Du är inte här av måfå!

Det var inte mitt val att komma till Sverige, det var inget aktivt val som jag gjorde i alla fall, men jag hamnade dock i detta land. Det är kallt om vintrarna och regnigt om somrarna. En del av dess folk kan vara osociala och smårasister. Blickarna som jag ibland möter ute i samhället får mig att bli förbannad. Blickar fulla med fördomar om min bakgrund. Tusen gånger har jag kanske frågat min Herre “Gud varför detta land, varför denna ängslan, varför denna depression?” och alltid får jag samma svar “Gud har skickat hit dig för en mening.”

Detta var en inre monolog som vissa av oss kanske upplevt. När jag läser de olika presentationerna så känner jag en slags glädje. Det värmer hjärtat att de finns underbart folk i detta avlånga land, som tänker och lever som mig. Det värmer trots kylan som ”Amo Sven” har fört med sig. Det värmer att det finns muslimer som idag bryr sig om varandra, som annars hade aldrig valt att presentera sig själva.

Vi har alla samlats i detta land, men är detta av måfå? Har Gud skickat mig hit till Sverige för ingenting eller finns det en viss mening? Om det finns en mening, vad är meningen? Varför just Sverige? Profeten(S) säger i en vacker hadith: ”Hossein(A) är vägledningen lykta och räddningens båt.” Denna hadith är ett av de hadither som är specifik för Imam Hossein(A). En rang som inte någon delar. Alla profeter och imamer är lyktor och räddningsbåtar, men Imamens lykta är den som lyst starkast genom tiden, tack vare offret som offrades i Karbala. Varje år förnyas sorgen och man kan tänka sig att Imam Hossein(A) dog inte för 1400 år, utan stupade nyligen. Därför säger Profeten(S) för ”För Hosseins(A) martyrskap finns en flamma som glöder inom de troendes hjärta och den kommer vara så ända tills domedagen.” Hans räddningsbåt är den vidaste av dem alla och det manifesteras genom tiden, även i vår tid. Varje Ashura och Arbain samlas folk vid en specifik tidpunkt, världen över och sörjer. Varje år anordans muharram program runt hela världen och sörjer en och samma man och sak. Varje år står 100 miljontalsmänniskor samlade, organiserade och förberedda för Imamens martyrskap. En samling, en organisation, en förberedelse som är universell som självaste Imam Hossein(A) har etablerat och anordnat, genom hans blod som rann i Karbala.

Dessa människor som anordnar och organiserar dessa samlingar är blott ett medel som Allah(SWT) valt att de skall stå på denna plats och den tiden. Han, Allah(SWT) splittrade shia överallt och lät dem sprida sig och föröka sig för en uppgift, att höja lyktan av Imam Hossein(A), som Profeten(S) talade om i hadithen.

Varför är denna lykta så viktig? Jo, för denna lykta är den som enar muslimerna, den som stärker dem mot förtryck, orättvisa och hyckleri. Denna lykta är den som kommer att förra oss samman med den sista tidens imam, Imam Mahdi(Aj). Som kommer komma med slogan ”O’De som kräver vedergällning för Hosseins(A) blod.” Det är denna slogan som öppnar våra hjärtan och från varje land kommer en lykta lysa med Imam Hosseins(A) namn inristat ”Labayk Ya Hossein” som är ett tecken på att vi är förberedda för din ankomst O’Tidens mästare! Frågan är dock, har denna lykta höjts idag i Sverige? Har människorna i dit samhälle fått reda på vem Imam Hossein(A) är och vilken kamp han förde? Har du spridit hans lärdomar och Ahl al Baits(A) lärdomar vidare? Har du intagit din position och roll för att höja lyktan!? Har du förstått meningen med varför du är här idag i Sverige?

Min bror, min syster, Allah(SWT) har planerat allt. För 1400 år sedan dränktes en plats, mitt i öknen, av blod, blodet spilldes inte av måfå utan pga. en viss mening, för att rädda denna religion. Imam Hossein(A) säger själv: ”Jag reste mig inte pga. materiell förmån eller styre, utan endast för att reformera min morfars religion.” Denna reform som imamen talade om är inte någon tidsbegränsad till tid och plats. Utan denna reform som han gjorde och detta offer som offrades, istället för Ismael, i Karbalas öken, skulle var evigt! Därför säger revolutionsledaren Imam Khomeini(A) ”Allt vi har är från Ashura.” Ashura dagen väckte ett liv i dem döda som lever.

Imam Hossein(A) offrades för att en imam skulle komma i slutet av tiden och etablera gudomlig rättvisa och styre, detta efter att de kommer fyllas med orättvisa och förtryck. Denna Imam skulle inte vara själv, utan han skulle ha anhängare, älskare och följare. Det som förenar dem alla är ”Ya Litharat al-Hossein”, dvs. facklan och lyktan av Imam Hossein(A) som kommer vägledda dem mot Imam Mahdi(AJ), mot sanningen, mot frälsningen, mot Allah(SWT).

Är det ännu oklart min bror och syster? För 1400 år sedan, satte Profeten(S) med sina följeslagare och sade ”Jag saknar mina bröder”. Hans följeslagare svarade, ”Är inte vi dina bröder?”. Han sade: ”Ni är mina följeslagare, men mina bröder är dem som kommer vid tidens ände och som kommer tro på mig fastän de inte har sett mig.” Profeten(S) valde att kalla dig och mig för bröder. En titel som är väldigt djup. När detta blod offrades i Karbala och Zaynab(A) tillsammans med profetens barnbarn och döttrar togs tillfånga och kedjades från stad till stad, var det återigen inte av måfå. Det var för att förmedla ett budskap, ett evigt budskap. Ett budskap som du och jag skulle ta till oss av och bära, samt förmedla vidare till samhället. Så du skickades aldrig hit av måfå utan pga. en mening. Du har blivit utvald till att höja lyktan och facklan för sanningen som Imam Hossein(A) manifesterade i Karbala, så att Imam Mahdi(Aj) får tecknet, den här staden, landet är förberett för min återkomst!

Labayk Ya Hossein!

One thought on “Du är inte här av måfå!

  1. Insiktsfull artikel som berör. Må Gud med sin oändliga barmhärtighet få oss att förstå varför vi är här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *