En fråga svårt att föreställa sig, men lätt att tro på

I Guds Namn
Salam Alekom

Läste häromdagen en väldigt fin del av Light Within Me (Ljuset inom mig), relationen mellan Allah och hans tjänare. Hur än man försöker beskriva Allah är det för lite. I en av de vackra hadith el Qudsi säger Allah: “Himmlarna och jorden kan inte rymma Mig, men Jag får plats i Min troendes hjärta.”

Vilken skaparen vi ber till, vilken stor betydelse en troende betyder för Allah.

Man man både ta och tänka efter innan man syndar, vill jag vara en Troende eller en som trotsar Allah.

Wa Sallam & Frid

Förhållandet mellan Allah(SWT) och Hans skapelse är en fråga som är svår att föreställa sig men efter att ha föreställt sig den, är den lätt att tro på. Svårigheten är hur man skall föreställa sig en Varelse som är överallt, men fortfarande inte kan sägas vara vid en specifik plats. Han är utanför allting liksom inom allt. Allt är orsakat av Honom. Ingenting är utan Honom. Så var kan vi hitta lämpliga ord för att uttrycka dessa begrepp? Oavsett vilka ord vi väljer, kommer de att vara otillräckliga. Allt som kan göras är att de som är lämpliga att göra detta ber till Allah(SWT) i stil med Shabaniyah åkallelsen så att Han kan upplysa dem om detta ämne. Hur som helst är detta inte en sak som skall leda till att en grupp ska förklara en annan grupp vara otrogen eller okunnig, för det är inte möjligt för någon att uttrycka sig tydligt i denna fråga. Försök att förstå andras tankar och vad de vill säga. Ibland händer det att ljus väller fram ur hjärtat av någon, vilket kan leda till att han ofrivilligt utropar att han är allt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *