Domedagen – Del 2


I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

Vi har tidigare talat om dödsögonblicket, graven och barzakh (mellan världen). Sedan påbörjade vi denna serie om domedagen.  Vi började tala om dess tecken och vad som händer när domedagen sker och när Allah(SWT) samlar människorna samt i vilken skepnad människan kommer vara i.

Efter detta har vi nu kommit till kategorin räkenskapen (hisab). Dessa delas i tre delar, ”Handlingarnas bokrulle/skrivrulle, al-Mizan (vågskålen) och Hisab (räkenskapen).”

Dina handlingars bokrulle

När Allah(SWT) skapade människan lade han två änglar som fick i uppgiften att registerara allt som vi gör och handlar. Dessa två änglar antecknar alla i ett dokument som är våra gärningars bok.

Koranen säger:

[82:10] Och det finns de som vakar över er, [82:11] ädla skrivare, [82:12] som [känner er och] vet vad ni gör.

På domedagen kommer dessa änglar att förra fram detta dokument eller bok till Allah(SWT), och då mina syskon, tro mig, allt kommer vara skrivet där. Varenda lilla och stor sak du gjort står antecknat där. Koranen säger:

[17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, [17:14] [och en röst skall säga:] “Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

Denna bok är runt din hals som ett halsband. Dessa två änglar som antecknar allt heter Raqib och Atid. Tror ni vi kan ta av oss detta halsband? Svaret är: Nej, Imam Baqir(A) säger i en hadith som kommentar till denna vers vi nämnde. ”Dem goda och dåliga handlingarna kommer att följa människan, de går inte att separeras från dem, ända fram till domedagen där han får sin gärnings bok.”

Imam Sadiq(A) säger i en hadith ”När domedagen kommer äga rum, så kommer varje människa att få sin gärnings bok, han kommer att bli ombedd att ”Läs din bok.”

Khalid ibn Najih som återberättar denna hadith säger, ”Jag frågade Imamen: ’Vet dem (individerna) vad som står i boken?’

Imamen(A) svarade: ’Allah(SWT), den Allsmäktige kommer påminna individen om varje handling han begått, så att han kommer komma ihåg allt han gjort i livet, även om de är en dålig blick med ögat, ett dåligt ord eller ett steg mot haram. Han kommer uppleva dessa synder han begått vid varje stund i det ögonblicket, därför säger Allah(SWT) i den heliga Koranen.

 [18:49]  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Imam Ali(A) säger: “Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:

1. Vännen som säger: “Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död”, och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: “Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig”, och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: “Jag ska finnas med dig, till du dör”, och detta är hans rikedomar som kommer gå till arvingen när han dör.”
[Al-Khisal by Saduq, vol. 1, p. ]

Det återberättas från hadith, att Raqib betraktar och Atid skriver. Ifall en person begår en dålig handling, ber Raqib från Atid att avvakta från att skriva på direkten sägandes: ”Vänta kanske han ångrar sig och ber Gud om förlåtelse”. Dem ger möjligheten till personen att göra tawbah (ångra sig) och be Gud om förlåtelse. De inväntar några timmar, ber individen inte om förlåtelse och ångrar han inte sig så säger Atid ”Sannerligen är han skamlös”. Då kommer det tillskrivas en synd i hans bok.

Det återberättas från haditherna att alla människor har två böcker, en bok för dem dåliga handlingarna noterade och en annan för dem goda handlingarna noterade.

Allt kommer att noteras som vi nämnde tidigare. Allah(SWT) säger i sura al-Qamar: [54:52] Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom; [54:53] allt är redovisat, stort som smått.

Imam Ali(A) och ungdomarna som slösar tid

Imam Ali(A) gick förbi några ungdomar en dag, dem ödslade tid, baktalade och satt skrattande. Imamen sade då till dem: ”Varför svärta ni ner era gärningars böcker med sådana fåfänga samtal”. Dem frågade honom, ”Mästare skrivs även sådant ner?”

Imam(A) sade då: ” Ja, till och med andningen som du andas. Även belöningen för att ta bort en tagg eller en sten på en väg som andra människor går på registreras. Dessa små handlingar går inte förlorade”.

Dessa änglar vet också när du har avsikt att begå dåliga handlingar. En person frågade en av Imamerna, hur kan de veta om avsikten är dålig eller bra?

Imamen svarade: ”När du har avsikten att göra något dåligt kommer en dålig doft att komma från din mun, då vet dem det. När du har avsikten att göra något gott kommer en god doft att kännas från din mun. När du har avsikten att göra något gott skriver dem en belöning till dig, när du gör handlingen får du 10 belöningar. När du har avsikt att göra något ont, skrivs inget, men när du gör något ont skrivs det dåliga med en synd.”

Koranen säger: [6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Sättet att få boken

Sättet du får boken spelar roll. Får du boken i din högra hand är du frälst.

[69:19] Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: “Kom! Läs [vad som står] i min bok!  [69:20] Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!”  [69:21] Han skall leva, salig, [69:22] i ett himmelskt paradis,

Detta kan liknas med när en person får sina betyg i skolan. Har personen fått bra betyg är han stolt och berättar med glädje om hans grymma betyg för andra.

Får du boken bakom din rygg, i din vänstra hand, är det illa ute.

[84:10] Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, [84:11] kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas, [84:12] där han brinner i helvetets eld.

Därför lär oss Imam Ali(A), att när vi skall göra wudhu, så skall vi be med denna dua.

– Medan man häller vatten över den högra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig mina handlingars bok i min högra hand, och ett permanent vistelse i Paradiset i min vänstra hand, och gör min räkenskap ett enkelt sådant

– Medan man häller vatten över den vänstra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig inte mina handlingars böcker i min vänstra hand, och inte heller bakifrån min rygg, och kedja inte fast det på min nacke. Jag söker beskydd hos Dig från helvetets eld

Det kommer finnas vissa som säger till Allah(SWT): ”Vi har inte gjort detta som står i boken.”

Den heliga Koranen säger: [58:18] Den Dag då Gud uppväcker dem alla från de döda, kommer de att bedyra och svära inför Gud [att de hade underkastat sig Hans vilja] liksom de nu bedyrar och svär inför er i tron att de uppnår något [med sina eder]. Nej, de är lögnens verkliga mästare!

Vad tror ni Allah(SWT) kommer gör då? Han kommer låta deras kroppsdelar och lemmar vittna!

36:65]  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Människan kommer då vända sig till sina kroppsdelar och säger till dem: ”Varför vittnar ni mot mig, jag som tog hand om er, jag som byggde 6-pack, jag som tränade för att göra er vackra etc.” Koranen säger gällande detta:

[41:21] Och var och en skall fråga sin hud: “Varför vittnade du mot mig?” – och den skall svara: “Gud, som ger alla talets gåva, har [också] gett mig [den]. Det var Han som först skapade dig [och de andra] och till Honom har ni [nu] förts åter.

Men vet ni vad syskon, Profeten(S) och imamerna kommer se våra böcker. Koranen säger:

[9:105]  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

[9:105] Säg: “Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså.

Änglarna kommer ge denna bok till Profeten(S), som kommer att se den. Sen kommer Imamerna(A) att se den och till slut kommer Imam Mahdi(AJ) att se den. Dem kommer be Gud om förlåtelse för deras anhängare, för deras synder som de begått. Vissa synder kommer försvinna och förlåtas, andra kommer stanna. Imam Mahdi(AJ) säger: ”Var uppmärksam! När din handlings bokrulle kommer till mig, ska dina synder vara sådan att de kan skrivas av och förlåtas. De bör inte vara sådana som inte kan skrivas av och förlåtas”

Låt oss avsluta med Imam Khomenis(A) ord, han säger:

”Avsikten är den praktiska formen och den himmelska aspekten av handlingen.  I de heliga traditionerna nämns samma punkt när det sägs; att avsikten är högre än handlingen, tvärtom avsikten är själva handlingen.  Detta är inte en överdrift som vissa har föreslagit. Detta är ett faktum, eftersom avsikten är den perfekta formen av handlingen och en del av dess helhet, hälsa och förfall. Perfektionen och bristerna av en handling är med avseende på avsikten.  Därför är en handling som löper genom mediet av avsikten, ibland en ära och ibland ohövlig, ibland är den perfekt och ibland är den bristfälligt. Ibland är den i dem himmelska höjderna i en vacker form och ibland är den i lägsta nivå och i en fruktansvärd form.

Wa Alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alehi ajmein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *