Vägen mot vårtiden – En ny era!

En ny version har lanserats, som jag valt kalla för vårtider!

Varför jag valt vårtider?

Svaret finns i boken “Vårtider” av Seyyed Shams al-Din(HA), där står det följande:

Boken som du har framför dig har vi valt att namnge “Vårtider”; eftersom vi anser vännens återkomst vara mänsklighetens vårtid. Med vännens återkomst kommer vi att skåda skapelsens fröjdande vår; religionens vår, kunskapens vår, perfektionens och framgångens vår, fullständighetens och välfärdens vår, förverkligande av livets och själens vår, skapelsens vår och våren av den Eminenta Vännens skapelse utan like.

Då ordern att realisera skapelsen utfärdades och ekade från den Barmhärtiges tron av Herravälde till änglarna, och den livgivande kallelsen ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden” (2:30) klingade i deras öron; dessa som inte visste annat än endimensionell upphöjdhet skallade ångerfullt ut och påminde om mänsklighetens mörka höst utropandes: ”Ska Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod” (2:30), samtidigt som de påvisade sitt klara enkla inre genom att säga: ”medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” (2:30).

Men den Allvise Unike och Konungen av skapelsens tron, genom avslöjade om den mest sofistikerade och invecklade skapelsen kring Tronen och på skapelsens fundament, som med absolut elegans och finess namngavs människa, omfattade deras ensidiga blick och öppnade en svarens port med ett hårfint, djupt och praktfullt kall: “Jag vet vad ni inte vet!” (2:30).

Och då första länken i kedjan av frambringarna av våren fick läran om våren, och med: ”Han lärde Adam alla namn” (2:31) uppvisades likt ett ljusstarkt stjärnfall hans förstånds kapacitet och intellekt för de ovetande, spärrades blickarna upp och uppenbarade tydlig häpnad; den gudomliga ställföreträdare placerades i sin slutliga station som ”..en droppe säd…” (22:5), och så hyllade och lovprisade allesammans den Eminenta Vännen och Allsmäktige Skaparens skapelsepärla och bekände övertygade till Konungen av kungariket ”Välsignad vare Gud, den bäste Skaparen!” (23:14).

Klimax och höjdpunkten av denna vårtid måste sökas i tiden för återkomsten av skapelsens vår. Och då återkomsten sker, kan man skåda realiseringen av vårtiden för den Eminenta Vännens visdomsfulla skapelse uppenbart tydligt så långt ögat når, och se våren pryda människans och skapelsens hjärta och själ i den enastående upplysta och unika civilisationen av den återkommande vännen – Imam Mahdi (må Gud påskynda hans återkomst).

Och denna vår full av elegans, välfärd och ljus kommer snart att driva bort höstens vinterlika kyla och frost, och det himmelska löftet (förmedlad) av uppenbarelsernas upplysta budbärare och sändebud kommer inom snar framtid att bära frukt, och hur vacker, himmelsk och gudomlig kommer denna storslagenhet och skapelsens slutgiltiga upphöjdhet att uppdagas och utstråla, och hur överväldigande och trollbundet den gör själen och hjärtat av skapelsens pärla och dess främsta och förnämsta avsikt!

Vackra är även de vägledande yttranden och belysande orden av den gamle visdomsfulle; ledaren mot kärlekens värdshus och intellektets och själens mognad, som skänker vinterkyliga själar av hösten en gnostisk berusning och utökar dessa förväntansfulla sökares förberedelse och förmåga i vårens klassrum och främjar ljuset genom sitt upplysande och kunskapsingivande anföranden och ord. Må så vara!

Det som är skriven i denna bok som ligger i åsynen av förväntansfulla blickar fästa mot förväntans horisont av vännens återkomst, är upphöjda tankar av sinne och intellekt och yttranden av, den samtida ’arifen och gnostikern, rättslärde filosofen och asketen, Guds vittnande tjänare, företrädare av den Eminenta Vännens barmhärtighet, anhängare och rättmätig företrädare av den återkommande vännen; Ayatullah Hajj Sheikh Mohammad Taqi Behjat Fomani, må Gud den högste bevara och stödja honom, och detta är det minsta sätt att visa tacksamhet och hedra honom som med Guds stöd förverkligat detta verk.

Må det lysa i er själ!

Har inte mer att tillägga än att säga: Må Allah lysa upp våra själar så att vi kan följa den raka stigen till Honom!

One thought on “Vägen mot vårtiden – En ny era!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *