Fitnah under Imamens(AJ) fördoldhet

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ftinahifordoldhet.mp3]

Ladda ner:   Fitnah.under.Imamens.fordoldhet.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-04-22

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar

Dem är ute efter dig!
Dem vill ha dig!
Du är deras lockbete!
Antingen följer du deras spår eller så kommer dem isolera dig från samhället!
Antingen blir du en slav och följer deras villkor eller så kommer du vara paralyserad

Fitnah är här! Fitnah är här mina bröder, systrar, vänner och lyssnare!
Se dig omkring, ser hur du, jag och hela världen styrs mot mål som är ritade av andra. Alla går mot en ström, likt en bäck som strömmar ner för bergen. Reser du på dig och går emot så får du vågornas och strömmens smällar på dig.

Idag så vill porrindustrin, filmindustrin, musikindustrin och all sort mat, kläd, media industrier efter dig, dem vill ha dig, dem vill få dig att följa deras ström och spår. Du skall följa normen som dem har ritat åt dig. Du skall attraheras och fördärvas av diverse oanständiga scener vilka i själva verket är mörker på mörker, fördärv på fördärv, och du skall bli ett djur som följer dina begär och smutsas ner. Du skall klä dig enligt den klädesplagg och stil som artisterna, skådespelarna, stjärnorna, modellerna uppvisar på bekostnad av miljöförstörelse, barnarbete och slaveri. Du skall följa denna kläddes plagg som de har utsmyckat. Den korta, tajta, lättklädda, genomskinliga klädstilen. Du skall ha på dig hijab med tajta byxor eller leggins, med kort och tajt överdel. Du skall ha på dig den senaste sjal där du kan välja bland olika stilar, pirat sjalen och andra olika stilar. Bröderna skall ha på sig utsmyckade kläder, tajta och halv öppna skjortor med skägg. Eller flera andra klädstilar, dessa är några exempel.

Du skall få en bild om hur förtryckta folk i öst världen är och hur hjältemodiga, hederliga och mänskliga väst världen är som offrar allt för att rädda världen. Medens tredje världen skickar terrorister som dödar barn, kvinnor och gamla. Du skall se hur frid och fröjd härskar över en del av världen utan korruption och problem med dens andra delen av världen är helt motsatsen. Etc. Flera utsmyckade och väl redigerade budskap i varje film är valda. Varje scen och manus är utsedda. Obscena scener skall vara vanligt att se på både för barn och vuxna. Även i animerad där hjälten oftast är kär och attraherad i en kvinna eller hur andra filmer försöker visa skillnaden på väst och öst världen.

Du skall drivas och få adrenalin kick av olika rock and roll musik. Musik artisterna framstår som de bästa förebilderna som kan uppvisas för ungdomar. Kolla t.ex hur metro erbjuder Lady Gaga att ta över metro en hel dag, pga. att hon är en såkallad förebild för ungdomar. Andra artister sjunger och rappar fram och tillbaka om hur dem skall behandla deras tjejer eller hur dem rappar om deras samhälle och knark. Knarkare, otrogna, missbrukare framstår som förebilder för våra barn.

Allt detta kring oss och mer. Vi bombarderas av olika propaganda, miljontals summor spenderas över hur man skall få dig att krypa och följa samhälles norm som de ritat. Du skall följa din begär och lust. Dem utsmyckar allt för dig som får dig bort från deras väggar, dem vill tjäna på dig, du skall inte stå på deras vägg, dem utsmyckar bling bling, pengar, guzzar, kändiskap, fördärv etc. för dig. Du skall ha notebook där du lägger olika poäng på olika killar eller tjejer du legat med. Du utmanas till att göra det som är onormal. Du får gå naken ute utan att straffas men du straffas ifall du har niqab eller anständiga kläder. Du skall bli fri, du skall följa samhällets utsmyckade norm.

Vi bombarderas av sådant, våra barn och ungdomar bombarderas av sådant. Vi frågar oss själva varför ökar våldtäkt, varför dricker allt fler ungdomar. Varför dör folk i tredje världen, varför svälter andra barn medens andra lever i överflöd, varför begår fler ungdomar självmord, varför ökar kriminaliteten bland ungdomar. Alla dessa saker händer och mycket mer.

Se t.ex som hur arabvärlden har brainstormats av turkiska serier som uppvisar otrogenhet i allmänhet och hur man skall tyckta synd om det stackars paret som begått äktenskap.

Häromdagen skulle jag köpa en sagobok till min dotter. Tänkte börja läsa för henne, bestämde för att först läsa boken innan jag skall läsa den för henne. Bokens titel är ”Bästa och mest kända godnatt sagor för barn” med häftigt omslag, med grymt ritade och målade bilder, men när jag väl började läsa den så var den full med katastrofala sagor. Första sagan handlar om hur en kille lurar andra och lyckas bli framgångsrik, andra sagan hur en pojke når framgång genom stöld, en tredje hur en pojke blir olydig mot sina föräldrar etc. Alla dessa sagor vad är det för budskap som de ger till våra barn? Vem står bakom dessa? Häromdagen kom en av mina kusiner som går i åk 3 och ville ha hjälp med ett mattetal. Mattetalet löd ungefär så här, ”En kille hade x antal kullor och ville dela den bland sina tjejer, hur mycket får varje tjej?” Varför låter man pojken låta som en hallick som har flera tjejer, vem är bakom dessa läroverk?

Allt och mycket mer sker omkring oss. Allah säger i den heliga Koranen:
”Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand.” (30:41)

Imam Ali(A) varnade sina anhängare för den sista tiden och sade fitnah kommer vara lika mycket och stark som nattens mörker.

Idag blir allt mer muslimer, muslimer i namn. De är muslimer men följer inte islam. De följer inte islams regelverk. De formar islam efter deras personliga åsikter. Guds bok koranen formas efter deras åsikter. Deras iman(tro) minskar och fiendens beslutsamhet ökar. Förvirrade och upptagna är de. De har sålt nästa liv mot detta liv. De har blivit slavar i samhället.

Det finns en koran vers som lyder:

[58:19] Djävulen har helt tagit befälet över dem och kommit dem att glömma att åkalla Gud. [De är Djävulens trogna och] Djävulens trogna är sannerligen förlorarna!

Jag säger inte att vi skall låsa in oss en grotta, det jag vill säga, bli fri! Summor satsas på dig och en ström vill få dig att följa en plan. Våga stå på dig själv och res dig, var dig själv! Var den du är! Var inte den som de vill att du skall bli!

Fitnah är här och den skör sin skörd, Fitnah är splittring, förvirring, förväxling mellan sanning och lögn. Fitnah är fördärvet som vill driva dig bort från att vara en människa, du skall bara tänka på dig själv, du skall älska dig själv. Att älska detta liv och glömma dit nästa. Till den grad att du glömmer bort din Imam, att du inte hör hans kallelse, att du inte hör de förtrycktas kallelse och rop.

Imam Khomeni(A) säger: Denna världen och all dess ytliga glamour och glitter är för betydelselöst för att vara värdigt kärlek, särskilt för en som har fråntagit sig själv sådana ytligheter från sitt liv. Vad har ni med världen att göra för att era hjärtan ska vara fästa vid det?
Vill du vakna? Vill du vara skarpsynt och inte påverkas av fitnah

Börja reformera dig själv, inte imorgon eller övermorgon börja från idag. Din Imam väntar på dig. Det är vi som har försenat hans återkomst, Han säger: ”Om våra hängivna efterföljares (må Allah ge dem framgången att lyda Honom) hjärtan är samlade i att möta sin plikt; skulle deras goda välsignelse att få träffa oss inte blivit försenad, och deras glädje att få se oss skulle ha påskyndats.” (al-Ihtijaj, av Tabrisi, kap. 2, s. 499)

Det är en tid då den sanna troende är en broder till Profeten(S). Tiden är inne att du skall börja lära känna din Imam annars kommer vi vara bland de arroganta.

Imam Khomeni(A) säger följande i Jihad al-Akbar:

När tänker ni bestämma att reformera och förfina er själva? Nu medan ni är unga och har ungdomens styrka samt makt över era fakulteter och fysisk svaghet ännu inte har överkommit er; om ni inte tänker på att reformera och förbättra er själva hur ska ni då lyckas med det när ni är gamla och era kroppar och själar är beslagtagna av svaghet och skörhet och ni att mist er viljestyrka, beslutsamhet och motstånd och bördan av era synder har svärtat era hjärtan? Med varje andetag och steg ni tar och med varje ögonblick som passerar i era liv blir reform allt svårare och det är möjligt att mörker och korruption ökar. Ju mer man föråldras ju fler förhinder uppstår som är i konflikt med människans frälsning och ju mer försvagas ens styrka.

Avslutar denna föreläsning med några meningar från Imam Khomeni(A) till oss, lyssna på hans ord, förstå det hans säger, Imam Khomeni(A) har haft rätt om allt hans sagt hittills, var inte arrogant och låt dig inte ignorera det han säger, jag läser det för, för att jag kan inte säga det bättre. Lyssna med era hjärtan:

Mer framtid är mörk: ett stort antal fiender omringar er från alla håll och kanter, farliga djävulska planer är redo att sättas i verket som kommer att förstöra er och de teologiska skolorna. Kolonialisterna drömmer om vad de ska göra med er; de har stora drömmar om vad de ska göra med Islam och muslimer. Med Islam som svepskäl har de ritat upp ödesdigra planer för er. Ni kan bekämpa dessa korruptioner och svårigheter och frustrera kolonialisternas planer endast under skuggan av reform, förberedelse och ordentlig ordning.

Jag lever för nuvarande de sista dagarna av mitt liv. Förr eller senare kommer jag att lämna er. Men jag ser framför mig att mörka svarta dagar väntar er. Om ni inte reformerar och förbereder er själva och om ni inte tar hand om era studier och liv med ordning och disciplin kommer ni Gud förbjude att dömas till förintelse.

Innan ni mister chansen, innan ni faller i fiendens händer vad gäller era religiösa och vetenskapliga angelägenheter, tänk till! Vakna upp! Res er! Det första steget är att bestämma sig för att reformera och rena sin själ och sig själv. Förbered och organisera er.

Vidare säger Imamen(A):

Gud förbjude men svarta dagar väntar er. Förutsättningarna har mognat för svåra dagar att komma. Kolonialisterna vill förstöra Islams alla aspekter och ni måste resa er mot dem.
Med kärlek till jaget och position, med arrogans och högmod kan du inte föra något motstånd.
Ta ett steg för Guds skull. Avlägsna kärleken till världen från era hjärtan. Först då kommer ni att kunna börja strida. Börja från och med nu att froda denna punkt i era hjärtan: att jag måste vara en soldat i Islams tjänst och offra mig själv för Islam. Jag måste jobba för Islam tills jag förintas. Kom inte med ursäkter till er själva att idag inte är en lämplig dag. Försök att vara användbara för Islams framtid. Kort och gott: bli en människa!

Kolonialisterna är rädda för människor. De fruktar människan. Kolonialisterna, som plundrar allt vi har, kommer inte att tillåta tränandet av människor i religiösa och akademiska undervistet. De räds människan. Om en människa hittas i ett land stör det dem och hotar deras intressen. Det är er plikt att ni gör något av er själva, att bli perfekta människor och att resa er mot Islams fienders onda planer. Om ni inte är organiserade och förberedda, om ni inte motstår och bekämpar rappen som piskar Islams kropp varje dag kommer inte bara ni själva att förgöras utan även Islams alla bud och lagar kommer att förintas och ni kommer vara ansvariga! Ni Ulama! Ni lärda! Ni muslimer! Ni kommer att vara ansvariga! Först ni Ulama, sedan studenterna i de teologiska skolorna och sedan resten av muslimerna: “Ni alla är fårherdar och ni alla är ansvariga för att passa flocken.” Ni unga människor måste stärka era viljor så att ni kan resa er mot all form av förtryck och orättvisa. Det finns inget annat alternativ än detta: er heder, Islams heder och de Islamiska ländernas heder vilar på ert motstånd och er opposition.

Avslutningsvis låt oss läsa Imam Mahdis(AJ) duaa, lägg märke på det han säger:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
O min Herre och Gud, skänk oss den stora lyckan att vara lydiga,
och avhållsamma från synder, och uppriktiga i våra avsikter, och ge oss kunskap om vad som kräver vördnad,
och hylla oss vägledning och uthållighet, och styra våra tungor till vad som är rätt och vis,
och fyll våra hjärtan med lärande och kunskap,
och rengör våra inre från vad som är förbjudet och tveksamt,
och hindra våra händer från förtryck och stöld,
och sänk våra blickar från omoral och svek, och blockera inför vår hörsel från oduglig prat och förtal.
Och skänk våra lärda, kyskhet och uppriktiga råd; och de studerande, strävan och ivrighet;
och åhörarna, lydighet och predikan;
och skänk till muslimernas sjuka, bot och lycka; och till deras döda, vänlighet och barmhärtighet;
och till våra gamlingar, värdighet och trygghet; och till de unga, återkomst och uppriktig ånger;
och till kvinnorna, blygsamhet och kyskhet;
och till de rika, ödmjukhet och överflöd; och till de fattiga, tålamod och förnöjsamhet;
och till kämparna i din väg, hjälp och seger; och till de fängslade, frihet och lycka;
och till härskarna, rättvisa och medlidande; och till folket, rättfärdighet och god moral;
och välsigna de som är på pilgrimsfärden i Mecka med skötsel och uppehälle, och hjälp dem att utföra sin plikt på pilgrimsfärden,
Vid Din nådrikedom och barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga!

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *