Shirk – Den största synden – Del 3

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/Shirkdel320110128.mp3]

Ladda ner:   Shirk.del.3.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-01-28

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

[4:59]  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ
[4:59] Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;

Sallam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi har tidigare talat om shirk och tawhid i dess olika nivåer. Vi nämnde att Shahid Dastghaib har lagt fram fem stycken nivåer inom detta ämne. Vi har talat om tre av fem av dessa nivåer. Vi har talat om Tawhid och Shirk i Allahs essens, Tawhid och Shirk i Allahs attribut, Tawhid och Shirk i handlingarna. Nu skall vi tala om:

4) Tawhid och Shirk i lydnad

Allt vi har behandlat hittills gällande dessa nivåer har vart ytligt och vi har kanske då och då dykt inom vissa områden i dessa nivåer. Till och med Shahid Dastghaib behandlar dessa nivåer ytligt i sin bok ”Greater sins”. Saken är att varje nivå av dessa nivåer är en stor och bred port i sig själv och varje nivå har delmoment ifall man kan kalla det så. Som självaste dessa delmoment är djupa i sig själv. Ni har säkert lagt märke att varje gång vi behandlar en ny nivå blir det mer dykningar kring nivån än vad vi gjort tidigare. Syskon när jag satte och skrev den här föreläsningen. Så blev jag helt förvirrad. Just denna port som är ”Tawhid och Shirk i lydnad” är en tung port som vissa kanske inte kan förstå eller acceptera. Låt mig citera vad Shahid Dastghaib säger kring introduktionen till denna nivå:

Efter att en troende har fått övertygelse om att skaparen av allt är en, som är Allah. Endast Allah och att Han också är den enda upprätthållaren av alla sina skapelser. Han har ingen partner i Hans herravälde och auktoritet. En sådan troende anser inte att någon annan är värd att lydas förutom Allah. Denna troende vet att alla dessa skapelser är underordnade Allahs kommando och lydnad. De är alla hjälplösa inför Allahs Majestät. Alla varelser är oförmögna att hjälpa sig själva, de kan inte heller skydda sig från skada. Koranen säger: [25:3] de kan varken [skydda sig mot] ett ont [som hotar dem] eller tillerkänna sig själva förmåner och de har ingen makt över döden, livet eller uppståndelsen.

Vad vi förstår här är att lydnad bör tillhöra Allah. Att man inte skall lyda någon annan än Allah. Men…Här kommer utvecklingen. Allah har bestämt att vi skall lyda andra som är underordnade Honom. Alltså Han har bestämt att vi skall lyda vissa individer, gör vi inte det, så lyder vi inte Allah. Det är här mina syskon som den stora prövningen gäller, att lyda dem som Allah har bestämt att vi skall lyda. Här är prövning som många faller i. Verkligen många, till och med Sahaba, Profetens(S) kompanjoner har fallit i denna prövning. Allah har som sagt bestämt att vi skall lyda vissa individer som Han har bestämt att vi skall lyssna på och lyda.

En frågeställning här: Vilka är dessa personer eller individer som vi skall lydda och följa?
Allah har nämnt ett antal personer som vi skall lyda i den heliga Koranen. Jag kommer nämna vissa av dem. I början av föreläsningen inledde jag med att recitera en Koran vers som löd så här:
[4:59] Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;

Syskon det är en sak som vi oftast inte uppmärksammar i Koranen som vi bör veta. Varje mening, varje vers, varje ord, varje bokstav, varje term som finns i den heliga Koranen är speciell. Dvs. att bokstaven, termen, mening, ordet som finns i en vers är inte upplagt hur som helst det finns ett syfte bakom det. De finns en mening med det. Reflektera över den heliga Koranen mina syskon. Kolla på denna vers. Till vem talar den? Den säger ”Ya Ayoha la thina Amano” O’Troende”. Budskapet är alltså till de troende. Vem är troende eller vilka är dem troende? De är en annan dörr i sig och då får man återvända till Imam Alis(A) ord där han beskriver vad en troende är. Pga. tidsbrist kan vi inte gå in mer. Versen säger ”O’Troende Lyd Gud! Och Lyd Sändebudet.” Fråga till er syskon.

Vad vill denna Koran vers säga? Vet inte de troende att de skall lyda Allah och Profeten? Varför säger den då till dem att lyda Allah och Profeten då? Låt oss fortsätta. Versen säger ”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;”. Syskon notera en sak här, Allah använder ordet lyd dvs. ”Ati’o” två gånger. Först säger versen lyd Gud och sedan säger den lyd Profeten och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;”. Dvs. att lydnaden av Profeten och Oli al-Amr är jämlik.

Vi har förstått att vi skall lyda Allah och Profeten men vilka är ”dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; – Oli al-Amr”? Nu skall jag inte gå in i djupet av denna diskussion men vi shia tror med stark övertygelse, baserad på Koran, hadith och logik att de som menas med Oli al-Amr som vi skall lydda, jämlikt med Profeten enligt Koranen är de felfria Imamerna. För vi kan inte tolka att en president, general, khalif, sahaba, vetenskapsmän eller ulema som Oli al-Amr, som vissa syskon gör, för då likställs deras lydnad med Profetens lydnad och detta går inte. De kan begå fel, de kan synda och de är inte felfria.

För definierar vi att t.ex en khalif eller president är från Oli al-Amr, skulle det vara en obligation att lyda denna khalif eller president ändå om han förtrycker dig, ändå om han är orättvis mot dig. Denna sorts tolkning och politik ville ummayderna förra fram, så att de kan styra och ställa hur de vill utan att det muslimska samfundet skall säga något. Khalifen kan förtryckta dig, vara orättvis mot dig och du får inte trotsa honom. Varför? Allah har uppmanat dig att lyda honom, ändå om Khalifen dödar, slaktar, mördar, tillfångatar och misshandlar Profetens familj och även Sahaba skall du inte trotsa honom, som Yazid gjorde med Imam Hossein(A). Denna sorts korrupta politik och tolkning används ännu idag. Gå till Azhar, som är det kända teologiska institutet eller universitet i Egypten och majoriteten av sunni syskonen tror och följer dem. Uppmana dem att resa sig mot den korrupta diktatorn Hosni Mubarak, som har mördat och misshandlat flera muslimer. Som har stängt gränsövergång Rafah som är den enda vägen för 1,5 miljoner människor och muslimer, denna enda vägen där vilken genom dem kan få deras nödvändigheter som mat, medicin etc. Denna tyrann stänger denna gränsövergång och ännu värre samarbetar han med den sionistiska regimen. Gå till dem och be dem trotsa denna diktatur. De kommer säga till dig det går inte, han är från oli al-Amr som Allah uppmana oss att lyda. Den här tragiska politiken och tolkning som många tyvärr följer och som istället för att ledda dem till frihet, ledder dem till förtryck och orättvisa. De därför som Shahid Muttahari säger: ”Lär känna din tids Yazid eller Shimr”. Ni får ursäkta att jag gick in i politik. Men detta är ett faktum som bör klargöras och islam och politik går hand i hand. Det är inte mening att gå till attack mot Azhar nej, de är respekterade. Men punkten här är att se bristen och feltolkningen som det muslimska samfundet drivs av. Denna tolkning går också emot islams principer som säger att Allah är rättvis. Följer man denna tolkning så är Allah orättvis. Ännu värre kanske är det att man försummar och inaktiverar vikten av Amr bel Marof och nahi an al-Monkar (att påbjuda gott och förbjuda ont) och då blir det dubbel moral. För Allah beordrar oss att påbjuda gott och förbjuda ont, hur kan Han då beordra oss att lyda förtryckare? På tal om Egypten så hoppas vi att de inshaAllah störtar denna tyrann och vi får inte glömma dem i våra böner under dessa hårda dagar för fienderna och främst USA vill dem inget gott.

Som sagt inom shia så tror man på att de är dem 14 felfria Imamerna som menas med Oli al-Amr via rationella bevis från Koranen, sunnah och logiken. Man kan läsa mer om det i boken Imamat – Islamisk ledarskap under lektion 7 av Ayatollah Makarem Shirazi som är översatt av Den väntades vänner.

Jabir ibn Abdullah Ansari(RA) säger: “Jag frågade Profeten (S), jag känner Allah (SWT) och Hans Profet (S), men jag vet inte vilka Oli al-amr är?” Den Heliga Profeten ( S) svarade:

“O’Jabir de är mina kalifer och imamerna över muslimerna efter mig. Den första av dem är ‘Ali ibn Abi Talib (AS), sedan Hassan, sedan Hossein, sedan’ Ali ibn Husain, sedan Muhammad bin ‘Ali som är känd i tawrat (torah) som Al-Baqir, du skall träffa honom inom kort O’Jabir, så när du träffar honom, förmedla till honom min Salam, sedan Jafar ibn Muhammad, sedan Musa bin Jafar, sedan “Ali bin Musa, sedan Muhammad bin ‘Ali, sedan Ali ibn Muhammad, sedan Hasan bin’ Ali, sedan Imamen som bär mitt namn och min kunniyat. De avgörande argumente(hujjah) av Allah på jorden och stöttepelaren i Hans religion bland människorna. Son till Hassan ibn Ali. Den sista av dem är en som Allah kommer att ge seger över de östra och västra delarna av jorden och det är han som kommer att gå i fördoldhet från hans shiamuslimer och vänner. De kommer vara en lång fördoldhet, under vilken ingen förblir fast i tron av hans Imamat utom de vars hjärtan Gud har testat för tron.”

Jabir (RA) frågade” Kommer hans shia dra nytta av honom under hans fördoldhet? ”
Profeten sade:”Ja, vid Honom skickade mig med profetskapet, sannerligen kommer de att upplysas av hans nur(ljus) och kommer att dra nytta av hans wilayat under hans fördoldhet, som människorna drar nytta av solen när den är täckt av molnen.” (Yanabiul Mawaddah)

Efter att vi förstått att de är Imamerna som menas med Oli al-Amr så säger Imamerna till oss att vi under Imamens fördoldhet skall lydda en kvalificerad mujtahid:

”De måste finna en bland er som återberättar våra traditioner, som är insatt i vad som är lagligt och vad som är förbjudet, som är välbekant med våra lagar och förordningar och acceptera honom som en sakkunnig och skiljedomare, för jag utser honom som domare över er. Om utslaget som han baserar på våra lagar avslås så kommer detta avslag att vara likvärdigt ignorans mot Allah’s föreskrifter och att avslå oss är samma sak som att avslå Allah och detta är samma sak som polyteism.”[ Shaykh al-Kulayni, Furu`u ‘l-Kafi, vol. 7, Tehran 1379, sid.412.]

Våra Imamerna har också definierat vilken lärd vi skall följa. Vi skall inte följa en lärd som älskar detta flyktiga liv eller följer sina begär, Imam Hassan Askari(A) säger: ”..Men om det finns någon bland fuqaha som kontrollerar sig själv, skyddar sin religion, som undertrycker sina onda begär och är lydsam mot sin Mästares befallning,  då skall folket följa honom!”[ Shaykh at-Tabarsi, al-Ihtijaj, vo. 2, Najaf 1966, sid. 263.] Därför är det viktigt att vi lyder våra lärda eftersom det är en obligation över oss.

Dem andra individerna som vi bör lyda och som Allah beordrat oss att lyda förutom Profeterna och Imamerna är bland annat våra föräldrar. Allah har sagt i den heliga Koranen:

[17:23] Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga “Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.

En troende skall lyda hans föräldrar och inte sarga deras hjärtan ändå om de vore Kuffar. Skall individen fortfarande vissa respekt och kärlek gentemot de. Men om de uppmanar dig att lydda dem i det som Gud vill att du skall göra skall du inte lyda dem. Koranen säger:

[29:8] Vi har anbefallt människan [att vara] god mot sina föräldrar; men om [dina föräldrar] vill förmå dig att sätta något som du inte har kunskap om vid Min sida, skall du inte lyda dem. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].

Vi har tidigare behandlat detta ämne gällande föräldrarnas lydnad och rättigheter i en föreläsning. Därför tänker jag inte gå in på det mer.

De finns andra personer som Allah beordrat oss att lyda. Nu kommer alla feminister att hoppa till och hojta. Allah har beordrat kvinnan att lyda hennes man.  Koranen säger:

[4:34] MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt.

Allah, den Allsmäktige gett män överlägsenhet över kvinnor och utsåg dem som beskyddare av kvinnor. Detta beror på att män har tillhandahållits av Allah med många kvaliteter i stora mått jämfört med kvinnor, som styrka, mod etc. Vidare spenderar de sina rikedomar på sina kvinnor. Så de bästa kvinnorna är de som är lojala mot sina män och som är hörsamma. Samt att de skyddar sin egendom och sin egen kyskhet i avsaknad av sina män. Profeten har även sagt:

“Prostration av en människa för en annan människa är inte tillåtet. (Om det hade varit) skulle jag ha beordrat hustru att buga för hennes make.” (Wasa’il ul-Shia)

De finns olika traditioner som betonar att kvinnan ska lyda sin man. Bortsett från detta bör kvinnan veta att det är starkt rekommenderat(mustahab) att hon behagar sin man i alla frågor. Det är den bästa dyrkan av kvinnan. Men för att tillfredsställa mannens sexuella begär är det wajib enligt konsensus av de lärda.

Likaså krävs mannens tillstånd om hustrun avser att gå ut. Även om hon går för att besöka sina släktingar eller föräldrar är det obligatoriskt för henne att be om lov från sin man. Om kvinnan lämnar huset utan mannens tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne tills hon återvänder.
Bortsett från de nödvändiga utgifterna bör hustrun få mannens tillstånd för andra saker även om hon vill spendera från hennes egen förmögenhet. Men i fråga om obligatoriska utgifter behöver hon inte ha mannens tillstånd. Till exempel, Hajj, Zakat, Khums eller att hon skall ha kontakt med sina föräldrar och släktbandet. Även om mannen håller fast mot detta måste hon utföra dessa förpliktelser. Om en kvinna lyder sin man för att behaga Allah och Profeten har hon utan tvekan lytt den gudomliga kommando och ordern. Det är verkligen den bästa dyrkan för en kvinna.
Viktigt att betona här mina syskon att en individ inte skall lydda en förtryckare eller en lärd som följer sina begär.

Detta är som sagt en ytlig sammanfattning av vad lydnad i Tawheed och Shirk är, de finns ännu djupare innebörd som är vackrare att dyka i då vi skall tala om taslim och aswa. Därför ser vi mina syskon att de som var i Karbala nådde en maximal substans av lydnad till Allah både bland männen och kvinnorna.

En av de som uppfyllde den maximala lydnaden till Allah var Abo Fazl al-Abbas. Han hade under hela sitt liv följ och lytt sin Imam Hossein. Även när han var liten så återberättas det att han alltid kallade Imam Hossein(A) för mästare. På Ashura dagen när Imamens kompjoner hade dött och hans familjemedlemmar hade stupats. Så kvarstod Abbas med Imamen. Abbas såg barnens törst, han bad Imamen vid fler talet gånger om tillstånd att få lov och kriga dessa hycklare. Men Imamen beviljade inte hans önskan. Men då han kom till Imamen efter att alla hade stupats så sade Imamen att han kunde hämta vatten till barnen. Han tog vatten bägaren och redd mot floden forat. Han splittrade armen i två och lyckades komma fram till forat. När han skulle dricka. Poesi…Azaa

Duaa för våra syskon i Egypten:

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och befäst muslimernas gränser genom Din Mäktighet, och ge Ditt stöd till dess försvarare genom Din styrka, och var frikostig mot dem genom Dina gåvor och Din rikedom,

Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och öka deras antal, och slipa deras vapen, och försvara deras territorium, och skydda deras region,

Och förena dem, och ordna deras angelägenheter, och förse dem med förnödenheter i stridsströmmen,och åta Dig att proviantera dem, och understödja dem med seger, och ge dem skarpsinne och list,

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *