Imam Sadiqs(A) ord om myran

Jag sade, ”Mästare! Du har förklarat djurens värld så utförligt att detta kan fungera som en tankeställare för alla. Kan du vara så snäll att berätta om myrorna och fåglarna.”

Imamen(A) sade, ”Lägg märke till käftarna av denna lilla myra. Ser du några eventuella brister med detta som påverkar dess nytta? Vart har denna konvenans och detta mått kommit ifrån? Sannerligen från samma uppfinningsrikedom och formgivning som ligger till grund för hela skapelsen, stort som smått.

Lägg märke till hur myrorna flockas för att samla in mat till sig själva. Du kommer att upptäcka att när flera myror har för avsikt att bära ett sädeskorn till sina hem liknar de flera män som transporterar hem sin säd. Faktum är att myrorna arbetar med en sådan kraftansträngning och iver som människan aldrig skulle klara av. Ser du inte hur de, precis som människorna, hjälper varandra med att bära säden? De fördelar säden i bitar så att den inte gror och blir oanvändbar för det ändamål den är ämnad till. Om säden skulle bli fuktig, sprider de ut den för att den skall torka. Myrorna bygger sina hålor på förhöjda platser, bort från risken för översvämningar.

Källa: Tawheed al-Mufaddal. Finns på svenska.
http://www.bokia.se/kunskapens-spar-5087734?utm_source=td&utm_medium=aff&utm_campaign=general

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *