Shaytan och hans trick

Shaytan dyrkade Allah i 6000 år. Han lyckades avancera sig bland jinn (osynliga väsen) till att komma nära Allahs(SWT) änglar och prisa Honom(SWT) i den upphöjda positionen. Men pga. av ett misstag som han begick så kastades han ner från den upphöjda positionen han befann sig i till det lägsta. Nu vill jag inte tala om vilken synd han begick utan kring konversationen han hade med Allah(SWT) och hur shaytans inställning och tricks är.

Allah(SWT) nämner hela konversationen i den heliga Koranen i sorat Sad (38):

[38:71] Din Herre sade till änglarna: “Jag vill skapa en människa av lera. [38:72] När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!”
[38:73] Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, alla [38:74] utom Iblees som [vägrade] av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen.
[38:75] [Gud] sade: “Iblees! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?”
[38:76] [Iblees] svarade: “Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld – honom skapade Du av lera.”
[38:77] [Gud] sade: “Bort härifrån! Utstött skall du vara [38:78] och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!”
[38:79] [Iblees] sade: “Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!”
[38:80] [Gud] svarade: “Du skall vara bland dem som beviljas en frist [38:81] till den Dag vars ankomst är känd [bara av Mig].”
[38:82] [Iblees] sade: “Jag svär vid Din Allmakt att jag skall leda dem alla vilse [38:83] utom [sådana] bland dem som är Dina sant hängivna tjänare!”
[38:84] [Gud] sade: “Detta är sanningen – och, vid Mitt sanna ord, – [38:85] Jag skall fylla helvetet med dig och de människor som följer dig, alla tillsammans!”

Det intressanta i denna konversation och som jag vill ta upp är just att Shaytan ber om en tidsfrist från Allah(SWT), sedan så beviljas han denna frist. Efteråt svär Shaytan vid Allahs(SWT) allmakt att han skall vilseledda dessa människor utom dem hängivna.

Shaytan bad om denna frist för att vilseledda oss människor från den sanna vägen. Således förstår vi att han sedens den tiden där människan skapades så har han varit i fientlighet mot oss. Han kämpar för att fälla oss och han har gillrat fällor och gropar i vår väg så att vi faller. Han har planerat och planerar hur han skall fälla oss tillsammans med sina soldater. Ända sedens din mor födde dig så har han suttit och planerat detta, så att du inte skall gå säker och avvika från den raka vägen. Shaytan använder sig därför av många olika tricks och metoder. Den heliga Koranen säger:

[17:63] [Gud] svarade: “Bort härifrån! [Vi ger dig detta uppskov, men] ni skall få helvetet som belöning, du och de som följer dig – en riklig belöning! [17:64] [Du kan] egga så många av dem som du förmår med din [lockande] röst och båda upp dina hjälptrupper och ge dig i lag med dem [och driva dem] att samla rikedomar [på orätta vägar] och [förmå dem att i syndiga förbindelser avla] barn, och ge dem löften – även om Djävulens löften inte är mer än bländverk.

Därför så kommer Shaytan till oss i olika förklädnader. Ibland som en ond, ibland som en troende, ibland som en vägledare, ibland som en rådgivare etc. Han använder sig av olika tips och tricks. Koranen säger: [59:16] Se hur Djävulen [beter sig]: först säger han till människan: “Förneka sanningen!” och när hon förnekar sanningen, säger han: “Jag är inte ansvarig för dig; jag fruktar Gud, världarnas Herre!”

Shaytan kommer inte till dig och säger till dig “Förneka sanningen.” med “hans svarta onda kläder”. Nej, för i sådana fall skulle en förnuftig person inte lyssna på honom. Utan shaytan kommer till dig i en slags förklädnad som kan vara ett tankesätt, en idé, en person som kommer och intalar dig om något/någon eller något annat som du minst anar för att således få dig att förneka sanningen.

Vi kan ge några exempel som avslutning. T.ex. en syster som inte har på sig slöja. En person eller syster kommer fram till henne och säger: “Det är ingen idé att du ber eller fastar om du inte har slöja.” eller så kan det vara en broder som kanske göra dumma saker. Då kanske en av hans kompisar eller kanske ett tankesätt slår honom att “Det är ingen idé att jag ber eller fastar.” I bege fallen så är det en slags Shaytan som kommer i någon slags förklädnad för att vilseledda individen. En person kan pga. av dessa tankesätt vägledas ifall han reflekterar och tänker efter, men ifall han inte gör det är risken stor att individen gräver ner sig själv i synd och dödar sitt samvete genom att dra sig undan från Allah(SWT) helt. Genom att man stärker denna barriär av synder ännu mer och slutsatsen blir att han inte kan se sanningen.

Men Allah(SWT) säger till dig “Människa, min tjänare, har du syndat, kom till mig. Ångra dig för dina misstag. Jag älskar dem som ångrar sig och kommer tillbaka till mig.” Ändå om du skulle göra om synden flera gånger så kommer Allahs(SWT) dörr för förlåtelse och ånger alltid vara öppen för sina tjänare. Det sista han vill av dig att du skall få misstro om Honom, att Han inte skall förlåta dig. Det är exakt det shaytan vill med detta exempel.

Med detta sagt så avslutar vi sägande: “Beröva inte någon annan ens tro genom dina kommentarer och ord.”

Fi amman illah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *