Det är Gud som dömmer dig!

Dagens råd: Kom ihåg att det är Allah som kommer döma dig och inte människorna. Han är inte bara domaren utan ett vittne också över dig. Se därför över dina handlingar och frukta honom. Sök inte människornas välbehag utan Hans. Det är han som hela skapelse är beroende utav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *