Varför ammades Profeten(S) av någon annan än sin egen mor?

Varför ammades Profeten(S) av någon annan än sin egen mor samt varför levde ha så långt ifrån henne?

Dessa två frågor är intressanta och kommer beröra flera perspektiv. Den första som ammade Profeten(S) var hans mor, Aminah bint Wahab, vissa säger att hon ammade honom i 9 dagar tills mjölken hade torkat ut/stelnat pga. hans mors sorg över faderns bortgång. Senare tog en tjänarinna som var fri och ammade honom, samma tjänarinna hade ammat Hamza sedan tidigare. Tills han fick den kvinnan som ammade honom under hela hans amningsperiod, Halima El-Sa’diya. Halima fick se under och välsignelser när hon ammade honom(S), hursomhelst så finns det några versioner till varför han fördes bort.

1. Det fanns en tradition att man skickade fostret för amning hos kvinnor som bodde ute i den vilda beduinska naturen för att bevara renheten i arabiskan. Han(S) säger själv: ” Jag är den mest vältaliga av dem som talar arabiska, och jag har diats bland stammen Bani Sád.”

2. En annan version pga. att mjölken hade torkat hos modern och därför var Halima den som kunde amma honom på Abdul Muttalibs begär och tog därför med honom till sin by.

3. För att spekulationerna från judarna om att den nya profeten Ahmed hade föds började spridas. Mirakel och kännetecken sågs vid hans födsel och därför fick dem judiska rabbiner i Medina bekräftelse om hans födsel. De skickade bland annat en grupp till Mecka och frågade dem om ett nyfött barn och gav Quraysh hans kännetecken och hur hans framtid såg ut. Därför doldes det här nyfödda barnet och man skickade honom med Halima till hennes by som var ute i den arabiska naturen. En senare händelse i Profetens(S) barndom bekräftar detta, som vi kommer nämna senare.

Efter flera månader av amning, vissa säger 2 år, kom Halima tillbaka med Profeten(S) till hans mor, här berättas det att det fanns en sjukdom i Mecka som spred sig, en slags pest, därför så fruktade hans mor att han skulle smittas och skickade tillbaka honom med Halima.

Halima gick vid den perioden förbi en handelsmarknad som heter ”Sog Ikath”, en präst såg henne med honom och började hojta högt i marknaden: ”O gemenskapen av araberna, döda den här pojken, han kommer döda er tros följare och krossa era idoler och han kommer att dominera över er.” Allah(SWT) räddade Profeten(S) ur denna situation tillsammans med Halima.

Profeten(S) levde därför i öken miljön med Bani Sa’d som fick stor välsignelse av hans närvaro. Han(S) upplevde inget där förutom den friska luften och den rena arabiska moralen som inte var förorenad av dåliga vanor. När han var 4 år kom han tillbaka till sin mor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *