Profeten Mohammad(S) – Från födseln till hijra

Från födseln till uppenbarelsen

Profeten Mohammad(S) son till Abdullah son till Abdul Muttalib, föddes den 17 Rabi al-Awal i elefant året, efter att ha förlorat sin far tidigt. Han ammades hos Bani Sa’d och sedan återkom till sin moder Amina, vid en ålder av 4 till 5 år. Hans mor Aminah avled när han fyllde 6 år. Då tog hans farfar, Abdul Muttalib över förmyndarskapet och tog hand om honom i två år tills han avled, och lämnade över förmyndarskapet till hans kärleksfulle farbror, Abo Talib, Imam Alis(A) far. Som tog hand om honom tills Profeten(S) gifte sig.

Han reste med sin farbror till Sham när han var 12 år och träffade på munken Buhira på vägen. Munken kände igen Profeten(S) och bad Abo Taleb att vara försiktig och ta väl hand om honom, samtidigt som han avslöjade judarnas planer för honom. Profeten(S) närvarade också vid händelsen ”Hilf al-Alfthol” vid 20 årsåldern. Han brukade resa till Sham för att sköta Khadijas handel och förmögenhet. Han gifte sig med Khadija när han var 25 år, detta eftersom han var känd bland folket för den sanningstalade, den förtrogne. Han enade stammarna som stred vid ett tillfälle om vem som skulle lägga den svarta stenen. Då kom han med en lösning till alla.

Från uppenbarelsen till hijra

När han var vid 40 års åldern så fick han uppenbarelsen från ängeln Gabriel. Han började kalla folket till islam. Han brukade samla sina anhängare och efterföljare, kallelsen var inte öppen, utan hemlig till en början. Efter 3-5 år från kallelsens början, så uppenbarade Allah(SWT) för Profeten(S) att börja kalla hans släkt till islam.

Koranen säger: [26:214] Och varna dem som står dig närmast [för Guds straff] [26:215] och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare; [26:216] men säg, om någon vägrar att följa dig: “Jag är inte ansvarig för vad ni gör” –

Han kallade sin släkt till islam och efteråt blev kallelsen till islam öppen, senare kunde den som ville omfamna islam göra det. Från den dagen kämpade Quraysh med att motarbeta Profeten(S) och hans kallelse, genom detta trotsa Allah(SWT). Profeten(S) arbetade med att sprida kallelsen utanför Mecka. Han skickade en grupp muslimer till Abessinien som välkomnades av dess kung al-Najashi. Muslimerna leddes av Jafar ibn Abi Taleb, Imam Alis(A) bror. Dem stannade där fram till år 7 efter hijra.

Quraysh ville vända al-Najashi mot muslimerna men de lyckades inte. Då började dem införa en annan taktik. De börja införa sanktioner mot muslimerna, sociala, ekonomiska och politiska sanktioner som varade i tre. Tre år som muslimerna fick lida av Quraysh under denna period. När Quraysh insåg att dessa sanktioner inte påverkade Profeten(S) eller Abo Taleb och Bani Hashem så valde dem att lyfta bort dem. Men Profeten(S) och Bani Hashim fick möta en annan prövning efter att de gick segrande ut under dessa sanktioner. Abo Taleb och Khadija avledd. Abo Taleb som hade status i Quraysh, som funkade som immunitet för Profeten(S) och hindrade dem från att döda honom. Khadija var kvinnan som gav hela sin förmögenhet till islam och var den som trodde på Profeten(S) när ingen gjorde det, och var bland de två första muslimerna. Detta påverkade Profeten(S) mycket, eftersom han förlorade två av sina tre främsta stöd under ett år. Denna händelse ägde rum år 10 efter kallelsen. Profeten(S) kallade det för Året av Sorg.

Historikerna säger att vi detta år eller tillfälle ägde den himmelska färden rum, d.v.s. Isra och Miraj. Detta då Profeten(S) var sorgsen och Qurayshs förtryck, grymhet och tyranni mot kallelsen blev effektivare, då säger historikerna att Allah(SWT) ville visa honom de himmelska hemligheterna och framtidens horisont. Allah(SWT) visade honom även de stora tecknen i denna himmelska färd. Välsignelserna av denna händelse var mångfaldig för Profeten(S) och de troende.

Koranen säger: [53:17] Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg; [53:18] han fick ju se några av sin Herres största tecken.

Han bestämde sig för att emigrera till Taif, som var en stad, angränsande till Mecka för att etablera något. Sen såg att denna stad inte passade, eftersom den var influerad av Mecka. Så han återvände till Mecka och bosätta sig en stund där. Han(S) satte igång med en ny sorts inbjudan till kallelse. Under hajj perioden (pilgrimsfärden) som fanns då, så gick han(S) till de olika stammarna som kommit till hajj och handel, och presenterade sig själv för dem. Då öppnade Allah(SWT) dörrarna för honom, då han fick möta folk från Yathrib, dvs. Medina. Han fortsatte att kalla folket till Allah(SWT) till den grad att islam spred sig i Yathrib. Då bestämde han sig att utvandra (emigrera) till den, efter Allah(SWT) meddelat honom om planerna som Quraysh hade smitt, då dem ville lönnmörda honom. Då frågade han Imam Ali(A) om han ville sova istället för honom den natten, som de skulle attackera, samtidigt som han skulle fly staden diskret. Imam Ali(A) accepterade Imam Ali(A) detta på villkoret att Profeten(S) skulle må bra. Han anlände till Yathrib och dess folk var förberedda att ta emot honom. Han anlände till Qiba i början av Rabi al-Awal. Sedan bestämde han att den islamiska tidsräkningen (kalendern) skulle börja från den dagen Han(S) gjorde hijra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *