Seyyed Kamal Haydari(HA)

kamalhaydariEtt av de punkterna som vi kritiserar idag sunni muslimer för är att de inte tillåter kritik och har en helighet kring vissa individer och böcker som hindrar från vidare forskning. Exempel när Dr. Adnan Ibrahim eller Shiekh Kobeysi gick ut och sa emot Muwiya(LA) så sa flera sunnis han är ingen sunni muslim och han är inte acceptabel fastän det dem sade var korrekt. Vidare så är det inte bara inom sunni islam utan även inom shia islam. När Imam Khomeini(A) kom med hans syn och inställning kring wilayat al faqih och kring irfan som var dem första kritikerna hawza stundenter och även rättslärda. De gick så långt att man sade att han är najis och att man måste tvätta glaset som han dricker ifrån, tiden gick och Imam Khomeni(A) fick smaka beskare drick efter drick av sina egna. Men tack vare några rättslärda så klarade han sig. Samma sak hände med Shahid Mohammad Baqir Sadr när han kom med hans syn och startade ett islamiskt shia politisk parti, då fanns det också folk som kritisera honom. Summan av kardemumman av inledningen är att så fort någon kommer med något bortom normen så klassar vi den personen som utanför. Vi vill leva i en och samma norm så att vi inte hamnar i rörelse och utveckling vilket är något som går emot shiaislam och dess kriterier för ijtihad. För hade inte Imam Khomeini(A) kommit med hans syn och utveckling hade vi varit ett förtryckt shia i Iran som inte ens fått ta på sig sjal när de gick ut.

Vidare så tror vi shia är att en rättslärd när han skall nå itjihad så förmedlar han det han kommit framtill och övertygande. Dvs. han skall inte säga något som han själv inte håller med. Därför har t.ex. synen på månen att visa säger man skall se med ögat, andra med teleskop etc. Så länge dörren till ijtihad är öppen så är det bra, för där kommer utveckling och blomstring.

Vi shia har haft mycket problem liksom sunni när det gäller våra historiska hadith samlingar och dess autenticitet. Mycket av islams förr historia har påverkat vårt liv och inställning och livsstil. Det fanns en period efter Profetens(S) tid där man inte noterade och skrev, så kallade “Asr man qabl al-tadwin” (Historien innan man skrev islamiska historien), fram till 100 år fram och mer började man skriva ner den islamiska historien och Profetens(S) sirah. Därför så hamnade mycket svart på vitt ihop och t.ex. Imam Ahmad ibn Hanbal samlade 700 000 hadither av dess rentvådde han ungefär 70 000 som korrekta. För de rättslärda hade mycket problem och resurserna var inte dem bästa. En stor del av den islamiska historien var fabricerad och hadither var påhittade pga. Bani Ummays politiska inställning och styre där man köpte in lärda och fick dem att berätta och tala hur dem vill och till deras fördel. Samt att mycket av Profetens(S) sunnah fabricerades till och med bönen ändrades. (Därför ber sunnis och shia olika). Judarna som konverterade efter Profetens(S) bortgång började spela en stor roll och de började undervisa Torah i Profetens moské, framför näsan på muslimerna. Allt detta för att man inte kunde utrota islam utifrån och därför valde man att sprida ett cancer inifrån som Bani Ummaya såg till att genomföra med Muwiya i spetsen. Det enda som fanns korrekt och inte kunde besudlas, trots att man försökte var den heliga Koranen. Ahl al-Bait såg till att islams fackla var igång så gott de kunde trots det politiska läget som förtryckte och begränsade dem.

Men när de kom till hadither så var en stor del av det redan besudlad och annat var rent. En del av dessa fabriceringar kom in i sunniska böcker som senare kom in i shia böcker. Dessa hade sina rötter från Abu Hurraira och Ka’b al-Ahbar och Co. Senare så fanns det även andra fabriceringar i shia hadither. Därför var Imamerna noga, väldigt noga och redan tidigt, från Profeten(S) och Imam Alis(A) tid med att varna folk för det som kommer hända. Därför säger de: “Det ni hör låt det gå till Koranen och se om det överensstämmer med Guds bok, gör det inte det så länge det i vägen.”

Flera år har gått och vi är idag fortfarande påverkade av dessa cancerceller som finns i shia och sunni böcker. Trångsyntheten, rädsla, normen, resurser och flera faktorer har hindrar tidigare rättslärda men nu blev tiden nog. Idag så använder sig wahabis och Yassir habibi och andra av dessa cancer celler som finns för att så splittringens frö bland muslimerna och varje en av dem argumenterar med sina hadither etc. som är “så kallade autentiska”. Därför så valde rättslärda som Seyyed Kamal Haydari att ta upp detta och gå genom allt sådant. Därför så sågade han inte bara wahabi och sunnis utan även shia. Tyvärr så har det blivit ett stort buller mot honom och det han tog upp. Speciellt från shia. Då han sågade shiekher som sitter på minbar och återberättar för vanligt folk hadither som är svaga och som även shia lärda klassat som svaga och menar att istället skall de referera till vad shia experter säger i ämnet så att även åhöraren kan återgå till källan och vidare efterforskning vilket är en modern teknik som används i Universititet. Han sågade rowadid som sjunger noha och ger egna fatawi och menade att de inte har den rättigheten att göra det etc. Han förklarade sin sak. Nu har det kommit folk som börja kritisera att han inte fått itjihad och börja kasta stenar på honom som man gjorde mot Imam Khomeni och Shahid Sadr. Vem är han som skall säga si och så. Hur vågar etc.?

Seyyed Kamal Haydari är ingen vanlig shiekh. Han är en av Shahid Mohammad Baqir Sadr och Seyyed Abol Qasem Khoei främsta studenter. Han har varit expert och en av hawza illmiyas främsta experter och lärare i Qom i över 15 år. Och han har flera intyg och flera böcker som bevisar vilken grad denna rättslärd har nåt och vilken djup kunskap han har att förmedla, därför valde Kowthar Tv att ha just honom delvis. Han var känd i hawza innan vi lärde känna honom via tv men vi kände inte honom. Idag är resurserna för forskning mycket bättre än jämfört med tidigare delvis pga. tekniken samt pga. utvecklingen. Därför kan en rättslärd studera det som tidigare rättslärda inte kunde. T.ex. att införskaffa litteratur från andra länder och författare var svårt förr, nu är det med mycket enklare etc. Seyyed Kamal har nåt övertygelse och sin ijtihad och inget av det som han sagt hittills går emot Koranen eller förnuftet. Att han inte håller med vissa rättslärda som Seyyed Khoei gör inte honom inte till en sämre rättslärd, Seyyed Khoei var expert inom sitt fält men det betyder inte att han har nåt maxnivån av den kunskapen i det fältet isådana fall lägger vi ner forskningen redan nu. Att det kommer lärda som har nåt samma nivå eller högre i forskning är därför inget konstigt. Seyyed Kamal har inte påstått att han är mer lärd en Seyyed Khoei men jag tar upp det eftersom de som är emot säger det.

Det Seyyed Kamal uppmanar att vi går genom vår historiska samling och rengör det det från judiska, ummayidiska fabriceringar så att vi har en ren islamisk historia som ingen kritisera. Detta var kort och gott av det mycket som hänt och talats om. Jag vet att folk kommer skriva olika efter detta inlägg men hoppas att admin tar det till topic. Ni som blir känsliga snälla diskutera inte.En punkt innan jag avslutar. IRIB är det iranska televisionens media verktyg och denna styrs på order av revolutions Ledaren, Seyyed Khameni(A). Kowthar Tv är en av dessa kanaler under IRIB. Skulle Seyyed Kamal sagt något fel eller dumt skulle omöjligt Ledaren eller andra låta honom komma på tv i över 6 år och hålla i sådant. Han får tvärtom mer tid i Kowthar Tv än förr. Syskon bara för att våra hjärnor är begränsade behöver inte det betyda att han sagt något fel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *