Utfärda inte egna fatawi!

Älskade syskon, hoppas ni är i bästa hälsa och tro!
Uppmanar er att läsa följande hadith och reflekterar kring den.

Imam Hossein(A) säger i en hadith som är väldigt viktig särskilt för oss som är i facebook. Han säger: ”Dem som ger utlåtande/dom (quthat) är fyra, tre är i helvetet och en i paradiset. En som ger felaktig dom/utlåtande och är medveten om det kastas i helvetet. En som ger felaktig dom/utlåtande och är omedveten om det kastas i helvetet. En som ger rättfärdig dom/utlåtande fast är omedveten om det kastas i helvetet. Den sista är, en som ger rättfärdig dom/utlåtande och han vet om det, är i paradiset.” [Källa: al-Kafi, v. 7, s. 407]

Syskon, denna hadith är viktig! Uttala er inte om någon islamisk lag om ni inte referera till någon rättslärd och källa, det ni får i böcker av dem lärda, är skörden av 30-50 års studier. Var noga med att ge egna fatawi (utlåtande).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *