Koraniska berättelser

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/koraniskaberattelser.mp3]

Ladda ner:  Koraniska.berättelser.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-07-01

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Ärade bröder och systrar välkomna till denna föreläsning, skickar mina gratulationer på minnet av uppenbarelsen för Profeten(S).

Den heliga Koranen är ingen vanlig bok, författaren är Allah, den allsmäktige. Koranen innehåller många berättelser. Dessa berättelser är inte likt tusen och en natt berättelser. Utan dessa berättelser är för mänsklighetens vägledning och dessa är ett föredöme för oss.
[12:3] Allteftersom Vi uppenbarar denna Koran för dig [Muhammad], klarlägger Vi för dig [dess mening] på bästa sätt;

Dessa berättelser är för vår lärdom så att vi kan ta till oss. Det är inte saker som är skapade ur fantasi eller påhitt utan alla dessa berättelser och historier som nämns i Koranen är sanna. Koranen innehåller vissa profeters berättelser samt andra berättelser. I denna serie föreläsningar kommer vi behandla olika koraniska berättelser för att kunna ta lärdom av dessa. Detta således så att med Guds hjälp skall förstå Koranen mer samt kunna påminna oss själva.

[87:9] PÅMINN nu [människorna, Muhammad] – kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

Dessa berättelser är också som en varning för oss, Koranen säger så här: [50:45] Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Vi kommer inledda med att tala om en berättelse som nämns i surah al-Kahf (Grottan) som är nr 18. I den surah nämns en berättelse om två bröder eller kompisar. Denna berättelse börjar från vers 32 till och med vers 44.

Koranen säger så här: [18:32] OCH LÅT dem få höra liknelsen om två män, av vilka Vi skänkte den ene två vingårdar, omgärdade av dadelpalmer och åtskilda av ett åkerfält.  [18:33] Båda vingårdarna gav frukt i aldrig sinande mängd, eftersom Vi hade låtit en källåder rinna upp mellan dem, [18:34] Mannen fick därför riklig avkastning.

Koranen beskriver att en av bröderna har välsignats med en rikedom. Att han hade en stor gård och åker med olika frukter, att skörden var så bra, att till och med en vatten källa fanns som gjorde så att dessa frukter inte sinnade. De var helt enkelt perfekt. Denna bror som välsignats med detta kände stolthet över sin trädgård och kände arrogans. Att han enligt Koranen säger: [18:34] Under ett samtal med sin vän sade han: “Jag är rikare än du och jag har fler män i mitt följe.”

Denna man såg sin rikedom och status vara mer överlägsen än sin broders. Han hade som dagens ungdomar säger, fett med cash, han hade status, han hade den bästa businessen. I sin egoism och världen började denna man att förtrycka sig själv utan att veta det.

Han gick runt i sin trädgård och kände på hur tunga vinbären som hängde på träden var och hur bördig den var. Och hörde vattenkälla som strömmade konstant och som gav jorden och åkerfältet näring och hur allt var i en perfektion för honom. Så han sade till sig själv, ”Jag tror inte att denna trädgård kommer utrotas”. Koranen citerar han: [18:35] [Med sitt övermodiga skryt] hade han redan vållat sig själv skada, men så gick han runt [med sin vän] i vingården och fortsatte: “Jag tror inte att denna [vingård] någonsin kommer att förtorka;

Han stannade inte där med sitt övermod utan förnekade domedagen och lade egna lagar för rättvisa: [18:36] inte heller tror jag att den Yttersta stunden kommer, men [kommer den] och jag förs inför min Herre, skall jag säkert få något ännu bättre i dess ställe!” .

Denna bror fortsatte så här och dag efter dag. Hans övermod och stolthet ökade. Tills en dag träffade då han träffade sin troende broder och började skryta på som vanligt om hans rikedom för honom. Denna troende brodern kunde inte vara tyst till hans en dag svarade honom på ett elegant sätt. Som påminde honom om att du är en människa. All denna högmod och övermod till vad? Du är skapad av det enklaste, nämligen jord och därefter övergick du till en droppe av säd som är något najis (orent). Varför all denna högmod? Koranen säger: [18:37] Samtalet fortgick och vännen sade: ”Tackar du inte Honom som har skapat dig av jord, därefter av en droppe [säd] och till sist format dig till en människa?

Istället för all detta skryt och blås ta och tacka Allah för det han har välsignat dig.

Den troende brodern påminner denna bror om Allah, om tawhid och om monoteism. Och säger [18:38] [Jag vet att] Han är Gud, min Herre, och jag sätter ingen vid min Herres sida.

Den troende brodern fortsätter med detta till hans säger allt som du har är från Allah, all styrka, rikedom, trädgård och åkerfält är från Allah. Allt är underordnat Allah. Koranen säger: [18:39] Om du bara hade sagt när du gick ut i din vingård:’Ske Guds vilja! Det finns ingen styrka utom hos Gud!’

Brodern fortsätter och säger till honom att all rikedom som du har från söner och status till pengar är inget. Allah kan enkelt ge mig något sådant. Om han vill kan han skicka en naturkatastrof över din trädgård och låta den försvinna. Och här börjar brodern påminna om de olika naturkatastroferna för att få honom att frukta Allah. Koranen säger:[18:39] Om du anser att jag är underlägsen dig i rikedom och [antal] söner, [18:40] ger Gud mig kanske något som är bättre än din vingård och över den låter Han kanske en storm från himlen bryta lös som förvandlar den till torr och ofruktbar mark [18:41] eller låter dess källvatten sjunka till sådant djup att du aldrig återfinner det.”

Det återberättas att efter denna diskussion så påverkades inte denna bror trots all påminnelse. Så Allah skickade vid samma natt ett åskväder som brände allt. Så att det inte återstod något av den vackra trädgården och det skördade åkerfält. Brodern vaknade på morgonen glad som han var. Och han kanske drack sitt te och åt sin frukost och sedan gick till sin trädgård. När han väl kom till ett nära avstånd av trädgård, ser han inga gröna träda bara aska. Han ser inte frukten och de höga träden som han såg varje dag. Allt var borta. Så han börja klappa den ena handen över den andra. Koranen säger:

[18:42] Då drabbades [den andres] vingårdar [av total ödeläggelse] och han vred sina händer [i förtvivlan] över vad han gett ut för det som [nu] förstörts och han utbrast: “Om jag ändå hade avhållit mig från att sätta någon annan vid Guds sida!”

Av hans citat tydde det också på att han gjorde till och med shirk.
Koranen säger senare: [18:43] Han hade inga hjälpare utom Gud och han kunde inte hjälpa sig själv.

Att alla hans kompisar och vänner som var med honom försvann, ingen hjälpte honom. Hans status sjönk. Han var ensam. Vidare säger koranen: [18:44] Här [ser man att] ingen kan ge skydd utom Gud, som är sann Gud, att ingen belönar bättre än Han och att ingen bereder [människan] en lyckligare utgång.

Inget skydd är bättre än Guds skydd och ingen ger bättre belöning än Honom. Han är den evige. Vill människan söka efter lycka låt han söka efter Gud.

Nu efter att vi gått genom denna berättelse vad vill vi ta till oss av den? Det finns mycket vi kan ta till oss ur denna berättelse. Jag har valt vissa punkter.

Imam Ali(A) säger i en vacker hadih: ”Ya Kumail, dessa hjärtan är som bägare, den som rymmer mest är bäst.”

Syskon ibland har vi människor en tendens av att snabbt få högmod, vår bägare blir snabbt fylld till och med överfylld att vi inte ens ser andra. Att vi trappar på andra. De kan gälla olika situationer. Från att man känner sig duktig i plugget och ser sig överlägsen andra, till att man anser att man har en akademisk utbildning och har högre status jämfört med andra. Till att man kan känna att man har finare röst vid Koran recitation eller duaa recitationen jämfört med andra. Till att man kan känna högmod i en maktposition i en mosken, i ett land, i en stad etc. som man känner att man är bättre än andra.

Dessa olika högmoder stadier och situationer är alla lika katastrofala. Hur den än vänder och vrider på det. Till och med om du krigar för Guds skull och känner högmod eller övermod så kommer Gud att överge dig. Kolla vad Koranen säger om muslimerna i Hunayn slaget:
[9:25] Gud har kommit till er hjälp i många drabbningar och [så gjorde Han] under slaget vid Hunayn när er styrka gjorde er övermodiga, fastän den inte räckte till för att ge er segern; då kändes den vida jorden trång för er, och till sist gjorde ni helt om och flydde.

Det som är verkligen tänkvärt att reflektera över är den troende broderns ord där han säger till den andra brodern. Vem är du så att du har högmod? Du är en människa. Vad är en människa? Han är skapad ur det enklaste materialet, jord. Till och med shaytan protesterade hos Gud att han var bättre än dig pga. du är skapad av jord och han av eld. Sedan övergick du från jord till en oren droppe av säd, som är najis och sedan blev du människa. Har du ens näsa över att vara högmodig? Se på din skapelse och hur enkel du är. Varför all denna högmod?

Den bästa hos Gud är den gudfruktige inte den som styr eller har makt, inte araber eller perser eller seyyed eller mirza eller alla dessa olika kallelser.

En annan punkt som den troende brodern också påminner är detta liv. Allah Akbar. Detta liv varar inte länge. Mina syskon den en sak som ibland vi människor glömmer. Vi är ändliga och begränsade varelser. Vi kommer alla någon gång att försvinna, jag, du, våra barn, våra familjer, vår rikedom. Inget varar. Allt kan enkelt som det kommit till dig under ett ögonblick försvinna. Alla vi kommer dö. Koranen säger till Profeten(S): [39:30] Du skall dö [Muhammad], och de skall dö.

De berättas att en man frågade en av våra Imamer(A); ”Varför finns det vissa personer när de dör så är deras ögon öppna och andra när de dör är deras ögon stängda?” Imamen(A) sade: ”Pga. Döds ängeln, Izrael inte ger människan ett enda ögonblick.”

Allt i detta liv är på väg mot ett slut och det är inte beständigt. Sobhanallah häromdagen köpte jag en leksak till min dotter, hon lekte med den i en timma sen slängde hon den. När jag såg detta fick jag en tankeställare för mig själv. Detta liv är som en leksak hos ett barn. Vi blir trötta på det vi håller på med och fortsätter till nästa leksak, du köper en bil efter ett tag vill du ha en annan. Du gifter dig efter ett tag vill du ha en annan. Därför ser vi detta fördärv som finns bland ungdomar idag. Dem är ihop i 3 månader efter det säger killen eller tjejen, jag vill inte ha han/hon. Och så övergår dem till nästa partner. På de sättet fördärvar dem sin renhet, kyskhet och moral. Utöver att hela samhället fördärvas. Man känner sig inte mättad.

Imam Sadiq(A) säger i en vacker hadith och alla hans hadither är vackra: “Den som viger sitt hjärta åt den här världen kommer att bli föremål för tre tillstånd: oändlig sorg, omättliga begär och meningslösa förhoppningar”

Våra begär mättas inte ifall vi söker lycka i detta liv. Vi vill då alltid ha saker, vi vill bli tillfredställda, vi vill leva i en lyx, vi drömmer oss bortom skyn i ett liv med senaste bilarna, husen, antal tjänare, hetaste pojkvännen eller flickvännen och alla dessa förhoppningar skapar bara sorg och meningslöshet. Vi söker inte efter utbildningen för kunskap nej utan för pengar, money. ”Money can do everything for you, you have money, you can get everything” är det inte så många tänker? Människans väsen syskon söker efter perfektion och något som är oändligt och allt är ändligt utom något, nämligen Allah.

Allah är den oändliga, är all är den eviga! Koranen säger:
55:26]  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
[55:26] Allt på jorden skall förgå;
[55:27]  وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
[55:27] men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.

Därför säger Allah i sista versen av berättelsen: [18:44] Här [ser man att] ingen kan ge skydd utom Gud, som är sann Gud, att ingen belönar bättre än Han och att ingen bereder [människan] en lyckligare utgång

Vill du ha en lycklig utgång i detta liv? Ett lyckligt slut? Inte som dem naiva lyckliga sluten på disney filmer. Sök efter Gud, ha Gud som målet och se.

Sista punkten som även den troende brodern påminner är:

Att all makt och ära är i Guds händer inte i någon annans händer. Allt är underordnat Allah. Ingen styrka och ingen makt endast från Honom. Makten och styrkan ligger inte i USA:s händer eller i västvärldens händer. Deras makt är likt trädgården hos den brodern. Under en natt kan alla dessa länder falla på knäna och inget kvarstår hos dem mer är än aska. De ges bara tid. Koranen säger: [31:24] Vi skall låta dem glädjas en liten tid åt livet; därefter skall Vi utlämna dem åt ett tungt straff.  I en annan vers säger Allah: [9:82] Låt dem skratta den korta tid [det jordiska varar] – sedan måste de fälla många tårar över allt det [onda] de gjorde!

Vid Gud syskon när man tänker ibland på de senaste händelserna i mellanöstern. Vem hade kunnat ana att en diktatur som Mubarak eller Saddam försvinner på några ögonblick och sätts i fängelse och hängs av folket och förnedras? Dessa diktaturer som likt Shah levde ett överlyxigt liv och övermodigt liv att till och med deras toaletter var av guld. Vid ett ögonblick försvinner dessa kryp. Gud ville det inte Amerika eller västvärlden. Vid ett ögonblick föll hela världen i en ekonomisk kris som de lider av ännu. Vi ett ögonblick förlorade miljonärer allt. Aktierna gick ner, fonderna gick ner. Många av dem blev galna, vissa av dem begick självmord. En av dessa i miljonärer i Saudiarabien förlorade allt, han blev galen och började gå runt i naken på gatan. Allt var borta.

USA som är idag världsmakten kolla hur de lider av en enorm ekonomisk kris. Dessa kommer någon dag att sjunka på grund av deras högmodiga och imperialistiska attityd. Och vid Gud när den tidpunkten är inne så har de inga medhjälpare, ingen Israel, ingen västvärld och alla har vänt ryggen mot dem. [11:8] Och om Vi låter anstå med deras straff till en fastställd tid säger de: “Varför dröjer det?” Men den dag [straffet] når dem skall ingenting kunna avvärja det och de kommer att inringas av det som de brukade skämta om.

En dag kommer de ångra att de satt på sina stolar och skämtade om dem dumma muslimerna och om dem fattiga, om dem svaga. Vid ett ögonblick blev det en jordbävning i Japan som fick en helstads befolkning att utrymma. De lämnade allt stack. Vid ett ögonblick kom åskväder, naturkatastrofer, tsunami och ödelade allt och gick.

Endast de som har Gud med sig segrar, endast de som tror på Gud segrar i slutändan. Mina tankar för mig till Tabas där en ökenstorm dök från ingenstans upp och förstörde hela USA:s plan på att befria sina fångar. Denna ökenstorm fick dessa flygplan att kollidera med varandra och brinna. Vid samma ögonblick steg Imam Khomeni(A) på predikar stolen och reciterade:

[105:1]  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
[105:1] HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé?
[105:2]  أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
[105:2] Han gjorde deras krigslist om intet,

Mina sista ord i denna föreläsning är att samma sak kommer hända med alla förtryckare de kommer försvinna och deras undergång är inte bortom synhåll. Medens de njuter av deras lyx sitter de förtryckta och ber natt och dag över dem. De handlar om tid och vi kommer se hur Al-Saudi, Al-Khalifa, Al-Amerika, Al-Israel faller. Vi kommer en dag som Seyyed Hassan Nasrallah sade: ”Om Gud vill kommer vi åka med buss till Quds”

[18:44] Här [ser man att] ingen kan ge skydd utom Gud, som är sann Gud, att ingen belönar bättre än Han och att ingen bereder [människan] en lyckligare utgång.

Avslutningsvis undrar kanske ett syskon, vad jag har för praktiska tips. Detta enda jag säger är som Allah sade till sin Profet(S): Läs! Vi behöver läsa, ett svar rakt på sak finns inte. Vill du ha ett svar sök den själv. Det visar ifall du verkligen vill ta tag i problemet eller inte. Ingen av bröderna här som föreläser kan göra något om du inte tar första steget. Dessa föreläsningar är hjälp och påminnelse men förändringen skapar du.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

2 thoughts on “Koraniska berättelser

  1. Pingback: Temaarbete: Religion (islamiska berättelser) | Södra Ölands Pedagogiska Skolbiblioteks Blogg

  2. Pingback: Världsreligionerna – åk 3 | Södra Ölands Pedagogiska Skolbiblioteks Blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *