Varje människa bör underkasta sig Allah(SWT), den Starke, den Vise och den Enda, en underkastelse med frivilja utan tvång. Den första personen som underkastade sig Allah(SWT) var Profeten Mohammad(S). Koranen säger:

[6:161] SÄG: “Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan.” [6:162] Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, [6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.”

Detta är en titel som Profeten(S) innehavt och som är något unikt för honom. Denna underkastelse genomsyrade honom(S) och hans liv. Han(S) säger själv: ”Mitt ögonsten är bönen.” Han brukade invänta bönetiden och han längtade innerligt till att få stå inför sin herre, inför hans händer. Han brukade säga till böneutroparen Bilal, ”Låt oss fröjdas O’Bilal.”

Han brukade tala med sina familjemedlemmar men när bönetiden kom, så kände han inte dem och dem inte honom. När han bad så hörde man hur innerligt han bad. Han grät inför sin herre till den grad att hans böneplats blev blöt. Han brukade be till den grad att hans ben svullnade upp och folket brukade säga till honom ”Du ber så mycket trots att Allah(SWT) har förlåtit dig för det du gjort och kommer göra? Då brukade han(S) svara: ”Skall jag inte vara en tacksam tjänare?”.

Han brukade fasta månaderna Rajab och Shaban samt tre dagar av varje månad. När månaden ramadan inföll så förändrades hans ansiktsfärg och han dyrkade och åkallade Allah(SWT) mer effektivt.

När de tio sista dagarna av månaden Ramadan kom, så knöt han fast sin bädd och lade undan den, och höll sig ifrån kvinnorna och tillägnade sig till dyrkan om nätterna. Han brukade säga: ”Åkallese (duaa) är dyrkans intellekt.” och vidare brukade han(S) säga om duaa: ”Det är den troendes vapen, religionens stomme, ljuset av jorden och himmeln.” Han var hela tiden uppkopplad med Allah(SWT) liksom våra telefoner är uppkopplade till nätet 24/7. Skillnaden är att vi är uppkopplade på Facebook och han är uppkopplad hos Allah(SWT). Han brukade åkalla Allah(SWT) vid det lilla som det stora och hade ett starkt band med honom.

Han brukade be om Allahs(SWT) förlåtelse (istigfar) 70 gånger om dagen och ångra sig till honom trots att han inte syndar 70 gånger om dagen. När han vaknade så var det första han gjorde att falla ner på marken i sujud för Honom(SWT), för tacksamhet. Han brukade prisa Allah(SWT) 360 gånger om dagen sägande: ”Alhamdulillah rab al-Alamin kathiran ala kol hal.” Han var noggrann med att recitera Koranen dagligen och intensifierades i läsning, d.v.s. berördes och lyste. Han bad så mycket att ärkeängeln Gabriel uppenbarade för honom:

[20:1] طه
[20:2] مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى
[20:3] إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى
[20:4] تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

[20:1] Ta ha. [20:2] VI HAR inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer; [20:3] [nej, den är] bara en påminnelse till dem som fruktar [Gud], – [20:4] sänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna,

Labayk Ya Rasul Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *