Reflektera kring koranens verser

Allah(SWT) har vid flera tillfällen i den heliga Koranen uppmanat oss att reflektera kring skapelsen, historien, tidigare generationer och framtiden etc. Detta för att vi skall ta lärdom och utvecklas. Dessa mångfaldiga verser som uppmanar oss till reflektion visar hur viktigt det är att reflektera och vilken vikt de har. Ett av de saker som den heliga Koranen uppmanar oss att reflektera kring är just historien.

[3:137] FÖRE ER tid har [andra] seder och levnadsmönster varit förhärskande [och i sin tur avlöst dem som tidigare rådde]. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] hur slutet blev för dem som påstod att sanningen är lögn.

Historien kring tidigare samfund, generationer och tidigare folk som levt. Människan är sig lik genom alla tider. Girighet, avundsjuka, högmod och andra moraliska sjukdomar existerar vare sig samhället utvecklas kunskapsmässigt, teknologiskt eller ekonomiskt. Människan är i grund och botten samma sak genom alla tider.

Allt som står i koranen och varje berättelse som nämns, visdom, exempel eller annat är inte där av måfå utan allt har en anledning och något vi både ta lärdom av. Koranen har också varit noga med att välja de personer som vi borde ta lärdom av och den har även personifierad dessa individer. T.ex. från hadither har vi fått veta att Allah har skickat 124 000 profeter men endast 25 av dessa är namngivna i Koranen. Koranen har valt att t.ex. berätta hela Profeten Josefs(A) berättelse i detalj men inte andra profeter. Koranen har också beskrivit och personifierat olika diktaturer, förtryckare och andra trotsiga personer. T.ex. har koranen talat om Faroa, Haman och Qarun. Dessa tre är olika historiska personer som alla är förtryckare men av olika karaktärer. En styr genom förmögenhet, en genom social status och en annan genom kunskap osv.

Mina syskon det finns ett syfte bakom alla dessa berättelse och händelser som Koranen anger. Det är att vi skall ta lärdom från dessa. Eftersom dessa historier kommer repetera sig och historien kommer återupprepa sig igen fast med nya individer och nya karaktärer. Problemet i grund och botten är detsamma. När du reciterar den heliga Koranen så försök reflektera och försök förstå. Låt inte dit hjärta, Gud förbjude, vara förseglat från att se sanningen. När du läser den heliga Koranen, tänk dig att Allah(SWT) talar till dig och vill varna dig, uppmärksamma dig, lära dig och uppfostra dig genom att du just under det tillfället som du läser, får läsa just denna vers eller dessa verser. Dra därför lärdom från varje tillfälle när du läser Koranen, för det i sig själv är en välsignelse och en chans till att komma Allah(SWT) närmare. Koranen är en bok vars yta är unik och vars insida är djup.

[27:69] Säg: “Gå ut [och se er om] i världen och lägg märke till [spåren som visar] hur slutet blev för de obotfärdiga syndarna [som förnekade allt]!”

En viktigt sak är att inte blanda mellan reflektion och tolkning av Koranen (tefsir Koran). Koranen har dess egna tolkare. Jag och du är inte personer som har befogenhet att tolka koranen hur vi vill, stora lärda som efter flera års islamiska studier när dem tolkar en koranvers avslutar alltid med meningen “Allahu alam” (Gud vet bäst). Det finns hadith från Profeten(S) där han förbannar den som tolkar Koranen efter egna åsikter, så var därför försiktigt. Skilj mellan reflektion och tolkning.

[3:190 – 191] I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!

Glöm oss inte det islamiska samfundet i era böner!

One thought on “Reflektera kring koranens verser

  1. Salamo aleykom! Den muslimska kvinnan som här om dagen blev misshandlad p.g.a hennes hijab har åter igen blivit misshandlad. Det måste få ett slut! Var är demokratin?! Var är religionsfriheten?! Gå gärna in på min blogg och ta del av mina tankar kring denna fruktansvärda händelse (livetsframtid.blogg.se)… Ta hand om våra systrar som var dag kämpar med att bära hijab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *