Håll fast vid den heliga Koranen

Dagens råd: Låt dig veta att Koranen är Guds heliga ord. På framsidan av den boken står det, författaren är Allah. Hur mäktigt är inte det.

Denna bok har skrivits för dig och Gud valde att den skulle förmedlas till dig genom den bästa personen skapelse beskådat. Håll fast vid Koranen det är själens andliga näring. Avsätt åtminstone 5 minuter varje dag åt dess recitation. Låt denna tid vara speciellt, ingen för störa dig under denna tid. Denna tid skall du vara hörsam, lyhörd och fokuseras under. Börja med 5 minuter och sen öka. Börja från början till slutet du kommer upptäcka att Allah talar till dig.

[7:204] Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Koranen pågår – kanske kommer [Gud] att visa er barmhärtighet.