Att inte besvara de förtryckas kallelse!

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/defortrycktaskallelse.mp3]

Ladda ner:  Att.inte.besvara.de.förtrycktas.kallelse.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-03-25

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar.

Syftet med dagens föreläsning är att behandla ämnet ”att inte besvara de förtrycktas kallelse” kort och gott för att sedan i slutet ha en dialog kring en fråga som kommer ställas. Frågan som kommer diskuteras är väldigt omtalad och har med föreläsningen att göra. Så vi hoppas att de flesta av er deltar i diskussionen jazakom Allah khairan!

När en person kallar på dig och vädjar till dig om hjälp, vad gör du? När en person som förtrycks och misshandlas oskyldigt framför dig vad gör du? När din syster i tron blir slagen framför dig utan någon anledning vad gör du? När din med människa förhindras att uttrycka sin åsikt fredligt och blir slagen och trakasserad vad gör du då?

Hur skulle du reagera vid dessa olika situationer? Hur skulle du agera vid dessa situationer? Skulle du förbli tyst och nonchalera det som händer? Skulle du gå därifrån? Skulle du ignorera det pga. fruktan att de skall drabba dig?

En fri människa, en människa som är fri och endast erkänner Allah som den som har allstyrka och allmakt och litar på Allah skulle inte förbli tyst och skulle agera! En fri människa som har värdighet och respekt skulle inte förbli nonchalant.

Mina syskon Imam Sadiq(A) när han tillfrågades om de största synderna som finns, så radade han upp ”Wa tark mounat al-Mathlomin” bland de största synderna som finns. Wa tark mounat al-Mathlomin betyder att avstå från att hjälpa de förtryckta.

Samma Imam, Imam Sadiq(A) säger i Bihar al-Anwar; ”Om en troende undviker att hjälpa sin broder i nöd och han kan hjälpa honom men inte gör det, kommer Allah att undvika och inte hjälpa denna person i detta liv och nästa.”.

Att hjälpa de förtryckta mina syskon utöver att de är en mänsklig plikt så är det också en religiös plikt för varje muslim. Eftersom en av våra trosgrenar (furu al-din) är att ”påbjuda gott och förbjuda ont (Amr bel marof wa nahiy an al-munkar)” och sannerligen är hjälpandet av de förtryckta en del av det.

Att hjälpa en förtryckt gäller inte bara för muslimer, även andra som icke muslimer, ifall de förtrycks oskyldigt så skall man hjälpa dem.

Profeten(S) säger: ”Den som hör en muslim kalla O’muslimer (ya moslimon) hjälp mig och ingen hjälper honom är han inte en muslim”. Syskon Profeten(S) talar inte från emotionell sida, han talar inte utifrån känslor. Han yttrar endast uppenbarelsens ord. Den heliga Koranen säger: [53:3] Och han talar inte av egen drift – [53:4] nej, [det är] uppenbarelsens ord.

Fundera på dessa ord syskon vad vill Profeten(S) säga till oss?

I Sahifa al-Sajjadiya i duaa nummer 37 säger Imam Sajjad(A) i ett stycke följande:

“O’Allah! Jag vädjar om förlåtelse för den tid när någon förtrycktes i min närvaro och jag hjälpte honom inte. Jag söker skydd hos Dig för att inte hjälpa en förtryckt och en behövande person. ”
Varje torsdags kväll läser vi Dua Kumail, i denna dua nämns ett stycke som lyder: ”O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som för med sig sorg.”

Syskon Imam Sajjad(A) säger; ”Synder som för med sig sorg är avståndstagandet av att hjälpa en förtryckt och behövande person.”.

Utöver att islam betonar vikten av att hjälpa de förtryckta så är det en mänsklig plikt att hjälpa de förtryckta och behövande. Vad är man för en människa ifall man är tyst inför förtryck? Vad är livet värt ifall man föredrar ett liv under förtryck? Vad är det för mänskligt samvete som man har ifall man blundar för förtryck?

Belöningen av den som besvarar den förtrycktes åkallan är stor mina syskon. En gång kom en man till Imam Hossein(A) sägandes: ”O’son till Gudssändebud, jag har en skuld till en person och denna person hotar med att fängsla mig.” Då sade Imamen(A); ”Jag har inga pengar som jag kan hjälpa dig med.” Mannen sade: ”Kan du tala med honom då?”.  Återberättaren säger; då tog Imamen på sig sina tofflor för att följade med honom. När jag då sade till honom: ”O’son till Gudssändebud har du glömt din itikaf?”. Då sade Imamen(A); ”Jag har inte glömt min itikaf men jag har hört min fader(A) återberätta en hadith om Profeten(S), där han säger; ”Den som strävar i att hjälpa sin muslimske broder, är som om han har dyrkat Allah 9000 år med fasta och upptagna nätter.”

Imam Sadiq(A) återberättar att Allah uppenbarade för Profeten David(A); ”Om en tjänare av mina tjänare kommer till mig med en godgärning kommer jag sannerligen att låta honom träda in i paradiset.” Profeten David(A) undrade: ”O’Herre vad är det för en godgärning?”. Då sade Allah: “Att ta bort sorg och svårigheter från en troende, även om det är så lite som att ge honom en dags (frukt)!” Då sade Profeten David(A); ”Sannerligen misströstar sig inte någon som känner Dig.”

Mina syskon nu när vi har kommit till denna punkt och hur islam betonar vikten av att man inte skall vara likgiltig så låt oss se vad som händer runt om kring oss.

De finns mycket förtryck runt om oss, de sker revolutioner mot förtryckare. Det islamiska uppvaknandet i arabländerna har kommit igång. Fokusen på Tunisien och Egypten har vart enorm. Samtidigt som det egyptiska folket reste sig, reste sig också folket i Bahrain men dem fick inte stor uppmärksamhet. När Libyen och Yemen kom igång blev fokusen också stor på dessa länder men samtidigt var revolutionen i Bahrain igång men fortfarande hade man inte så stor fokus på Bahrain. Syskon trots massaker och blodbad mot de fredliga demonstrationerna i Bahrain så uppmärksammade inte många det. Den bahrainska polisen och armen begick och begår massaker med sin befolkning, de håller på med en etnisk rensning. Och för en vecka ungefär bestämde man att låta saudiska, förenade arabemiratiska, och qatariska styrkor också delta och hjälpa bahrainska styrkor. Detta beslut kom efter ett besök av den amerikanska krigsministern Robert Gates till landet, som om det inte räckte till med vad bahrainska styrkorna. Med denna invasion attackerade de fredliga demonstranterna med automatvapen, hagelgevär, helikopter och stridsvagnar. Man till och med förstörde pärltorget som demonstranterna samlades i. Fortfarande mina syskon är tystnaden enorm i arabvärlden om man jämför med hur Libyen eller Yemen uppmärksammas.

När den islamiska republiken i Iran hotar med att man inte tänker förbli tyst gentemot detta förtryck så börjar västvärlden och den amerikanska administrationen uppmärksamma Irans uttalande.
Dessa saudiska styrkor har till och med attackerat sjukhus, dödat och tillfångatagit läkare. Hindrat skadade att åka till sjukhuset för att vårdas. Man förstör oppositionsledarnas hus. Detta uppförande mina syskon påminner det inte er om hur Israel uppför sig mot Palestinierna?

Man attackerar Iran för att de inte förblir tysta pga. att man tror att de lägger sig i pga. att de är shia som förtrycks. Ledaren, Imam Khameni(HA) sade i sitt senaste tal, att man försöker låta Irans roll framstå som sekteriskt pga. att de skall hjälpa shia. Ledaren(HA) sa; ”Har inte Iran hjälpt Palestina i 30 år?” Deras ursäkter är så kasa mina syskon. Seyyed Hassan Nasrallah(HA) sade att man försöker låta revolutionen i Bahrain ses som en sekterisk revolution, som är shia mot sunni.

Alhamdulillah finns det sunni lärda som har gått ut och fördömt det som händer i Bahrain, men dock ser man personer som Qaradawi gå ut och leder fredagsbönen och börjar tala om att denna revolution är sekteriskt. Förtryckt mot befolkningen i Bahrain är så stor mina syskon. Seyyed Hassan Nasrallah(HA) säger: ”När Qaddafi bombarderade hans befolkning med stridsflyg och pansarvagn varför reagerade inte den arabiska världen? Varför var de tysta? Trots att hela befolkningen reste sig men ingen av arabvärldens ledare sträckte fram den hjälpande handen. Men när det sker i Bahrain så skickar man sina styrkor dit?”.

Syskon i en intervju men en av de saudiska soldaterna som finns ute på nätet så säger han så här; ” Vi kommer försvara Bahrain, låt de förlorarna förlora, judar, kristna och majos, dem har ingen plats här, här är det endast plats för sunni.” Syskon ser ni detta hat som är riktat mot demonstranterna? Vilka är det som menas med judar, kristna och majos mer än shia? Syskon de finns flera videoklipp på nätet som ni kan se hur demonstranterna grovt misshandlas av styrkorna, hänsynslöst och utan nåd. Vilka är det dem misshandlar? Är det inte muslimer? När de fredliga demonstranterna, som är muslimer, går fram utan vapen, vissa av dem har till och med tagit av sig tröjan för att vissa att man är obeväpnad så skjuter man på dem. I vissa klipp kan man se hur en ungdom blir beskjuten på 1-2 meters avstånd av polisen. Demonstranterna bär på den heliga Koranen för att vissa att dem är muslimer blir beskjutna, systrar med ibaya blir beskjutna. Gamla och unga skjuts ner.

När röda korset bidrar med medicin till de skadade förnekas de och hindras. USA är fullt ansvariga för reaktionen i Bahrain. Deras dubbelmoral gentemot det som sker i Bahrain jämförelsevis med det som sker i Libyen klargör väldigt tydligt vad USA anser vara i landets strategiska intressen i regionen. Eftersom de har sin femte flottbas där utöver dem andra fördelarna. Familjen al-Khalifa har styrt landet i 200 år mina syskon. De är minoritet som styr över en majoritet med våld. Deras premiärminister har varit i sin post i ungefär 40 år.

Syskon vi har ett ansvar, vi kan inte förbli tysta. Vi kan inte vara likgiltiga, de är en skam för oss att kalla oss för muslimer ifall vi inte agerar. Ifall våra hjärtan inte känner med dem och fördömer detta som händer, så vet jag inte vad det är för en muslim. Bahrains förtryckta befolkning ropar Ya moslimon aghithona, Ya ahl al-Alam Aghithona, (O’Muslimer hjälp oss, O’Jordens befolkning hjälp oss) Ya Baqiyat Allah al-Ajjal (O’Guds kvarlevande bevis skynda dig).

I en återberättelse som nämns kommer Jabir ibn Abdullah al-Ansari till Imam Baqir(A) sägandes; ”O’son till Gudssändebud ibland kommer det dagar då jag mår dåligt utan någon anledning, varför?”. Imamen(A) svarade, och lyssna på svaret syskon; ”Allah skapade muslimerna som ett samfund, som en kropp. När en kroppsdel inte mår bra, mår inte heller kroppen det. När en muslim förtrycks och inte mår bra, mår inte du heller bra.” Mina syskon idag vädjar Bahrain till oss muslimer och människor om hjälp, de behöver vårt stöd. De ropar och vädjar om hjälp till oss. Besvarar vi inte deras kallelse kommer Allah att klippa bandet med oss eftersom vi hör kallelsen och ser förtrycket, vad är vår ursäkt? Att vi är upptagna med vårt liv är ingen ursäkt.

Nu till frågan mina syskon; Flera av oss syskon vill hjälpa de syskon i Bahrain, vissa av oss vill till och med åka dit för att hjälpa dem. Frågan är vad kan vi hjälpa syskonen med? Vad kan vi bidra med? Räcker det eller behöver de oss där?

Höj era händer mina syskon så att vi tillsammans läser Dua al-Faraj!

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

3 thoughts on “Att inte besvara de förtryckas kallelse!

 1. Salamaleilum, vad har du för praktiska råd till de som vill hjälpa, vad kan de göra ?

 2. Man har möjligheten att hjälpa syskonen på flera sätt;

  1. Genom facebook, twitter att du uppmuntrar dem och påminner dem om vad som väntar ifall de stupar. Ger dem stöd.
  2. Genom facebook och blogg och andra sociala nätverk kan du sprida ordet och video så att fler tar del av det som händer.
  3. Skriva till olika tidningar och ber dem ta upp det, skicka insändare.
  4. Skriva till Bahrain och Saudiarabiens ambassader runt om i världen.
  5. Gå på demonstrationer och deltar på evenemang som fördömer det som händer.
  6. Främst och viktigast av allt att inte glömma dem i dua. De behöver våra böner vid sådana situationer, dua(åkallan) är den troendes vapen. De finns flera dua som man kan läsa som t.ex Dua Ahl al-Thugoor eller Dua Jawshan Saghir som finns att läsa på http://dvv.se/bibliotek/Mafatih/ Dua har sina stora effekt vid sådan situationer.

  Detta var några praktiska tips som man kan ha användning av. Självklart finns det fler, har syskon fler tips?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *