Profeten Mohammad(S) och samfundet

För 1400 år sedan skickade Allah(SWT) en frälsare till mänskligheten. Han var känd för att vara en sanningstalande person med trovärdighet. Han skickades bland ett samfund som var karaktärslösa, följde hedniska normer och traditioner, och var nära avgrundens ramp. Mänskliga värderingar existerade inte hos dem, den rike berövade den fattiges rättigheter, den starka förtryckte den svage och kvinnan hade inga rättigheter alls. Fick man en dotter så var det skam och man begravde det nyfödda barnet levande. Det var i ett sådant samhälle som denna frälsare var kom till. Denna frälsare kom med mänskliga värderingar, moraliska principer och var en man med elegant karaktär. Denna frälsare var inget annan än Profeten Mohammad son till Abdullah (frid och välsignelser över honom och hans familj medlemmar).

Koranen säger kring Profeten(S): [3:103]” Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund!” vidare säger Koranen att Profeten(S) sändes till hela mänskligheten som ett nåd till människorna, [21:107] ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.” Koranen säger vidare också: [68:4]”Du är välsignad med en stark moralisk karaktär.”

Profeten(S) fick tåla vad han fick tåla av smärta och smutskastning av människorna. De kallade honom för olika saker och förklarade krig mot honom. De ville att han skulle avstå från att förmedla sanningen. Men Profeten(S) vägrade och sade: ”Om de så skulle lägga solen i min högra hand och månen i min vänstra, skulle jag fortfarande inte ge upp spridande av Guds Enhet.” Konsekvensen av hans fasta ställningstagande för oss människor fick honom att lida mer, känna smärtan, sova med hungrig mage, sova på hård mark m.m. Han skadades så mycket att han själv sade: ”Ingen profet har fått utstå smärta och skada som mig.” Trots detta slutade han aldrig att tala till folk med vänlighet och respekt, och alla har vi fått höra dessa berättelser som reflekterade Profetens(S) moral och karaktär. Den heliga Koranen säger: [3:159] ”I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.”

All smärta som Profeten(S) fick tåla var bara för att vi skulle hitta sanningen. Frågan som ställs nu, vart är vi muslimer från hans egenskaper och karaktärer? Vart är vi från hans vägledning och moraliska anvisningar? Den heliga Koranen säger: “[3:103] “Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina (rep) och låt er inte splittras.” Varför är vi så splittrade nu? Varför dödar vi varandra nu? Varför har vi denna fientliga inställning mot varandra? Varför detta hat? Profeten(S) visade barmhärtighet mot en som svor åt honom, en som nekade Gud och hans budskap. Idag tror vi muslimer på samma Gud, samma Profet och samma Koran. Vi ber 5 gånger om dagen och riktar oss mot en och samma riktning, Kaba. Vi fastar under samma månad och vi vallfärdar till Allahs(SWT) hus under samma månad. Vi firar eid tillsammans och yttrar samma trosbekännelse. Varför har vi detta hat mot varandra? Varför skapar vi detta agg? Så fort någon hör att någon är shia eller sunni så blir våra min till bittra och avstår från att le åtminstone mot varandra. Varför visar vi inte kärlek till varandra? Koranen säger: [48:29] ”MUHAMMAD är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap.” Vart är värmen och ömheten som vi skall ha mot varandra?

Jag minns fortfarande när jag var liten och vi satte tillsammans hela familjen och grät framför TV:en när vi såg hur det palestinska barnet Mohammad al-Durra som sökte skydd bakom sin fader, och hur den grymma kallblodiga Israeliska militären sköt dem båda till döds framför Tv kamerorna. Idag är vårt muslimska samfund ännu mer sårat. Vi blöder i Syrien, Pakistan, Afghanistan, Irak, Egypten, Palestina, Libanon, Yemen, Bahrain och i övrigadelen av den muslimska världen. Istället för att vi skall plåstra om dessa sår som muslimer och hjälpa varandra så saltar vi dem ännu mer och fienden gläds sig över det och stjäl våra rikedomar, förmögenheter och naturtillgångar. Vi låter personer som fienden betalat klä sig i den shiitiska och sunnitiska klädseln, som sitter och ger egna utlåtande mot varandra och skapar hat.

Detta trots att våra lärda varnar oss från detta och har klart sagt att vi inte skall lägga ved till elden genom att lyssna på vad individer säger. Syskon den islamiska enhetligheten har aldrig varit så viktigt som nu. Vi måste respektera och älska varandra. När jag menar att vi skall älska varandra menar jag från hjärtat. Inte som hycklare som uppvisar något och har något annat i hjärtat. Vi måste älska varandra för att vi är dem som följer och älskar Profeten(S), vi är dem som bär Koranen idag, vi behöver stärka varandra och hålla varandras händer. Tiden är inte lämplig att vi skall skära och såra varandra. Idag finns det personer som sår fröet av ondska bland muslimerna och skapar splittring och hat, låt inte dessa göra det, se upp för dem. De kan tala om religion och Profeten(S) och deras språk och uttal är skön men de skapar splittring. Låt inte deras utseende eller ord lura er, även Koranen varnar oss från dessa.

Jag överraskas över personer som börjar följa islams läror efter att de varit vilseledda. Men så fort dessa lär sig om islam och närvarar hos vissa extremister går dem runt och kategoriserar muslimer, som muslimer och icke-muslimer. Det är som att Gud har gett dem befogenheten och rätten att göra det. De fördelar folk som skall komma till paradiset och helvetet. Min bror och min syster, vem är du? Vem har gett dig denna befogenhet? Inte ens dem stora rättslärda gjorde det? Bara för att du läst enstaka böcker eller läst några artiklar eller närvarat hos en predikare betyder inte att du kan allt om islam. Islam är ett hav, dem islamiska skriftlärda sitter och studerar i 50 år och är noga med hur de, yttrar sig, så vem är du? Var kritiskt och ifrågasätt, det alla predikare säger är inte alltid rätt och korrekt. Tiden är ett vittne och den islamiska historien har mycket att säga kring det.

Nu är det ett faktum att de finns sunni och shia. Dem har sina olika tolkningar och argument som skiljer sig från varandra. Men det ger oss inte rätten att det ena partiet skall förkasta det andra. Vi skall respektera varandra och leva med varandra. Koranen säger: [109:6] ”Ni har er tro – och jag har min tro!” Låt oss följa detta tankesätt. Ingen har rätt vare sig shia eller sunni att smäda någon förebild hos den andra. Vill man diskutera med varandra, skall man göra det med respekt och enligt vetenskapliga ramar utan emotionella åsikter.

Wallahi syskon! Ifall jag ser en syster eller bror som råkar illa eller behöver hjälp så hjälper jag denne utan att fråga om hans madhab eller ifall han är shia eller sunni. Vart försvann all kärlek? Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [33:21]”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme.” Behandlade Profeten(S) en kaffir (förnekare) med en sådan vass tunga som vi gör idag mot varandra? Vi är inte ens kuffar, vi är muslimer!

I år har jag levt med sunni kompisar, vi har ätit och druckit från samma mat och dryck. Vi har bett tillsammans, vi har umgåtts tillsammans, vi funnits för varandra etc. Varför tillåter vi fienden skära på oss? Varför tillåter vi oenighet komma bland oss? Idag mina syskon går wahabiter ut på gatan i förorten och frågar barn, ja syskon barn. Ifall de är sunni eller shia och kör med sin propaganda. Vi måste vara mer immuna mot sådant och ha nolltolerans mot sådant. Låt inte skenet bedra er.

O min Herre och Gud; vi känner oss illa till mods och är rubbade av Vår Profets bortgång. Dina välsignelser vare på Honom och på hans Familj, vår väktar-väns frånvaro, för många fiender, vår numeriska Knapphet vår omfattande förvirring, och tidens förändringar. Så välsigna Mohammad och hans familj, Och hjälp oss att övervinna dessa förhållanden genast. Avlägsna de olycksbådande molnen som svävar över våra huvuden; räck En hjälpande hand för att nå framgång; För in rättvisans lagar och rättvist spel; gör oss upplysta,. Befria oss från Sorg; och ta hand om oss.

Vid Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *