Tarawih; är det bid’a (innovation)?

I Guds Namn
Salam Aleikum syskon!

Shahr Ramadan Karim på er syskon! Under denna heliga månad åker flera av våra sunni syskon till moskén för att be Tarawih bönen. De finns många sunni shaykher som har sagt att de är mustahab (rekommenderat) att be denna bön men, men… Vart härstammar bönen ifrån? Bad Profeten(S) tarawih bönen? Eller kom man på denna bön? I sådana fall vem hittade på denna “utmärka” bid’a?

Intressanta frågor och ännu mer svaren. Här nedan bifogar jag ett kort svar gällande detta ämne av en bror till mig. Ha en trevlig läsning:

I GUDs, den Nådrikes, den Barmhärtiges Namn.

As-salaamu alaykum

Salaat al-Taraweeh är bidah (innovation). Och precis som du säger så var det Umar som kom på det. Den har inget med Muhammads (sal) sunnah att göra, och är absolut inte wajib.

“‘Umar var den första som började med att utföra natt bönen under Ramadan, Al-Taraweeh, och samlade människor för den, och instruerade olika regioner om den. Detta var under månaden Ramadhan det 14:e året (hijri). Han utsåg för folket Koran recitatörer som ledde Al-Taraweeh bönen för män och kvinnor. ”

[Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat, volym 3, sid 281]
[al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’, sid 137]
[al-‘Ayni, ‘Umdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari, volym 6, sid 125]

Se även: Sahih al-Bukhari, volym 3, bok 32, nummer 227

Enligt A’immah så skall man inte utföra denna innovation. “Utför inte nafila bönerna under ramadan i en församing … Utan tvekan, att utföra en mindre akt av dyrkan som är enligt sunna är bättre än att utföra en större akt av dyrkan som är en innovation”.

[al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, volym 8, sid 45]

Så som jag förstått det är det alltså bättre att stanna hemma och be Salaat al-Layl istället för att be Salaat al-Taraweeh, eftersom det sistnämnda är en innovation.

Detta är inte min åsikt, jag säger bara vad era egna böcker säger. Jag föreslår att du kollar upp Sahih al-Bukhari, volym 3, bok 32, nummer 227 som bokstavligen säger att det var Umars “utmärkta bida.”

Om du nu vill påstå att det inte var Umar som kom på detta så får du komma med bevis för detta insha’Allah. Om du inte klarar av att komma med några bevis så? borde du inse att du är felinformerad och att det faktiskt var Umars innovation. För som Koranen säger – Sanningen är klart skiljd från lögnen. Så genom att studera bevisen så bör det inte råda någon tvekan om vad som är sant och vad som är falskt.

Och det är viktigt att inte vara blind i sin tro. Och vara beredd att ändra sina åsikter ifall bevis läggs fram.

Narrated Abu Huraira:
Allah’s Apostle said, “Whoever prayed at night the whole month of Ramadan out of sincere Faith and hoping for a reward from Allah, then all his previous sins will be forgiven.” Ibn Shihab (a sub-narrator) said, “Allah’s Apostle died and the people continued observing that (i.e. Nawafil offered individually, not in congregation), and it remained as it was during the Caliphate of Abu Bakr and in the early days of ‘Umar’s Caliphate.” ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Qari said, “I went out in the company of ‘Umar bin Al-Khattab one night in Ramadan to the mosque and found the people praying in different groups. A man praying alone or a man praying with a little group behind him. So, ‘Umar said, ‘In my opinion I would better collect these (people) under the leadership of one Qari (Reciter) (i.e. let them pray in congregation!)’. So, he made up his mind to congregate them behind Ubai bin Ka’b. Then on another night I went again in his company and the people were praying behind their reciter. On that, ‘Umar remarked, ‘What an excellent Bid’a (i.e. innovation in religion) this is; but the prayer which they do not perform, but sleep at its time is better than the one they are offering.’ He meant the prayer in the last part of the night. (In those days) people used to pray in the early part of the night.”
(Sahih Bukhari Volume 3, Bok 32, nummer 227, )

Bifogar också en pdf fil på lite mer information om tarawih bönen: http://www.al-islam.org/nutshell/files/tarawih.pdf

Fi amman illah och Shahr Ramadan Kerim på er syskon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *