Islams syn av vikten att styra sin blick samt dess effekter

En viktigt sak som många av oss förbiser i sitt handlande är vårt minne och effekten av det som lagras i minnet. Allt du ser, känner, läser, upplever, upptäcker registreras i ditt minne, i hjärnan. Forskare talar om korttidsminne respektive långtidsminne samtidigt som psykologer talar om det undermedvetna etc. Summan av allt det dem säger är att allt registreras. Allt noteras och det finns ingen “delete” knapp i hjärnan som du kan trycka på för att ta bort det du sett, det finns ingen “papperskorg” eller “Skräppost”. Utan att allt lagras men kategoriseras olika och har olika effekter på dig som person.

Islam är en religion som vill lösa ett problem från dess rot och ett av de essentiella sakerna som islam kom att förmedla är ämnet “Hijab” (slöjan). Hijab är inte som vissa tror, endast ett tyg bit över håret och punkt slut. Det finns en innerligt hijab och en ytterligt hijab. Båda är lika viktiga inom islam. Hijaben berör inte endast kvinnan, utan berör mannen före kvinnan och beviset för detta är att Allah(SWT) beordrade mannen att ha denna hijab före kvinnan. Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Sedan kom versen: [24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet…”

Koranen talar först om den innerliga hijaben för att poängtera dess vikt samtidigt som den talar om denna viktiga hijaben beordrar den mannen att följa och klä på sig denna hijab först. Varför? Varför är denna hijab viktigt? Imam Sadiq(A) har besvarat denna fråga gällande denna hijab. Han(A) säger: “Blicken [Dåliga/ond blick] är ett av Iblis giftiga pilar, många sådana blickar blir en orsak till långvarig svartsjuka.” [1] Imamen(A) exemplifierar detta på ett elegant sätt. Mina syskon när en person blir träffad av en vanlig pil i kroppen så skadas området som pilen träffat, men ifall en giftig pil träffar kroppen så infekterar den hela kroppen, den sprider sig till övriga delen av kroppen. Imam Sadiq(A) menar att denna dåliga, onda blicken är som en giftig pil och har flera dåliga effekter på individen. Som vi nämnde i början så finns inget “delete” knapp i din hjärna där du kan radera det du sett utan den bevaras och lagras i din hjärna. Den kommer påverka ditt psyke på ett eller annat sätt och kommer ha en slags effekt på dig.

Därför värnade islam väldigt tidigt med att säga “Sänk blicken” du kommer infektera ditt hjärta när du ser på något som är haram (förbjudet) för dig. Det är en giftig pil och ta inte det för givet och enkelt. När du min bror ser på en kvinnans skönhet med begär och lust, ser hur attraktiv hon är och studerar hennes former etc. Ta inte det för givet att det inte kommer påverka dig, du har blivit träffad av satans pilar och Gud vet vad det har för effekter på dig och ditt beteende och dina tankar. Även du min syster, när du beundrar en mans skönhet och kroppsformer med en attraherande blick med välvilja och fylld med lust gentemot honom så tro inte att du går ifrån den platsen oberörd. Var säker att ditt sinne har blivit infekterad och Gud vet vad det har för konsekvenser i dit beteende och tankesätt.

Saken är den, dessa giftiga pilar om de inte lyckas påverka ditt handlande, så kommer de påverka ditt tankesätt, och om de inte kommer påverka ditt tankesätt så har de påverkat ditt psyke och tankände. Fastnar dessa “bilder” eller “blicken” i dina tankar kommer det leda till fantasitankar och illusioner som senare kan påverka dig mer och mer, både moraliskt och handlingsmässigt. Fortsätter dessa tankar att existerar kommer de gå över till implementering och sådant kan vara i form av onani eller att ha samlag utanför äktenskap eller ännu värre tills begäret släcks och blir tillfredsställt. Det kommer ledda helt enkelt till haram (det förbjudna) så både påverkar din kropp och själ.

Men menar du att vi inte skall tala med kvinnor/män?
Nej, det menar jag inte. Vi är människor och vi bor i en civiliserad värld där interaktion mellan könen är vanlig i vardagen. Islam förbjuder dig från att se på en kvinna/man som är non-mahram (alltså inte din fru/fästman) med en blick av välvilja, lust och begär. En attraherande blick som leder till något annat, islam vill att du sänker blicken då. Islam vill inte att dit sinne skall korrumperas utan vill att du skall styra ditt sinne och tanke. Du skall kunna tala med en kvinna/man inom den islamiska ramen, inom etikens och moralens regler. Du skall därför styra dina tankar från att fantisera någon annanstans.

Ty står det i en hadith av Imam Baqir(A): “Det finns ingen människa som inte är i viss mån skyldig till otukt. Otukten av ögonen är den onda/dåliga blicken, läpparnas otukt är kyssen (pussen) och beröringen av en icke-mahram kvinna är otukten av händerna.” [2]

Fi amman illah

[1] Wasail al-Shia Vol 14, s. 138. Dörr 104, Hadith nr. 1.
[2] Wasail al-Shia Vol 14, s. 246.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *