Imam Hassan Askari(A) och de abbasidiska khaliferna

Imam Hassan Askari(A) levde under 3 abbasidiska khalifer. Var den ena värre än den andra. Den första som var under hans Imamat var, al-Motaz. Al-Motaz var en grym och kallblodig person han dödade flera anhängare av Ahl al Bait(A) inklusive Imam Hadi(A). Motaz var så grym att han en dag fängslade sin bror al-Mo’ed och gav honom 40 piskrapp och släppte inte ut honom förrän han avstod från att vara hans efterträdare. När han senare hörde om att några turkar ville rädda honom och göra revolt, så avrättade han honom. Under Motaz tillfångatogs ättlingar från Imam Ali(A), från Jafar ibn Abi Taleb och från Aqil ibn Abi Taleb. Anhängare av Imamen levde väldigt svårt under hans tid och förföljdes hela tiden. En dag skrev en av Imamens(A) kompanjoner om deras förtryck. Då svarade Imamen(A): ”Om tre dagar kommer frälsningen”. Och det som imamen hade förutspått blev verkligt. Efter tre dagar gjorde turkarna en revolt mot honom och fängslade honom i hans fängelse tills han dog, eftersom de insåg att han inte tjänade dem.

Efter Motaz blev Muhtadi khalif för det abbasidiska riket. Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans handlande mot shia-muslimerna och deras Imam däremot, skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis khalifat. Till dess att han ville döda Imamen(A). Då en av shia skrev till Imamen(A) angående detta sade Imamen(A): ”Detta förkortar hans dagar, räkna fem dagar från idag och på den sjätte dagen kommer han att dödas pga. hans ignorans av att följa Guds order.” Muhtadis störtades av de turkiska trupperna och blev mördad. Det blev som Imamen(A) verkligen förutspådde.

Efter Muhtadi blev Mu’atmid khalif för det abbasidiska riket, denna man var likt hans förgångare, kall blodig och en förtryckare. Denna man var upptagen med att leka och leva ett promiskuöst liv och överlät ledningen till sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick Muwaffaqs son, Mu’tazid ansvaret för ledningen. Mu’atmid s namn var endast som khalif. Under Mu’atmid tid mördades Imam Hassan Askari(A) och inte bara han utan även andra ättlingar av Imam Ali(A). Det räckte inte nog med att döda dem utan man även lekte med deras kroppar, då man skar av deras händer, tungor, öron etc. Enligt historikerna uppstod det så mycket krig och slag under hans tid att dödssiffran nådde till en halv miljon.

Imamen(A) var likt hans förfäder emot förtryck och orättvisa. Imamen(A) blev fängslad pga. detta. Mina syskon SubhanAllah när en troende skapar relation med Allah och har ett starkt band med Allah vad händer då? Jo, han förändrar sin omgivning. Detta är precis det Imam Hassan Askari(A) gjorde, när han var fängslad under Muhtadis tid, så skrev Muhtadi till fängelse chefen Saleh ibn Wasif att han skulle förtrycka imamen ännu mer. Salih i sin tur svarade Muhtadi genom att säga: ”Vad kan jag göra mer, jag lämnade honom åt de hårdaste och strängaste väktarna så förändrade han deras tillstånd till att de blev sådana personer som ber och fastar och vars bedjan och fastande är enorm.” Muhtadi beodrade att de skulle kalla till honom dessa väktare. När de väl kom sade han till de ”Vad håller ni på med?”. De sade: ”Vad vill du att vi skall säga om en person som fastar dagarna ut och ber om nätterna och är endast upptagen med bedjande utan att göra något annat. När hans blick hamnar på oss ryser våra kroppar och vi tappar styret”.

Även vid en annan gång när han var fängslad i Nahrir, så var hans fänglese väktare en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslad i ditt fängelse? Han är en from man och en ivrig tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah ska förbanna dig”.

Då sade hennes man ”Jasså? Är det du fruktar? Se då hur jag slänger in honom i de vilda djurens bur”. Fängelsevakten bad om tillåtelse från khalifen och beviljades sin förfrågan och började sätta planen i verk. Imam al-Askari(A) sattes i vilddjurens bur och folket trodde att det var slutet för Imamen(A).

Men när folket gick för att se efter Imam Hassan Askari(A), fick de istället vittna Imamen(A) omringad av djuren som bugade för Imamen(A) medan han bad till Allah. Efter denna händelse lydde orden att Imam Hassan Askari(A) skulle skickas tillbaka till sin föregående cell.

Som vi ser mina syskon så hade Imamen(A) det väldigt svårt bland dessa förtryckare, även hans anhängare hade det svårt. Imamen, som vi sade tidigare blev fängslade flera gånger under hans liv. Hans anhängare hade väldigt svårt att ta kontakt med honom. Han(A) hänvisade till hans studenter. De abbasidiska khaliferna visste att från Imam Askari(A) skulle den sista imamen komma till livet. Så de försökte vid flera tillfällen lönnmörda honom, fängsla honom. Imamen levde ett väldigt förtryckt liv men trots det var han magnifik i hans karaktär och ingen kunde säga något dåligt om honom. Han påverkade de muslimska samhället trots att han var täppt och förtryckt. Tänk er om han var fri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *