De dagliga bönerna

De dagliga bönerna

Allah, den Allsmäktige, har ålagts oss att vi bör utföra bönen(salat) fem gånger om dagen och de är:

1. Salat us-Subh, bestående av 2 Rak’ats.
2. Salat uz-Zuhr, bestående av 4 Rak’ats.
3. Salat ul-Asr, bestående av 4 Rak’ats.
4. Salat ul-Maghrib, bestående av 3 Rak’ats.
5. Salat ul-Isha, bestående av 4 Rak’ats.

Vissa villkor för giltigheten av bönen:

Den bön som vi gör måste omfatta vissa villkor för att vara korrekt och acceptabel. Dessa villkor är:

1. Den bedjandes (Musalli) kropp och kläder måste rituellt ha rengjorts från Najasat (smuts).

2. Utföra tvagning(wudu) innan man ber, eftersom det inte skulle vara giltigt utan Taharat. Så vi måste genomföra tvagning för att bli Tahir (ren) från al-Hadath al-Asghar, eller så måste vi genomföra Ghusl för att få bli Tahir från al-Hadath al-Akbar, såsom Hayd eller Janabah, om det behövs.

3. Den mark som vi placerar vår panna inför Sujud måste vara Tahir[1]. Så för att vår bön ska vara korrekt måste vi buga oss på en Tahir plats, såsom en Tahir mark, en Tahir matta som är gjord av halm och liknande.

4. Den plats där vi utför bönen måste vara Mubah(tillåten), att utföra det på ett tillskansat mark gör det batil (ogiltigt)[2].

5. Vi vet att stjäla och att beslag ta andras ägodelar är Haram(förbjudet) enligt den islamiska läran. Så om någon har beslag tagit eller stulit en klädsel eller om han har beslag tagit några pengar eller stulit de och köpt med de en klädsel till hans bön, är bönen ogiltigt och felaktig om man ber med de beslagtagna eller stulna kläderna[3].

6. Qiblah. I en korrekt bön måste vi stå inför Al-Bayt ul-Haram (Den heliga Ka’ba), Qiblah (som ligger i Mecka). Alla böner som ska utföras skall vara vända/riktade mot Qiblah.

7. Täckandet av privata kroppsdelar.

8. Män har inte rätt att bära naturligt silke[4] kläder under bönen, det är inte heller tillåtet att använda något guldsmycke. När det gäller kvinnor, får de bära både naturligt silke och guld smycken.

Kvinnans kläder i bönen

Kvinnans kläder i bönen ska täcka hennes kropp, huvud, hår och hals, med undantag för hennes ansikte, händer och fötter[5].

För information återvänd till din marje.
—————————————————————————————————————————————————
[1] De fyra sekter har sagt att platsen för bönen måste vara Tahir från Najasat. Shafi’is, säger att allt som rör vid kroppen eller kläderna av den bedjande måste vara Tahir. Hanafis säger att endast den platsen där fötterna och pannan är i måste vara Tahir.

[2] De fyra sekter har sagt att bönen i beslag tagna platser är korrekt, men den bedjande skulle begå en synd.

[3] De fyra sekter har sagt att bönen skulle vara korrekt.

[4] Shafi’is säger att om den bedjande bar en ren silke eller utföra bönen på den, hans bön skulle vara korrekt, men han skulle begå en synd.

[5] Hanafis säger: “En kvinna bör täcka de yttre delarna av hennes händer och det enda av hennes fötter.” Shafi’is och Malikis säger” En kvinna är tillåten att visa hennes ansikte och händer och fötter under hennes bön.” Hanbalis säger: ”Hon är tillåten att endast visa ansiktet.”

Denna artikel är översätt och är tagen ur boken Manhaj ul-Fiqh il-Islami av S.H. Al-Musawi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *