Vilken bok rekommenderar du?

Flera personer undrar vilken bok rekommenderar du för att öka vår kunskap om islam. Den bästa boken enligt min åsikt och även enligt flera rättslärda efter den heliga Koranen är al-risalah al-amaliya (Det praktiska brevet). Det praktiska brevet är en bok som en marje taqlid (rättslärd som man följer) skriver. Boken är ämnad till de (muqallidin) som följer den rättslärda. I brevet har den rättslärde förklarat hur man skall leva som en troende, vad man skall avstå, vad man bör göra, vilka handlingar är obligatoriska, vilka är dåliga etc. Han har sammanfattat det islamiska levnadssättet för dig och hur du skall handla med andra i olika avseende från ekonomiska frågor, medicinska och andra. Han besvarar alla dessa frågor och mer för dig.

Varför skall man läsa just denna bok? Enkelt, en marje har ägnat 50 år av sitt liv och vigt sitt liv för islam. Han har studerat olika islamiska kunskaper och i detta praktiska brev ger han dig summan av kardemumman av allt. Han har granskat den heliga Koranen, hadither, andra lärdas åsikter och vad förnuftet säger. Sedan har han gett dig allt detta serverat för dig som person, och det enda som krävs är att du skall implementera och praktisera det. Han har genom sin forskning kommit till övertygelse att detta är korrekt.

Han har underlättat allt detta för dig som person. Istället för att du skall läsa en hadith kring vad som bör göras och inte. Sedan huruvida denna hadith är korrekt genom sin källa och vad som menas med den etc. och alla dessa frågor. Så har denna rättslärda gjort allt detta. Min vän, jag och du är inga experter inom islamisk kunskap, vi behärskar inte koranens språk och kunskap om den, vi behärskar inte arabiska språket, vi behärskar inte hadith kunskap och vi behärskar inte flera islamiska lärdomar. Därför är det enklaste sättet för oss, att följa en marje och hans praktiska brev för att uppnå ett perfekt islamiskt liv.

Förstår du nu hur mycket en marje har underlättat för dig? Hur mycket tid han har besparat dig? Därför är det dumt att jag och du ger egna islamiska utlåtande om vad som både vara halal eller haram när vi inte är experter inom islam.

Fi amman illah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *