Ilskans effekter på barnuppfostran

På tal om gårdagens text om kvinnan så läste jag något intressant i en bok som handlar om barnuppfostran. Boken innehöll ett kapitel om effekten av moderns ilska på barnet. Igår i texten så ville jag ange en sak men pga. att texten blev lång så stannade jag. Ett av de problem som föräldrar upplever idag är stress. Särskilt ifall bege föräldrarna jobbar då ökar stressen. Denna stress har flera effekter i hemmet tyvärr. Ett vardagligt exempel som vi kan ta på rak hand är när man kommer från jobbet och paret inte har fördelat arbetet så är risken att stressen ökar sjukt. Särskilt ifall ett av paren studerar då försöker man hinna med allt. Stress leder till mycket, bland annat ilska. En individ som har fått utstå en hel del saker på dagen och som pressat sig själv och försöker uppnå vissa mål och försöker hinna med det ena och det andra exploderar till slut.

I en studie som gjordes på 110 amerikanska familjer som hade barn mellan 3-5 år gamla så angav det psykologiska institutet i Atlanta som stod för studien, att man fann ett samband mellan barn som är aktiva och busig, och mödrar som lider av ilska och har en vana att höja rösten och hota barnen. Man såg att det påverkade barnens identitet och utveckling. I denna studie definierade man busiga barn med följande: De barn som inte har tålamod, envist, trotsigt, fientlig av sig mot andra även mot sina föräldrar, kan inte varva ner från ett lek förrän hen sätter igång med ett annat och börjar busa.

I denna studie så kom man fram till att bland annat när modern uttrycker sin ilska genom att höja rösten (skrika) och använder sig av svårdomar eller dåliga ord så är hon en påverkande faktor till att barnet blir busigt och trotsigt. Vidare så påvisade studien att moderns ilska har större effekt på barnen än faderns ilska.

Jag skulle vilja påstå att vi idag skapar till oss stress. Vi försöker lösa stressen genom att skaffa olika tekniska och moderna prylar men tyvärr lyckas vi inte behandla problemet. Vi tar på oss mer ansvar än vad vi orkar med och som leder till obalans, vi planerar utan buffert och vi lägger ingen tid till för att försöka nå andlig ro och harmoni, en relation med Allah(SWT). Fokusen är oftast på materiella ting och på detta liv. Om vi stannade för en stund och insåg att på ett ögonblick kan allt detta försvinna genom att dödsängeln kommer skulle vi planerat bättre. Vi skulle satsa mer kvalitativt. Vi skulle prioritera rätt och lägga tiden på rätt saker och plats. Idag lider var femte kvinna och tionde man enligt sjukvården av migrän, en stark och svår huvudvärk. Ett av anledningarna till migrän är stress.

Koranens talar om för oss att vi inte skall bära mer börda än vad vi orkar med. Allah säger i den heliga Koranen:

[2:286] Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!”

Om Gud inte lägger tyngre börda över dig än vad du kan tåla varför gör du det. Noterbart inom islam är lathet eller att man belastar sig själv för mycket ogillat. Det som islam vill att du skall hitta balansen och medelmåtta i dit liv. Allah säger i den heliga Koranen: [17:29] Bind inte handen vid din hals, men sträck inte heller ut den så långt, att du får förebråelser [för slösaktighet] eller [till sist själv] råkar i nöd.

När vi inte balanserar vårt liv så riskerar vi att rasera vårt hem och samhälle. Dessvärre får barnen uppleva konsekvensen av vårt handlande och våra egoistiska beslut.

La Hawla wala quwat ila Billah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *