Ashura – En av Guds dagar

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ashuraenavgudsdagar.mp3]

Ladda ner:  Ashura.en.av.Gud.dagar.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-12-17

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

La Hawla wala Qowat illa Billah el Aliyel Athim, Inna lillah wana illayhi rajon.

De kärleksfulla själarna återvände till sin Herre
Men deras kroppar kvarstod i Karbalas öken
Uttorkade kroppar av törst men dränkta i deras blod
Separerade kroppar från deras huvuden
Trampade av hästarnas klovar
Vid varandra logg de alla
O’Fatima om du kunde närvara vid Karbala, så skulle du begråta dig över dessa
O’Fatima dit revben bröts av mellan dörren och väggen
Men dessa martyrer blev trampade av hästarnas klovar
Brutna ben och revben och huvuden på spjut
Och Zaynab, O’Fatima bevittnade allt detta
ensam som hon var utan någon beskyddare
Abbas var borta och således Hossein
Ingen Ali Akbar och ingen Qassem med henne

La Hawla wala Qowat illa Billah el Aliyel Athim, Inna lillah wana illayhi rajon.

[14:5]  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
[14:5] Vi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: “Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!” I detta ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning. Beklagar sorgen över Imam Hosseins(A) martyrskap.

Koranen talar mycket om Profeten Moses(A) och i denna vers gör den det såväl också. Vi kommer inte att gå igenom tolkningen av denna vers utan vi kommer att tala kring en benämning som versen innehåller och det är ”Ayam Allah” och ”Påminn dem om Guds dagar”.

Vad är Guds dagar?

Guds dagar är de dagarna där Allahs bevis eller Allahs styrka synliggörs. Missförstå mig inte. Allah existerar över allt och beviset på honom finns över allt. Men vad som sägs denna vers är:
O’Moses påminn dem om Guds dagar, där de räddades från Faroa och hans folk, där de såg dem klara gudomlige tecken vid havets uppdelning och där de vittnanden hur Allah lät dem komma undan Faroas arme genom att dränka Faroas folk i Nilen.

Guds dagar är således dagar där Allahs styrka och makt uppenbaras tydligt liksom där Allah dränkte Faroa eller lät Profeten Ibrahim(A) klara sig från Namnrods eld och där han besegrade Namnrod. Guds dagar kan därför vara välsignelse för de troende och vrede för de otrogna.
Och det är det som versen också säger, då den säger ”Påminn dem om Guds dagar” som tyder: Kommer ni inte ihåg Guds räddning från Faroa och hans folk? Där han dödade era barn, våldtog era kvinnor, mördade era män?  Är detta inte då en välsignelse att man räddas från sådant förtryck och orättvisa?  Därför kallas det för Guds dagar!

Ashura – En av Guds dagar

Är då Ashura en av Guds dagar?

Låt oss se, Ashura var en dag som inte uppfördes på personliga och materiella syften utan det var en dag som var endast för Allah. Imamen(A) gick inte ut för personliga syften utan gick ut för korrigera felen i Profetens(S) samfund, han säger själv:

”Målet med min uppresning är inte personliga begär eller världsliga önskemål; jag vill inte bli korrupt eller förtryckande, snarare har jag rest mig för att korrigera felen i min morfars nation.”

Han säger också i sina sista ord när alla hans anhängare har dött och hans familjemedlemmar stupats och när hans son Ali Saghar blev mördad och efter att han kastat upp hans blod mot skyn så sade han: ”O, Allah, min Herre! Mitt enda tröst är att Du är mitt vittne, Du i din Majestät vittnar om vad jag går igenom.” Denna lojalitet, kärlek och hängivenhet till Gud.

1.   Första egenskapen av Ashura är därför, att den är endast för Allah inte för materiella syften.

2.   Den andra egenskapen av Ashura är att den skilde dem som stod mot islam och dem som stod med islam. Imamen(A) skilde bani Ummaya och bani Abbas från den sanna islams anda och handlingar. Han tog islam från deras hem. Han skilde genom den tidlösa revolutionen de lärda och makthavarna. Han visade att samhället inte skall vara tyst och likgiltigt framför förtryckare och tyranner. Han visade att ett liv under förtryck är olycka och förnedrande. Han visade genom revolutionen att vi inte skall acceptera makthavare som förtrycker folket och sprider sedefördärv och orättvisa. Han säger själv:

Imam Hossein(A) sade: “O människor, alla ni som är vittnen till att en orättfärdig härskare tillåter handlingar (a’mal) som är förbjudna av Gud, och som ser att härskaren bryter mot gudomliga fördrag, att han handlar i strid med Profetens sunnah, att han behandlar människor på ett skamligt och fientligt sätt – alla ni som är vittnen till sådant och inte protesterar i ord eller handling, skall sannerligen behandlas av Gud på samma sätt som förtryckaren själv. [Tarikh al Umam wa al-Muluk, vol. 3, s. 307]

Och det är tack vara denna revolution som ägde rum i Ashura som islam fick tillbaka sin ära. Då de ummaydiska khaliferna hade vanärat Islam. Det är tack vara denna revolution som är en välsignelse för muslimerna. På vilket sätt är den en välsignelse? Kolla på alla de revolutioner ägt rumt, t.ex den islamiska revolutionen i Iran, hela den islamiska revolutionen är i sig en gnista av Karbala och Karbalas teori implementerades där. Kolla på revolutioner som ägde rum efter Karbala, alla dessa inspirerades av Karbala. Kolla på Hizbollah som inspireras Karbala. Alla dessa exempel som inspirerades av Karbala välsignandes med att bli fria. Tack vare Ashuras lektioner så vågade dessa resa sig mot tyranner och förtryckare. Så helt klart är Ashura en välsignelse för de troende och de fria människor och ett vrede och elände för förtryckarna och hycklarna.

3.   Den tredje egenskapen av Ashura är att den förbereddes av Profeten(S). När Imamen föddes kom ängeln Gabriel(A) till Profeten(S) och meddelande honom om vad som kommer hända med hans barnbarn och vid den tiden ägde den första sorgceremonin till. Imam Ali(A) förberedde också för denna dag, då han stannade tillsammans med sina anhängare efter Siffin slaget vid Karbala sörjde Imam Hossein(A).

Imam Hassan(A) förberedde också för denna dag. Innan han dog så sade han till sin broder: ”Ya Aba Abdullah la yoom ka yamok.” ”Den finns ingen dag som är likt din dag Aba Abdullah”.

Profeten(S) sade: ”Sannerligen, existerar en hetta för Imam Hosseins(A) martyrskap (shahada), som aldrig kommer att stillas i de troendes hjärtan.” [Mostadrak al Wasael, vol. 10, s. 318]
En av de viktigaste lektionerna från Ashura som många har tagit till sig av, det är en den tillit som Imamen(A) hade på Allah. Den tawakol som Imamen(A) hade till sista minut på Allah. Trots alla beräkningar och de ytliga faktorerna så segrande Imam Hossein(A) över Yazid(LA). Och alla de som följt denna spår har upplevt detta och vart vittne till en den gudomliga segern. Kolla på Imam Hosseins(A) dua.

När morgongryningen av Ashura kom, gick Imam Hossein(A) ut ur lägret och såg Umar Ibn Sa’ad sammankalla sina trupper för att påbörja anfallen. Han stirrade på den skrämmande armén, trots deras numeriska överlägsenhet visade Imam Hossein(A) inga tecken på att göra en kompromiss. Imam Hossein sträckte upp sina händer i bön:

”O Allah! Det är i Dig som jag lägger mitt förtroende mitt ibland all sorg. Du är mitt hopp mitt ibland allt elände. Du är min tillflykt och ombesörjare i allt som händer mig. Klagomål försvagar hjärtat, vilket lämnar mig med inga hjälpmedel, vänner överger mig och fienden glädjes av det. Jag lägger mitt hjärta framför Dig och klagar om det till Dig, för min längtan är till Dig, Dig allena. Du lättar det och tar bort det från mig. Du är Herren av all behag, källan till godhet och den främsta tillflyktsorten av all önskan.”

Ashuras specifika egenskaper

Ashura har också specifika egenskaper:

1.   Den första är att det är en dag av sorg och bedrövelse:

Imam Ridha(A) sade: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram, kunde aldrig min fader Imam Kadhim(A) ses skratta; dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden; och när den tionde dagen (Ashura) kom, var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.” . [Bihar al-Anwar, vol.44, s.284]

Även skapelsen grät över Imam Hossein(A): Abu Baseer berättar att Imam Baqir(A) sade: ”Människorna, andarna, fåglarna och de vilda djuren, alla sörjde de och grät över (tragedin som drabbade) Imam Hossein(A).” [Kaamil al Ziyaaraat, s. 79]

2.   Den andra egenskapen är Guds barmhärtighet och förlåtande över de som sorger över Imam Hossein(A):

Återigen säger Imam Ridha(A) sade: ”För den som gör Ashura till en dag av tragedi med gråtande och sorg, kommer Allah(SWT) göra domedagen till en dag av glädje och lycka för honom.” [Bihar al-Anwar, vol.44, s. 284]

3.   Den tredje egenskapen är att ens önskningar uppfylls både i detta liv och nästa:

Imam Ridha(A) sade: ”Den som avstår från sökandet av världsliga begär under Ashura dagen, kommer att få sina begär uppfyllda av Allah(SWT) både i detta liv och i det nästkommande.”

4.   Den fjärde egenskapen är tårarnas betydelse under denna dag.

Den Heliga Profeten(S) sade: “Åh Fatimah(A), varje öga kommer att gråta på domedagen (qiyamah), förutom det öga som forslade ut tårar över Imam Hossein(A). För sannerligen, kommer detta öga att skratta och kommer få känna de goda belöningarna av paradisets skönhet.” [Bihar al-Anwar, vol. 44, s. 193] Ett tillägg här, är att dessa tårar är en drivande kraft till handlande och inte till att vara inaktiv.

Mina syskon dessa nätter är de värsta nätterna för Ahl al Bait(A). När martyrerna i Karbala stupade så attackerade Omar bin Sa’ds arme tälten som kvinnorna och barnen befann sig i. Shimr lät ryttarna trampa på dessa heliga kroppar och sedan lät han dom kapa av dessa martyrers huvuden och sedan tog man upp dessa huvuden på spjuten framför alla barn och kvinnor.

När denna arme attackerade tälten fanns inga män som var kvar. Dem brände alla tält, Zaynab(A) sprang efter barnen för att skydda från häst klovarna. För de fanns barn som trampades ihjäl av hästklovarna och de fanns som Muslim ibn Aqil barn som rymde när denna vandalisering ägde rum av rädsla.  Till slut samlades alla i en tält som var halvbränd.  Mina syskon när barnen och familjerna erbjöds vatten. Hur tror ni deras blickar var? Zaynab(A) sade: ”Hur skall jag dricka vatten och alla mina familjemedlemmar stupades törstiga?” eller låt oss se på Rabab. Rabab som är Ali Asaghars mor, hennes bröst mjölk hade torkat pga. brist på vätska. När dem fick vatten så kom mjölken tillbaka. Hon kallade på sin son ”Abdullah! Abdullah min son, här har jag mjölk för dig, kom och dryck”.

Nästa dag när dem skulle ta kvinnorna och barnen med Imam Sajjad(A) till fångeskap till kufa. Så ville visa av Umar bin Sa’ds arme ta upp kvinnorna på kamelerna, då kom Zaynab(A) till dem och sade: ”Akta er, håll er borta jag tar upp dem”. Zaynab(A) började ta upp kvinnorna på kamelerna tillslut var det bara hon och Imam Sajjad(A). Hon hjälpte Imamen(A) upp på kamelen pga. Imamen var sjuk. När hon skulle upp på kamelen. Vad tror ni hon tänkte på? Hon riktade blick mot forat, mot Abbas. Hon sade: ”Abbas var det inte du som tog ut mig från Medina? Broder kom och bevittna fiendes handlingar mot oss, de slår oss och vi tar emot slagen med händerna. Abbas de var det inte som skulle skydda mig?”

Det återberättas Zaynab(A) kom till Imam Hossein(A) på Ashura dagen. Hon gick för att leta reda efter sin broder. Hon försökte finna hans lik. Till slut kom hon fram till ett lik som var Imamens(A). Tänk er hur liket såg ut? Det hade trampats av hästklovarna, det hade träffats av spjuten, pilarna, stenarna och blivit huggen av svärdslagen och framför allt huvudet som var separerad från kroppen. Tänk er hon kommer till denna kropp som är styckad i bitar. Vad gör hon? Allahu Akbar, hon lägger sin hand under Imamens(A) kropp, hon försöker ta upp den men de går inte. Sedan säger hon: ”O’Allah tag emot denna/acceptera detta offer” ”Taqabal mina hatha al-Qorban”.

La Hawla wala Qowat illa Billah el Aliyel Athim, Inna lillah wana illayhi rajon.

Syskon i dessa tårar och denna hjärtliga närvaro vänd er mot Imam Hosseins(A) viloplats, vänd er mot Karbala och skicka fridhälsning.
السَّلأمُ عَلَيْكَ يَا أبا عَبْدِاللهِ وَعلَى الارْواحِ الّتي حَلّتْ بِفِنائِكَ

Frid vare med dig, O Abu Abdillah, och på de själar som offrade sina liv för din kamp.

وَأنَاخَت برَحْلِك عَلَيْكَ مِنِّي سَلامُ اللهِ أبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ الليْلُ وَالنَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ ، أهْلَ

Så länge jag är vid liv, och så länge dagarna och nätterna följer varandra, ber jag Allah att skicka Sin frid över dig. Må Allah inte göra detta till sista gången jag skickar frid över dig.

البَيتِ السَّلأمُ عَلَى الحُسَيْن ، وَعَلَى عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أوْلادِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أصْحابِ الحُسَينِ الذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُم دُونَ الحُسين

Frid vare över Hossein, över Ali ibn Hossein, över Hosseins barn och över Hosseins kompanjoner.

اللهُمَّ اجْعَلْني في مَقامِي هذا مِمَّن تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ

O min Herre och Gud; behandla mig i min situation som DU behandlar den som får Din välsignelse, nåd och förlåtelse.

اللهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّد وَآل ِمُحَمَّد

O min Herre och Gud; låt mig leva på samma sätt som Mohammad och hans familj levde, och låt mig lämna livet på samma sätt som Mohammad och hans familj lämnade livet.

اللهُمَّ إنَّ هَذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَابْنُ آكِلَةِ الاكْبادِ ، اللعِينُ بْنُ ال لعِينِ عَلَى لِسانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه في كُلِّ مَوْطِن وَمَوْقِف وَقَفَ فِيهِ نَبيُّكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ِ

O min Herre och Gud; denna dag är en dag fylld av glädje för Bani Umayyah, de mest kriminella, den för evigt förbannade gruppen, som DU och Din Profet (frid vare på honom och hans familj) i varje tid och plats förbannade.

اللهُمَّ الْعَنْ أبَا سُفْيانَ وَمُعَاوِيَةَ وَيَزيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وآلَ مَرْوَانَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللعْنَةُ أبَدَ الابِدِينَ ، وَهذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَاد وَآلُ مَرْوانَ عَليهِمُ اللَّعْنةُ بِقَتْلِهِمُ الحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلأم

O min Herre och Gud; fördöm och förbanna Abu Sufyan, Muwiya och Yazid ibn Muawiyah och låt Din förbannelse över dem vara för evigt. Ziaad och Marwans ättlingar är idag fyllda med glädje, dans och skratt på grund av att de dödat Imam Hossein, frid vare på honom.

اللهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللعْنَ وَالعَذابَ الالِيم

O min Herre och Gud; fördubbla därför Din förbannelse över dem och det straff DU dömer att de ska få.

اللهُمَّ إنِّي أتَقَرَّبُّ إلَيْكَ في هذَا اليَوْمِ ، وَفِي مَوْقِفِي هَذا ، وَأيَّامِ حَيَاتِي بِالبَرَاءَةِ مِنْهُمْ ، وَاللعْنَةِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالْمُوالاةِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيِه وعَلَيْهِمُ السَّلأمُ

O Allah, jag söker Din närhet idag och de resterande dagarna av mitt liv, genom att bryta varje band till dem och fördöma dem, och genom min kärlek till Din Profet (frid vare på honom och hans familj) och hans Ahl al-Bait.
اللهُمَّ الْعَنْ أوّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَآخِرَ تَابِع لَهُ عَلَى ذلِكَ

O Allah, fördöm och förbanna den första tyrannen som förtryckte Mohammad och hans familj, och förbanna dem som följde hans fotspår.

اللهُمَّ الْعَنِ العِصابَةَ الَّتِي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلأم وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ. اللهُمَّ الْعَنْهم جَميعاً

O Allah, fördöm och förbanna skaran som plågade, besvärade och bekämpade Hossein, visade iver, gick med på och deltog i att döda honom. O Allah förbanna dem alla.

بِأبِي أنْتَ وَاُمِّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابِي بِكَ ، فَأسْالُ اللهَ الّذِي أكْرَمَ مَقامَكَ ، وَأكْرَمَنِي بِكَ ،

Må jag, min far och min mor offras för dig Aba Abdullah. Min sorg för dig är djup. Jag ber Allah, som ärade dig över andra och som ärade mig genom dig,

أنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إمام مَنْصُور مِنْ أهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ.

att ge mig möjligheten att, under den slutliga och avgörande kampen mot Allahs fiender, vara en kompanjon i Imam (Mahdi’s) armé, han som härstammar från Profet Mohammad (välsignelse och frid vare över honom och hans familj).

اللهمّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالحُسَيْنِ عَلَيهِ السَّلأم فِي الدُّنْيا وَالاخِرَةِ مِنَ المقَرّبينْ.

O min Herre och Gud; få mig att ärligt följa Hosseins spår i alla avseenden, i detta liv och nästa.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *