Ägna en tid åt reflektion

Dagens råd:  Allah skapade skapelsen och favoriserade människan över andra skapelser, dels för att denna fått ett intellekt och fri vilja. Ingen kan tvinga henne till något.  Allah skapade hjärnan och sade till den vid dig skall jag döma. Därför bör en människan ägna tid åt reflektion och att tänka. Det sägs i hadith att en timmes reflektion är bättre än 1000 års dyrka.

Koranen säger: [3:191] de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!

Reflektion leder till perfektion, sätt därför en tid för dig att reflektera och ta paus från allt en stund.