Principen om bevarande av det som ägt rum i sammanträde

Satte och läste en fiqh bok som talar om olika regler, lagar, termer etc inom fiqh (islamisk juridik). Kom förbi en intressant regel som berör oss människor. Regeln heter “Qa’idat al-Majlis bil amanah” (Principen om bevarande av det som ägt rum i sammanträde).

Regeln säger i princip så här: Om två eller fler satt och diskutera vid ett sammanträde, när en specifik diskussion äger rum är det otillåtet (la yajuz) för någon av parterna att förmedla informationen av det som ägt rum till någon utanför, som inte var delaktig i sammanträdet. Man kan förmedla det sagda vidare om deltagarna i sammanträdet godkänner det.

Något man bör reflektera över framöver!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *