Imam Hassan Askaris(A) asketism

Gällande Imam Hassan Askeris(A) asketism så säger Kamal ibn Ibrahim al-Madani: ”En dag när jag steg in hos Imamen(A) så jag att han hade på sig fina och sköna kläder. Jag sade till mig själv ”Imamen(A) uppmanar oss till asketism och han har på sig sådana kläder”. Han säger vid den stunden sade Imamen: ”Ya Kamal” och så kavlade Imamen(A) upp hans ärm och då syntes att han hade på sig en grov, svart och oskön klädsel mot hans hud. Då sade Imamen(A): ”Det här är till Allah och detta är till er”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *