En kort introduktion till några hemligheter bakom fastan

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/fastanshemligheter.mp3]

Ladda ner:   En.introduktion.till nagra.hemligheter.bakom.fastan.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-08-05

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar

Ramadan Karim och må Allah acceptera er fasta och era handlingar under dessa heliga dagar och under denna andliga festliga måltid.

Föreläsningens titel idag är ”En kort introduktion till några hemligheter bakom fastan”.  Mina syskon när en troende får veta hemligheten eller essens bakom en dyrkan eller så kallade dess andliga dimensionella (malakuti) status. Kommer han att komma närmare denna dyrkan. Han kommer gå från dess ytlighet till dess insida. Från ytliga fiqh lagar till dess hemliga dolda lagar. När han bevittnar eller lär känna dyrkans rubin kommer hela hans påverkan och beteende gentemot denna handling att förändras.

Därför kan vi läsa hadither gällande bönen som säger på ett ungefär så här: ”Om den bedjande visste vad han går miste gällande den gudomliga härligheten i bönen skulle han aldrig lämna sin bönematta eller lämna bönen”. Han skulle inte ens ha lusten att gå ut från moskén. Han skulle inte ha någon kraft att lämna bönen och gå ut till det sociala livet. Så vad vi kan förstå från dessa hadither är att vi har ett problem. Och problemet är att dessa heligheter och hemligheter som finns är dolda för oss och bakom slöjorna. Vi ser inte dess hemlighet och därför blir vi uttråkade och tappar intresset. Ett exempel många pilgrimer som åker till hajj till Mecka. Man kan se att dessa räknar dagarna till dess att hajj säsongen är över, så att de får återvända hem till sina familjer och arbeten. Dessa människor om de hade fått chansen att se heligheten av Kaba och masjid al-Haram bakom dessa slöjor som är framför dem. Skulle de sannerligen inte lämna Mecka utom endast genom att bli avvisade.

Hur skall vi finna hemligheten bakom dessa dyrkan? Man kan gå till väga antigen genom reflektion eller forskande av sharia föreskrifter som den heliga Koranen och sunna. När vi öppnar hadith böcker relaterade fastan så finner vi dimissioner av fastan som inte kan kännas eller ses av ögat. Då kommer Profeten(S) och Imamerna och förklarar dessa heligheter som är dolda för oss.

Imam Sadiq(A) säger: ”Den som fastar en varm dag och blir törstig, skickar Gud 1000 änglar som torkar hans ansikte och medlar honom glädjande nyheter tills han gör iftar. Och då kommer Gud den Allsmäktige att säga – Vad god doft din själ doftar och vad god din doft är. ”Denna människa har fastat på en dag och där han blivit jätte törstig och det enda som oroar honom är hans hunger och törst. Men Gud ser på honom och hans fasta på ett annat sett. Individen har inte kännedom om att han är omringad av en låga av ljus.  Allah säger; ”Vad god doft din själ doftar och vad god doft du doftar, O’mina änglar vittna om att jag har förlåtit honom.” Från denna hadith och liknande hadither så kan man upptäcka fastans tyngd.

De finns en annan hadith av Profeten(S) som lyder så här: ”Den fastande är i Guds i ibadah (dyrkan) även om han sover på sin säng, så länge han inte baktalar en muslim.” Se heligheten mina syskon. Du fastar, heligheten av fastan som är ett ljus som glöder. Vid det ögonblicket du baktalar så försvinner detta ljus och även dess effekt. Därför om vi känner igen hemligheten eller heligheten, dvs. dess andliga dimisionella status så skulle vi sträva och kämpa för att bevara detta glöd.

Vi begår alla misstag men den som bevakar sig själv om han begår ett misstag så känner han en viss ångest eller en känsla av sorg. Han känner att även hans inandning är tung. Dessa känslor får honom att inte komma nära det som är haram. Han behöver inte göra en nethr eller avlägga ett avtal eller lova Gud. Han kommer automatisk när han känner den stinkande doften av det som är förbjudet, att av sig själv avstå från det som är haram.

Därför, det som man tjänar på när man finner hemligheten av dyrkan som t.ex fastan är att man kommer att försöka att inte göra något så att de inte fördärvar heligheten av handlingen.

Den som bevakar sig själv mina syskon når en stadie att även det som är mubah, tillåtet för honom och som är överens med begäret, alltså tillfredställande. Han ser att även dessa saker är slöjor som hindrar honom. Det återberättas gällande Imam Sadiq(A), och tänk på denna återberättelse syskon. Denna återberättelse säger: ”När Imamen brukade fastade så avstod han av att känna doften av basilika. – Denna växt som har en fin doft. – Så han blev tillfrågad gällande detta. Då sade han(A): ”Jag ogillar att beblanda något i min fasta som är tillfredställande (till begäret).” De kanske från denna hadith som vissa ulema sagt att det är makrooh (ogillat) att känna doften av basilika under månaden Ramadan. Men om man funderar på hadithen mer så förstår man att det inte gäller bara basilika. Därför så anser Imam Sadiq(A) att detta som är halal kan orsaka att en slöja hindrar honom från heligheten.

Av fastans hemligheter är att den tar dig närmare Allah. Liksom att bönen är uppstigning (miraj), liksom att bönen är ett verktyg som höjer dig till högre andliga stadier så har fastan också en slags uppstigning. Vad är beviset på detta? Jo, denna hadith som lyder: ”Den fastande har vid iftar en accepterad (beviljad) duaa (önskemål) som inte förnekas honom.” Därför säger våra ulema ta det lugnt vid iftar, de sant att du är hungrig och törst och trött. Men du har fastat från morgonen till kvällen ta det lugnt några minuter, åtminstone någon minut. Nöjd dig inte själv med dessa traditionella dua vid iftar som du repeterar varje gång bara för att göra din plikt. Nej utan ta det lugnt, fokusera och för fram dina önskemål eller dua med koncentration. Och om du vore själv försök att förlänga din åkallan och dua och talan till Gud, hur vackert är det inte att den fastandes tårar under munajat beblandas med vattnet vid iftar? Återigen så säger hadithen: ”Den fastande har vid iftar en accepterad (beviljad) dua (önskemål) som inte förnekas honom.”

Avslutningsvis syskon så bör inte heligheten eller hemligheten som finns överensstämma med verkligheten. Profeten(S) säger i en känd hadith: ”Alla Adams söners handlingar är för dem själva men utom fastan som är till mig, jag belönar denne.” Tills han säger(S) i samma hadith: ”Den fastandes andedräkt -Inom parentes (som inte brukar dofta så gott pga. att man inte äter eller dricker något), han säger att ”Den fastandes andedräkt doftar godare hos Gud än miskens doft”. Lägg märke att hos vem doftar den godare, hos Gud. Eftersom han känner till heligheten av denna handling.

Från denna korta introduktion hoppas jag att de kanske väcker ett intresse av att läsa mer om fastans hemligheter och heligheter. Det är Gud som beviljar oss att se heligheten och hemligheterna bakom dessa slöjor, som Koranen säger gällande Profeten Ibrahim(A): [6:75] Vi visade nu Abraham [Vårt] herravälde (malakut) över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad.

Det är han som beviljar oss att se dessa slöjor. Kolla i vilken månad vi är och i vilka heliga dagar och nätter vi befinner oss i. Må vi kämpa så att vi kan se heligheten och hemligheten bakom dessa dyrkan som bönen, fastan och reciterandet av den heliga Koranen. Må Allah bevilja oss detta och må vi vara värdiga till detta.

اَللّـهُمَّ اِنّا نَشْكُو اِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَغَيْبَةَ وَلِيِّنا ، وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنا ، وَ قِلَّةَ عَدَدِنا ، وَ شِدّةَ الْفِتَنِ بِنا ، وَ تَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَيْنا
O min Herre och Gud; vi känner oss illa till mods och är rubbade av Vår Profets bortgång. Dina välsignelser vare på Honom och på hans Familj, vår väktar-väns frånvaro, för många fiender, vår numeriska Knapphet vår omfattande förvirring, och tidens förändringar.

فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ ، وَ اَعِنَّا عَلى ذلِكَ بِفَتْح مِنْكَ تُعَجِّلُهُ
Så välsigna Mohammad och hans familj, Och hjälp oss att övervinna dessa förhållanden genast.
وَ بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ ، وَ نَصْر تُعِزُّهُ ، وَ سُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ ، وَ رَحْمَة مِنْكَ تَجَلِّلُناها ، وَ عافِيَة مِنْكَ تُلْبِسُناها ، بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

Avlägsna de olycksbådande molnen som svävar över våra huvuden; räck En hjälpande hand för att nå framgång; För in rättvisans lagar och rättvist spel; gör oss upplysta,. Befria oss från Sorg; och ta hand om oss.

Vid Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *