Imam Hassan Askaris(A) personlighet

Imamens personlighet och karaktär var så lysande att till och med hans fiender yttrade om hans goda moral och ställning, bortsett från hans vänner. Det återberättas av Hassan ibn Mohammad al-Ashari och Mohammad ibn Yahya och andra att en man vid namn Ahmed ibn Obeidallah bin Khaqan var en person som var väldigt trångsyngt och innehade hat mot Ahl al Bait(A) och tyckte inte om de. En dag återberättas det att han vid en majlis sade:

”Jag känner inte till någon i Samarra av alawiyo(Imam Alis(A) ättlingar) som Hassan ibn Ali ibn Mohammad ibn Ridha i hans vägleddande, moral, kyskhet, nobelhet och storhet bland hans familj och bland bani Hashim. Att man till och med ger honom tillträdde och respekt över de äldre i släkten.” Denna man berättar att han en dag satte med sin far. Så kom Imamen(A). Hans far var en höguppsatt person i det abbasidiska riket. Han säger när Imamen kom, så reste sig min far och mottog honom och kramade honom och lät han sitta bredvid honom. Han säger jag blev chokad av det jag såg. Min far har inte tagit emot någon på detta vis. Senare vid kvällen frågade denna man sin fader angående händelsen då han själv säger att han var vid ett sådant tvivelaktigt tillstånd. Hans fader sade: ”Min son denna man är rafidas imam. Han heter Hassan ibn Ali och kallas för ibn Ridha.” – Notering att alla Imamer efter Imam Ridha(A) kallas för ibn Ridha dvs. söner till Imam Ridha(A). – Sedan blev han tyst och sade. ”Vore det inte för Abbasiderna skulle han vara den mest passande i styret av hela hans släkt, bani Hashim pga. hans nobelhet, kyskhet, asketism, bedjan, moral, fred och om du skulle se hans fader så är han likt honom en stor och respekterad man.” Etc. Denna man säger också vidare. ”Jag började söka information om Imam Hassan Askari(A) och vart än jag vände mig, till hans vänner eller fiender så erkände alla hans storhet och höga position och moral. Han hade företräde bland hans familj, bland de äldre och yngre. Då jag varken fann en vän eller fiende till honom som sade något ont om honom.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *