Låt oss lägga alla kort på bordet!

Låt oss lägga alla kort på bordet inför oss själva och låt oss vara ärliga för en stund. Varje person av oss sitter bakom skärmen, vem han/hon är, vad han/hon gör, tycker, tänker eller har för avsikter vet vi inte. Den enda som vet är Allah(SWT) och du! Jag känner dig inte och du känner mig inte. Att du citerar några verser och hadither hit och dit betyder inte att du är lärd, kanske i andras ögon men inte i mina. Du kan vara en hycklare kanske? Du kan vara en person som skriver fint, påbjuder folk till islam men mellan dig själv och din herre är du smutsigare än dörrmattan. Du kanske påbjuder folk till bön men i verkligheten ber inte ens eller ber inte i tid. Vem är du o’människa bakom skärmen?

Du är en av tre, det finns inte någon fjärde. Du är antingen, kafer/mushrik eller hycklare eller muslim/momin. Vem du är av dessa grupper är det du som avgör. Att du sätter en profil bild på något islamisk eller annat gör dig inte till momin på direkten.

Koranen graderar dessa tre grupper och inte jag. Mushrik den som ställer någon partner till Gud, Kafer någon som nekar Gud.

Sedan finns det hycklare: [2:14] Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: “Vi är [också] troende”; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: “Visst följer vi er – vi ville bara skämta med dem.”

Dessa hycklare har en fin utsida men en andefattig insida. [63:4] När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre och du lyssnar på dem när de talar. [I själva verket är de lika andefattiga] som uppstöttade trästockar, och [i sin rädsla och osäkerhet] tror de att varje rop [från mängden] är ett hot mot dem.

Sen har vi de troende, Koranen har beskrivit i olika verser t.ex.

[23:1] DET SKALL gå de troende väl i händer;
[23:2] de som ber med ödmjukt sinne,
[23:3] som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal,
[23:4] som gör en insats för hjälpen till de behövande,
[23:5] som håller sina begär i styr
[23:6] [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem,
[23:7] men de som går längre är syndare –
[23:8] och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften
[23:9] och som slår vakt om bönen.
[23:10] De är arvtagarna,
[23:11] som skall ta paradiset i arv och där skall förbli till evig tid.

Det finns fler beskrivningar av de troende, som: [8:2] Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Guds namn nämnas, och som känner sig stärkta i tron då de hör Hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre,

En troende (momin) har högre grad än en muslim.

Idag vet inte jag vem du är av dessa tre. Du vet själv, se på dig själv i spegeln har du de troendes eller hycklarnas egenskaper? Du kanske säger men jag är syndare. Min vän jag vet att du och jag är syndare, men det finns skillnad på syndare och syndare. Det finns en syndare som ångrar sig, sörjer, jämrar för sina synder, men sen finns det en syndare som är trotsig och inte ångrar sig i tron att Gud förlåter honom. Vem är du av dessa? Fundera och reflektera. Vakna! Sluta sov.

Syskon låt oss starta ett liv mot ärlighet, mot sanning, ett liv som är byggt med något ärligt åtminstone. Islam är inte en religion som letar efter hur mycket du handlar, utan efter kvalitet i handlingen. [25:23] Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.

Min bror, min syster fundera, vem är du? Se på dig själv i spegeln, vilken av Profeten(S) egenskaper har jag? Låt dig inte luras! Erkänn dina fel. Bara för att du har läst några år i universitet eller studerat islam betyder inte det att du är alkemist. Du är fortfarande i början av vägen, du är ännu den okunnige tjänaren. Läser vi inte i Dua Kumail: “O’ min Mästare! Hur kan jag (uthärda det) medan jag är Din tjänare, den svage, den obetydlige, den låge, den fattige och den ödmjuke.”

Min vän var ödmjuk mot dig själv och låt dig erkänna och därifrån kan du växa. Vill du lura dig själv gör det. Men du kommer inte mer än en status i detta liv, i nästa livs boning är du blott naken och vi alla kommer se din verklighet. Har du läst munajat Sha’baniyah av Imam Ali(A): “Min Herre, DU har dolt många av mina synder i den här världen. Jag är i större behov av att de döljs i nästa värld. Eftersom DU inte har avslöjat mina synder till någon av Dina fromma tjänare, blotta mig inte på Återuppståndelsens Dag framför alla människor.”

Min älskade bror och syster! Lura mig och alla här, men du lurar inte Allah(SWT). Var ärlig! Vem tror du att du är? Varför tror du, att du är bättre än andra? Vet du imorgon när du dör, så är du najis (islamisk oren) och ifall jag pillar dig måste jag göra islamiskt tvätt? Varför? Vad vill du nå?

Profeten(S) sörjde för sitt samfund, han är den enda som ropar mitt samfund och DU, ja DU, ber inte bönen i tid? Läser inte Koranen? [25:30] OCH Sändebudet har sagt: “Herre! Mitt folk ser på denna Koran som något föråldrat [som kan läggas åt sidan].”

Varför är det så att du dras till höger och vänster? Varför velar du? Varför är du inte bestämd? Varför är du så vagg? Det är upp till dig! Det du skörda kommer du få tillbaka. Akta dig! Akta dig! Akta dig! från att i tron att det du gör något halal men är haram! Rannsaka dig själv och fundera på konsekvensen av din handling innan du handlar! Du lever i ett djungel och här finns rävar, vargar, ugglor, tukaner, hundar och fåglar! Alla vill ha sitt bete! Det finns människor, men dem är få, du behöver öppna ögonen för att se dem!

Det gör ont att inte kunna skriva mer och säga mer. Men vilka är vi och vem är vi och vart skall vi? Var kommer jag ifrån och vart är jag nu och vart skall jag gå? Det gör ont att ifall jag sitter och skriver om hycklarnas egenskaper, att mina ögon kommer verka av så många pillar som kommer träffa mitt hjärta. Av så många egenskaper som inte ens tar mig nära Profeten Mohammad(S). Varför tar jag för givet att jag kanske inte kommer separeras från Profeten(S) pga. mina handlingar. Läser vi inte i dua Kumail:
“Därför, om DU sänder mig till Dina fiender, som straff, samlar mig med Dina olyckor, och skiljer mig från de som älskar Dig och de som beundrar Dig,”

Från vem kommer jag skiljas? Är det inte från Profeten(S) och Imamerna(A). Kan mina handlingar göra att jag skiljs från dessa rena? Jo, min vän. När du tar bönen för givet tror du, att du kommer vara med dem? Imam Sadiq(A): “Den som tar bönen för givet kommer inte få vår förmedling.”

Ta och sörj över dig själv! Profeten(S) bad så mycket att Koranen säger: [20:1] Ta ha. [20:2] VI HAR inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer;

Profeten(S) säger: “Min herre, varje gång jag lämnar bönen, känner jag att jag inte har tackat dig nog. Därför återgår jag till bönen.” Tackar jag och du Gud?!

Varför denna trygghet! Din mästare Imam Sadiq(A) vaknade mitt på kvällen och grät för Guds fruktan! Dhirar återberättar om Imam Ali(A): ” jag har sett honom vid vissa tillfällen då natten lättat sitt mörker, och dess stjärnor gömts [nära inpå gryning efter nattvaka], och det medan han befann sig i sin mihrab (böneplats), hållandes sitt skägg mumlandes mumlandet av den uppgivne/som överlämnat sig och gråter gråtandet av den sorgsne, och jag liksom hör honom och han säger: ‘O dunya (denna värld), frestar du mig?! Eller längtar till mig?! Aldrig, aldrig, fresta nån annan än mig, jag har skiljt mig från dig tre gånger om utan återvändo till dig, så din livslängd är kort och din levnad är oansenlig, och din fara är mångfaldig, ve av litenheten av vägkost och längden [avlägsenheten] av resan och ensamheten av vägen!’”

Det finns inget släktband mellan oss och Gud syskon!

[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Imam Mohammad Baqir(A), “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det?

Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali (A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt.”

One thought on “Låt oss lägga alla kort på bordet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *