Kvinnans essentiella vikt inom islam

Ett av de viktigaste sakerna som islam betonat dess tyngd och vikt är kvinnans roll i samhället. Islam ser på kvinnan inte som en hemmafru, utan som den viktigaste institutionen i hemmet och samhället ifall hon lever upp till sin roll som islam poängterat.

Profeten(S) satsade mycket på att kvinnan skulle utbildas och därför bland de första sakerna som etablerades i det islamiska styret var de kvinnliga studiecirklarna som styrdes indirekt av Profeten(S) och bevakades av honom personligen. Eftersom kvinnan innehar den viktigaste rollen i samhället. Hon är utbildaren av nästa generation och den första läraren för barnen och den mest omtänksamma och mest kärleksfulla individen som finns. Kvinnan utstrålar trygghet till den nya generationer och erbjuder utöver denna kärlek och omtänksamhet också kunskap och utbildning. Dvs. när en kvinna utbildas och sedan ser till noga med att uppfostra sina barn och utbilda dem och ger dem kärlek, trygghet och korrekt islamisk uppfostran så kommer samhället att att bli perfekt. Modern innehar en viktigt roll, när dessa barn omhändertas av henne och uppfostras så är hon den stora faktorn som påverkar barnets personlighet, tankesätt och utveckling. Islam ser inte kvinnan som hemmafru som västvärlden försöker uppvisa. En kvinna i islam är inte skyldig att göra något hemmet mer än att ta hand om hennes familj. Hon behöver inte arbeta eftersom inom islam är mannen skyldig att försörja henne, hon behöver inte diska, laga mat etc. Hennes ända roll är uppfostran. Missförstå inte nu detta. Islam vill att nästa generation skall formas till goda individer och modern ifall hon är utbildad och uppfostrar så är hon den perfekta utbildaren. Därför är hennes ända skyldighet inom islam att ta hand om familjen. För hon är kärnan i familjen, hon är stommen i familjen, faller kvinnan faller familjen. Mannen och barnen är beroende av kvinnan. Ingen kan ge den stöd och kärlek till mannen som en kvinna. Ingen kan erbjuda trygghet, omtänksamhet och god uppfostran som kvinnan. Islam har inget emot att kvinnan jobbar och tjänar egna pengar men frågan som ställs är:

“Finns det behov för att både mannen och kvinnan skall jobba ifall en av dem kan försörja familjen? Ifall både mannen och kvinnan jobbar kommer barnen få denna kvalitativa kärlek och uppfostran av föräldrarna? Kommer det finnas tid till att uppfostra barnen ifall bege jobbar?” Dessa frågor och mer får varje person tänka på.

Islam är en andlig religion och inte en religion som bygger på materialistisk tänkande att du skall hela tiden tjäna mer pengar och endast bygga upp dit flottiga liv. Utan islam vill bygga ett hållbart samhälle med bra individer. Idag är det faktum att ifall bege föräldrarna jobbar heltid så kommer man efter jobbet väldigt trött. Man behöver hinna med att laga mat, sitta med familjen, hjälpa barnen med deras läxor och studier samt umgås. Idag är tyvärr vår fokus mer på det materiella än det andliga. Idag fokuserar vi på fel saker och på fel plats. Istället för att satsa mer med att sitta med våra barn, uppfostra dem, ge dem kärlek och hjälpa dem med deras läxor så lägger vi den tiden på att jobba mer, träna mer, sitta framför sociala medier och låter skolan, fritids, gatan, Tv:en och ipads utbilda våra barn.

Det är skrämmande att se att våra barn redan vid ett års åldern läggs in på förskolan från kl: 8.00 till 16.00. Sedan kommer föräldrarna trötta från jobbet, har man haft en jobbig arbetsdag så är risken att man grälar högre. Man kommer hem vill vila, man tänker på att träna, man vill sitta framför Tv, man vill hjälpa barnen med deras läxor och man vill göra mycket. Ibland orkar man inte med det, så man sätter på animerad film för barnen eller sätter på ipads och låter de spela. Men seriöst hur kvalitativt är det? Vi undrar varför våra barn är mer passiva, varför betygen sjunker i den svenska skolan och varför vi upplever denna generation som krävande. Huvud problemet är hemmet. Idag tar inte föräldrarna tag i sitt viktigaste ansvar och skyldighet och roll nämligen att uppfostra sina barn. När den viktigaste institutionen i hemmet inte är närvarande så blir det svårt. Noterbart att jag förespråkar inte att kvinnan skall sitta hemma och inte heller skyller på att huvudproblemet är kvinnan. Utan faktum är den bästa individen som kan erbjuda mest kvalitativ uppfostran och kärlek är modern.

Kvinnan i sin tur behöver själv trygghet och kärlek. Därför säger Profeten(S) “Den bästa av er är den som tar hand om sin fru.” När en man tar hand om sin fru och hjälper kvinnan i hennes arbete och stödjer henne så blir allt enklare. Att en kvinnan skall diska, tvätta kläder, uppfostra, laga mat etc. är inget islamiskt tänkande och inget som förespråkas av islam men trots allt ser vi det. Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) brukade hjälpa varandra i hemmet. Medens den ena lagade mat, så städade den andra, medens den ena jobbade och såg till att försörja familjen så var den andra upptagen med att uppfostra barnen och utbilda dem och ge de kärlek. Det var rättvisa och jämlikhet i dess sanna mening. Rättvisa betyder att när en sak sätts på sin rätt plats så är det rättvisa, och jämlikhet innebär balans så att inte någon betungas. Annars ifall varje en av familjens individer lever sitt eget liv och blir mer själv upptagen så undrar jag verkligen hur barnen kommer att formas och hur de kommer att utbildas? Skolan kan inte sköta allt!

Jag vet och är medveten att vissa inte kommer tycka om det jag skrev men inshaAllah Khair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *