Guds offer

Hossein hur kan svärdet stycka din kropp i bitar och järnet i Davids händer den smälte

Hossein hur kan du dö törstig och din fader släcker törsten vid kawthar

Hossein hur kan du dö törstig och alla dessa tårar rinner för dig.

Fundersamt står mitt intellekt inför dig

Hur kan en man vara så stark i sista stundenoch alla hans kompanjoner runt honom stupade.

Hur kan han stå ensam med detta beslutsamhet och alla hans bröder och barn slaktade.

Hur kan en man bära allt detta och vilket hjärta kan stå emot denna smärta…

Verkligen är du manifestationen av versen wa fedaynaho bi thebhen athim (och vi ersätte honom med ett mäktigt offer.(37:107))

Hossein du är Guds mäktiga offer
Och därför blev du väglednings lykta och frälsnings skepp.

För utan dig Ya Hossein
För utan dig Ya Zabihul Allah (Guds offer)
För utan dig Ya Thar Allah
Skulle inte La illaha ila Allah höras idag