En lektion i uppoffring

Shahid Dastghaib nämner en intressant berättelse i sin bok “Qalbe Salem”. Denna berättelse visar vilken uppoffring muslimerna hade för varandra och tänkte mer på sin medmänniska än på sig själv. Berättelsen handlar om Abdullah ibne Huzaifa ibne Qais. Han blev fångad av romarna under kriget mellan romarna och muslimerna.

Romarna bad honom att omfamna kristendomen men denne i sin tur vägrade detta. Så befälet beordrade att man skulle värma en gryta med olja. När oljan började bli kokhett så kallade dem på en annan muslimsk fånge och bad även denne att omfamna kristendom. Fången vägrade och pga. det blev han kastad i den kokhetta grytan, där hans kropps lemmar skingrades åt. Allt detta skedde framför Abdullah. Senare kallade befälet på Abdullah och bad honom att omfamna kristendomen. Även denna gång vägrade han. Så befälet bad vakterna att kasta honom i grytan. På väg till grytan så började Abdullah gråta. Befälhavaren hörde hans jämmer och bad vakterna att hämta honom.

Abdullah sade till befälhavaren: “Jag gråter inte pga. smärtan som jag kommer känna, utan min sorg är över att jag har endast ett liv som jag kan offra för Allah(SWT) och inget mer. Min önskan var om jag hade lika mycket liv som håren på min kropp, så skulle jag offra alla dessa för Allah(SWT) och för hans sak.”

Den kristna befälhavaren berördes av hans svar och ville befria honom så han sade till honom: “Pussa mitt huvudet och jag kommer släppa dig.” Abdullah vägrade. Så befälhavaren blev rasande och sade: “Lämna islam och bli kristen, så kommer du i gengäld få gifta dig med min dotter samt så kommer jag testamentera min förmögenhet till dig.” Abdullah vägrade.

Befälhavaren sade då: “Pussa mitt huvud och jag kommer befria 80 muslimska fångar med dig.” Abdullah accepterade detta och fick tillsammans med fångarna återvända till Medina. Vissa individer i Medina gjorde narr av honom sägandes: “Du kysste en icke-troende.” Abdullah svarade dessa sägandes: “Genom denna gest befriade Allah(SWT) 80 muslimska fångar.”

Noterbart, se hans underbara svar. Han refererade denna goda handling till Allah(SWT). Att det var tack vare Honom som dessa muslimer blev befriade och inte tack vare han själv. Detta visar vilken fin underkastelse Abdullah hade. Jämfört med oss som skulle kanske skryta om denna handling och berätta det för alla.

One thought on “En lektion i uppoffring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *