Ett urdrag av föreläsningen “Imam Ali(A) i ljuset av Nahjul Balagha”

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat ala Mohammad wa ale Mohammad.

Frid vare med dig de troendes mästare
Frid vare med dig O’min mästare, Frid vare med dig O’Ali ibn Abi Taleb.

Introduktion

Efter att man hade begravt Imam Ali(A) så återberättas det att Imam Hassan(A) gick förbi en fattig man. Mannen var fattig, gammal och blind. Samhället utnyttjade honom, så när han blev gammal blev han ej användbar och nyttig. Denna man satte vid en gränd och grät. Imam Hassan(A) gick fram till honom och frågade ”Varför gråter?” Mannen sade: ”Varje dag kommer en man till med mat och tar hand om mig. Hjälper mig med mina behov, matar mig. Han närvaro ger med säkerhet och han doftar misk. När han kommer hör jag hur allt omkring lovprisar Allah(SWT).” Tre dagar har nu gått och denna okända man har inte besökt mig eller frågat efter mig. Imam Hassan(A) grät och sade: ”Denna man du nämner, är min fader, de troendes mästare, Imam Ali(A), vi har nyligen kommit från hans begravning.”

Imam Ali(A) och vad vet vi om honom. En person som varje sanningssökare dras till, en person som varje individ lär känna blir galen. Imam Ali(A) är en manifestation av rättvisa, generösitet, modighet, tapperhet, kärlek, empati, sympati, godhet, god moral, gott uppförände. Imam Ali(A) är balansen mellan haqq och batil, mellan rätt och orätt, sanningen och falskheten. Imamens karaktär och personlighet drar varje ren själ mot sig, som en magnet drar till sig järn. Imam Ali(A) är inte endast en tapper riddare och islams främsta fann bärare som vi känner honom. Imam Ali(A) är den som gråter i bönen av kärlek till sin skapare, imamen är den som frågar efter och tar hand om änkorna, föräldralösa barnen och de gamla. Imamen är den var den vältaligaste i predikarstolen och den modigaste i stridsfältet och den bästa förvararen för islam, Imamen är den förtrycktes bästa vän och förtryckarens mardröm, imamens är de fattigas sympatisör. Ja, vad skall man tala och var skall man börja när du får äran att tala om en person som imam Ali. Imam Ali(A) är unik mina syskon. Du ta bort hans titlar som han förvärvade i dem islamiska stridsfälten, du kan beröva honom khalifatet och allt som har med dunya att göra men du aldrig att sluta älska imam Ali. Imamens karaktär och personlighet är så tilldragande, att endast dem som Allah(SWT) valt att förbli vilseledda och försegla deras hjärtan, inte får chansen att verkligen se denna gudomliga pärla. En människa söker alltid högre egenskaper och söker perfektion, Imam Ali(A) är just fulländningen av denna perfektion som en människa kan nå, därför så kan en skapelse inte mer än annat att förälska sig honom.

Låt oss belysa några av Imamens egenskaper

Ali och hans sympati

Imam Ali(A) han brukade sympatisera mycket med dem fattiga och de föräldralösa. Han brukade gått ut om kvällarna när folk sov och dela mat till dem fattiga. Han brukade besöka dem föräldralösa barnen och tog hand om dem personligen. Han hjälpte dem med det dem behövde. Han brukade mata dem. Abo Tufail säger i en återberättelse: ”Jag har sett Ali kalla på dem föräldralösa, han brukade mata dem och ge dem honung till dess att även hans egna anhängare sade: ”Jag önska jag vore föräldralös.”

I Imam Ali(A) var det muslimska rikets ledare och khalif. En man som är ledare över ett land som sträcker sig till Indiens och till Nordafrika. Och från Iraks norra gränser ända ner till Yemens sydligaste gränser. En man som är ledare över sådant storområde hur är hans syn? Imam Ali(A) syn på en ledare över en nation. Imamens syn är som Sa’di säger: Det är inte fåret som måste känna herden, utan det är herden som finns där för deras betjäning.”

Imam Ali(A), i sitt brev till guvernören av Azarbayjan, påminner honom om hans plikter gentemot folket med dessa ord:

”Och din uppgift [styre] är inte för dig ett byte, utan är en amanat (vad som lämnats i förvar hos en) ålagt på dina axlar, och du är en herde inför den som är över dig; ej är för dig att underkuva och egennyttigt förtrycka hans undersåtar.” (Nahjul Balagha brev 5)

Han brukade även säga: “Hur kan jag vara nöjd med att kallas Ameer-al-Mu’mineen (de troende mästare) av människor och samtidigt inte dela dem deras svårigheter eller vara ett föredöme för dem i att uthärda svårigheter. Ska jag vara bekväm med en full mage och det finns hungriga magar runt omkring mig? Jag måste leva i den lägsta nivå så att de fattiga kanske kan uthärda fattigdom lätt. ” (Nahjul Balagha)

Detta leder oss till nästa punkt:

Imam Alis(A) rättvisa

Faktumet att folket som krigade Imam Ali(A) hade problem just med hans rättvisa. Imamen prioriterade inte en arab framför en perser, eller en rik framför en fattig, eller sina familjemedlemmar framför folket. Imamen var rättvis mot alla. Han var ansvarit för den islamiska statskassan och han gav varje person lika mycket även hans familjemedlemmar. Det var känt i Umars tid att han hade olika klasser när det gäller uppdelning av statskassan. T.ex. så gav han tidigare muslimer mer än dem nya muslimerna, och dem närmaste kompanjonerna mer än dem vanliga kompanjoner. Uthman körde ett liknande system fast var mer generös mot sin släkt bani Ummaya och mot Talha. Detta system existerade inte Imam Ali(A) styre. Alla skulle få lika mycket, det spelar ingen roll om du varit i islam en dag eller 100 år. Alla får lika mycket. Just detta rättvisa fick Talha och Zabair att bryta trohetseden till Imam Ali(A). Det återberättas att Talha och Zubair en gång trädde in hos Imamen(A). Imamen höll på att jobba med muslimernas angelägenheter och hade ett ljus tänt. Sedan så släckte imamen ljuset och satte på ett annat ljus. Talha och Zubayr undrade varför Imamen gjorde som han gjorde. Varpå fick dem svaret att första ljuset var från den islamiska statskassan och imamen hade den på pga. att jobbade med muslimernas angelägenheter. Han släckte den och tände ett annat ljus från hans personliga egendom pga. att har kommit på besök till honom i syfte om personliga saker som inte angår den islamiska statskassan.

Imamen är också den som sagt ” ”Om jag fick allt som är mellan himlarna och jorden för att stjäla en mat smula från munnen av en myra, skulle jag inte gjort det.”

När vissa bad imam Ali(A) vare lite mer generös gentemot dem som trädde islam tidigt och låta dem få mer
Imam Ali(A) svarade dem:

”Ber ni mig att söka seger genom förtryck och orättvisa? Vid Gud! Gör jag inte detta så länge gryningen gryr och stjärnor i himlen lyser; om förmögenheten varit min skulle jag delat rättvist, så hur och förmögenheterna tillhör Gud [och är folkets rättigheter och jag den som rikedomarna lämnats i förtroende hos]?” (Nahjul Balagha Khutba 126)

[Följande del om “Styre och rättvisa” är tagen från föreläsning av haji Ehsan med titlen: “Glimtar ur Nahjul Balagha“]

Styre och rättvisa

När det kommer till styre och rättvisa har Imam Ali(A) mycket att säga.
En intelligent och förståndig man ställer denna fråga till Imam Ali(A):

”Är adl (rättvisa) bättre och högre eller jood (generositet)?” (Nahjul Balagha visdomsord 437)

Vad tror ni syskon? Ni som tror att rättvisa är högre än generositet räck upp en hand! Ni som tror att generositet är högre än rättvisa räck upp en hand! Varför?

Shahid Mutaheri analyserar innebörden av rättvisa och generositet som vanligt folk tänker. Han skriver:

“Svaret till ovanstående fråga verkar vara både solklar och lätt. Generositet är bättre än rättvisa, för vad är rättvisa annat än att beakta andras rättigheter och undvika att kränka de. Men en generös man föregår sina egna rättigheter till förmån för en annan person. Den rättvisa mannen överträder inte andras rättigheter eller han säkerställer att andras rättigheter inte översträds. Men den generösa mannen offrar sin egen rätt för andras. Därför, måste generositet vara bättre än rättvisa.”
De flesta av oss analyserar så här. Att vara generös är bättre än rättvisa.

Men hur resonerar Imam Ali(A) då? Han ger två resonemang innan han drar sin slutsats:

1) ”Rättvisa sätter saker och ting på sin rätta plats och generositet avleder de från sin [naturliga] riktning.”
För att förklara detta drar Shahid Mutaheri en jämförelse med kroppen:

“Det kan jämföras med en kropp vars organ fungerar dåligt, och dess andra friska organ och komponenter, temporärt täcker för dem dåliga organen med att ge över sin aktivitet till den. Ur en samhällssyn vore det mer att föredra att samhället inte stötte på sådana sjuka människor överhuvud taget, så de friska organen och komponenterna kan fullständigt ägna sig åt sina aktiviteter och kraft på samhällets generella tillväxt och perfektion, istället för att fördjupa sig att hjälpa och assistera vissa specifika komponenter. “

Det andra resonemanget som Imam Ali(A) ger är:

2) ”Rättvisa är en allomfattande administrator, medan generositet är en specifik företeelse.”
Och Shahid Mutaheris kommentarer är:

“Det vill säga, rättvisa är en generell lag som är tillämpbar i alla angelägenheter i samhället. Dess fördel är universal och alltomfattande. Det är huvudvägen som tjänar alla och varenda en. Generositet är däremot något ovanligt och begränsat, som man inte alltid kan lita på.”

Vad betyder det här? Det betyder att om alla skulle vara rättvisa skulle generositet tappa sitt värde för alla skulle ha det bra! Orsaken att världen och samhället ser ut som det gör är för att en del har ätit upp en annan dels rättigheter. Om det inte finns fattiga finns det inte heller mening med att jag ska skänka någon pengar, om alla redan har. Generositet löser alltså inte problemet i samhället, det är som ett plåster som täcker över och lindrar skadan men botar den inte.

Imam Ali(A) drar således slutsatsen:
”Så rättvisa är det mest hedrade och högre av dessa två.” (Nahjul Balagha visdomsord 437)
SobhanAllah vilket resonemang. Vilka tankar! Gå och ställ denna fråga till era lärare i skolan och se hur dom svarar. Tipsa dem sedan om Imam Alis(A) syn och ge dem Glimtar ur Nahjul Balagha att läsa. Frågor som vi idag med all vår utbildning och teknik har svårt för att besvara eller besvarar otydligt svarade Imam Ali(A) spontant på för 1400 år sen! Detta är Nahjul Balagha!

Frihet i Imam Alis(A) syn

Imam Ali(A) var den friaste människan bland världens fira människor. Han var en fri man i dess fulla mening, eftersom han var en zahid i den djupaste betydelsen. Imam Ali(A) lägger stort betoning, i Nahjul Balagha, på försakelse av världsligt njutningar och välbehag som ett medel för frihet. I en av visdomsorden säger han:”Girighet är ett evigt slaveri.” (Nahjul Balagha visdomsord 180)

I en Khutba beskriver Imamen(A) Jesus(A), Marias sons, zuhd med dessa ord: ”Ingen girighet fanns i honom, som skulle förnedra honom.” (Nahjul Balagha Khutba 158)

På ett annat ställe säger Imamen(A):

”Dunya (denna värld) är plats för passering, inte plats för boning, och människorna i den är av två slag: den som säljer sig själv så förslavar det, och den som köper sig själv så befriar det!” (Nahjul Balagha visdomsord 133)

3 thoughts on “Ett urdrag av föreläsningen “Imam Ali(A) i ljuset av Nahjul Balagha”

 1. Assalamu aleik ya ameer al mu’emnin!
  <3
  Du har en sån fin blogg broder Haydar!
  Jazak Allah Kheyr!

 2. Kuffaaarrrr… frukta Allah Och gör inte shirk … Aisha Um al momenin De troendes moder Hur vågar ni ens nämna hennes namn era majoooss gravdyrkare eldyrkare alla shia rafidag e kuffar

 3. Hope for Salam

  Musa turk skojar du!!!

  Vad har inläggen med Aisha(RA), den var rätt ok, bra.
  Från din inlägg det jag förstår är att du känner inte till Proftens(S) familj(Ahl al Bait(A)); Frågan som ingen bryr sig är vad är din tro. Låt mig “do a guess” då du nämner shia kufar(otroende till Allah, ateist(det finns snälla ateister i Sverige;))

  Så det som antas från din kommentar är att du inte är en så called “kufar” men jag kan inte säga att du är en troende i religion Islam, ett du använder fullt språk, dålig svenska(lo dålig svenska;)), m.m. listan är kort men pallar inte skriva;)

  Så vi åker med fina svenska ord en resa för att hitta din religion; tro; tankesätt

  1. Med säkerhet du har inte hinduism, Buddhism, eller olika japanska och kinisiska tro.

  2. Du är inte Kristen då dem flesta tror på trinity! Från din inlägg förstår jag att du vet så mycket om Allah egenskaper att du skriver de här fina roten svärdtjusliga ord…

  3. Du kan inte vara en Sikhism, dem är rätt snälla, har god “moral”

  Så du kan vara en jude kanske( tycker judar är rätt bra människor), så mer lutas du till det Zionistiska gruppen som dödar och slaktar plastiniska sunni syskon som nära och kära till muslimer shia och sunni.

  PS. skribenten dömer inte någon eller inget.

  Duas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *